O stepenima u znaku Bika: Astrolabium Planum

johan engel

Nemački astrolog iz perioda renesanse o stepenima u znaku Bika i simbolici koju nose. O Johanu Engelu kao i o načinu na koji se ovi stepenovi razmatraju pročitajte u uvodu prvog teksta.

 

1. Na prvom stepenu uzdiže se čovek koji vodi bika na klanje, držeći štap. Označava dželata.

2. Na drugom stepenu uzdiže se žena koja u ruci drži rep konja. Ukazuje na lenju osobu.

3. Na trećem stepenu se uzdiže starija, naga žena koja levom rukom skriva svoje genitalije. Ukazuje na ženu koja će u poznim godinama žudeti za muškarcima, i da ostane mlada.

4. Na četvrtom stepenu uzdiže se žena koja u desnoj ruci drži bič. Ukazuje na naprasitu, ljutu osobu.

5. Na petom stepenu uzdiže se bik koji sedi u kotlu. Ovim su označene osobe koje vole gostoljubivost, dobri domaćini.

6. Na šestom stepenu uzdiže se čovek koji ima tri glave i svoju desnu ruku upire ka zemlji. Ukazuje na razboritu ženu i znamenitu osobu.

7. Na sedmom stepenu uzdiže se prelepa naga žena. Označava ponositu osobu.

8. Na osmom stepenu uzdiže se ožalošćena žena koja sedi na hoklici. Označava osobu koja je potištena i klonula duhom.

9. Na devetom stepenu uzdiže se čovek koji drži bič u svojoj ruci, dok napasa ovce i koze u polju. Ovako rođena osoba će biti kravar ili pastir.

10. Na desetom stepenu uzdižu se dva čoveka koji stoje dok se između njih igra pas. Označava lenju osobu koja je mnogo predana venerijanskim delima.

11. Na jedanaestom stepenu uzdiže se vrana koja stoji na zemlji. Predstavlja pohlepnu osobu.

12. Na dvanaestom stepenu uzdižu se dve žene koje se drže za ruke. Označava osobu koja je dobroćudna i dobronamerna.

13. Na trinaestom stepenu uzdižu se dve žene sa štapovima koje napadaju i udaraju jedna drugu. Označava osobu koja pravi probleme, prepire se i svađa.

14. Na četrnaestom stepenu se uzdiže čovek koji drži štap u svojoj ruci. Ovim  je prikazana osoba koja miri zavađene, ili obuzdava i zauzdava sukobljene.

15. Na petnaestom stepenu uzdiže se sedam ptica koje lete. Označava osobu koja je nestalnog, kolebljivog uma.

o stepenima u znaku Bika
Dekani (lica) Bika – Astrolabium planum, Johannes Angelus

16. Na šesnaestom stepenu uzdiže se čovek koji jaše magarca. Označava lenjivu osobu koja sve svoje poslove izvršava dugo i sporo.

17.  Na sedamnaestom stepenu uzdiže se bik koji je privezan za srediinu stabla drveta. Označava osobu koja je preopterećena svakodnevnim radom.

18. Na osamnaestom stepenu uzdižu se dva bika koji se bore jedan protiv drugog. Označava žestoku, furioznu osobu.

19. Na devetnaestom stepenu uzdiže se žena koja presipa vodu iz jednog lonca u drugi. Označava laskavu osobu.

20. Na dvadesetom stepenu se uzdižu dva psa koji se bore. Ukazuje na zavidnu osobu.

21. Na dvadeset prvom stepenu uzdiže se medved koji gleda natraške. Označava rđavu, pakosnu i srditu osobu.

22. Na dvadeset drugom stepenu se uzdižu tri čoveka koji se drže za ruke. Označava osobu koja voli mir i prijateljstvo.

23. Na dvadeset trećem stepenu uzdiže se čovek koji naglavačke pada ka zemlji. Ukazuje na osobu koja je nesrećna u svim stvarima.

24. Na dvadeset četvrtom stepenu se uzdiže iskrivljen čovek koji se oslanja na svoj štap. Ukazuje na osobu koja je nejaka i slaba u svojim delima.

25. Na dvadeset petom stepenu Bika uzdiže se čovek koji uspravljen stoji i drži štap u svojoj ruci. Označava smelog čoveka, snažnog i moćnog u svojim delima.

26. Na dvadeset šestom stepenu uzdiže se čovek koji stojeći pokazuje ruku. Označava miroljubivu osobu ili onu koja izmiruje druge.

27. Na dvadeset sedmom stepenu uzdižu se nepožnjevena pšenična ili kukuruzna polja. Označava osobu koja sakuplja i nagomilava bogatstvo.

28. Na dvadeset osmom stepenu uzdiže se žena koja vodi konja držeći ga za uzde. Označava osobu koja voli da gospodari nad drugima.

29. Na dvedeset devetom stepenu uzdiže se žena koja vodi magarca za uzde ili koja vodi jarca držeći ga za rogove. Označava ženu koja dominira nad svojim mužem.

30. Na tridesetom stepenu uzdiže se vrlo lepa građevina. Ovim je označena osoba koja uživa da čini prijatna i ugodna dela.

Johan Engel – Stepenovi znakova


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *