O stepenima u znaku Ovna: Astrolabium Planum

johan engel

Nemački astrolog iz perioda renesanse o stepenima u znaku Ovna i simbolici koju nose.

 

Johan Engel (2. III 1453 – 29. IX 1512) rođen je u Ajhahu, gradu u današnjoj pokrajini Bavarskoj, u Nemačkoj. Tokom 1474. godine diplomirao je na Univerzitetu u Ingolštatu, gde je kasnije držao predavanja o Aristotelu, i stekao zvanje magistra slobodnih umetnosti. Od 1484. godine je redovno objavljivao almanahe i astrološke kalendare na dva jezika – nemačkom i latinskom. Četiri godine kasnije objavljuje obimnije delo Astrolabium planum, u kom daje čak 360 primera horoskopa. Između 1492. i 1497. studirao je medicinu, a bogatu praksu je stekao kasnije tokom svog boravka u Beču, gde je i umro 1512. godine.

Astrolabium planum je specifičan i po tome što nudi značenje svakog pojedinačnog stepena Zodijaka. Vilijam Lili, u predgovoru Gedberijevog prevoda na engleski jezik, navodi da je poreklo ovih značenja egipatsko, a da ih u Evropu donosi Abraham ibn Ezra. Kaže i sledeće:

Ovo učenje [o stepenima] pripada doktrini monomoirija, odnosno deo je doktrine o sferama. I može biti od velikog značaja roditeljima koji žele da znaju o magistratima ili zanimanjima koja bi najbolje odgovarala prirodnoj konstituciji njihove dece. Jer vrlo je istinito da će, ako se horoskop precizno rektifikuje i odredi tačan stepen znaka koji se uzdiže na Ascendentu pa uporedi sa dekanom, tj. licem tog znaka, mnoge stvari kojima dete teži biti otkrivene i ka kojim zanimanjima ima sklonosti. Ograničen sam vremenom, a u suprotnom bih otkrio višestruku korist od ove knjige.

U ovom i još jedanaest tekstova moći ćete da saznate kakvu simboliku nosi svaki stepen Zodijaka i kakvom je figurom predstavljen. Neka značenja se mogu doslovno shvatiti, a na osnovu likova i figura koje se opisuju možete doneti i druge zaključke, opisati neku osobu, predmet ili situaciju.

Takođe, na samom početku svakog teksta, u prvom citatu, biće izložena značenja dekana, a za početak, o stepenima u znaku Ovna.

 

1. Na prvom stepenu uzdiže se čoveka koji u desnoj ruci drži srp, a u levoj ratno oruđe. Čovek rođen na ovom stepenu ili pitač, biće marljiv i vrlo uvežban u ratničkim stvarima.

2. Na drugom stepenu uzdiže se čovek koji ima glavu poput psa. Svoju desnu ruku pruža k nebu, a u levoj drži štap. Ukazuje na to da će čovek rođen na ovom stepenu biti svadljiva i problematična osoba, i zavidan kao pas.

3. Na trećem stepenu uzdiže se lep čovek koji pruža svoju desnu ruku kao da pokazuje raznovrsne stvari sveta, prislanjajući svoju levu ruku na pojas kojim je opasan. Označava tihu, miroljubivu osobu.

4. Na četvrtom stepenu uzdiže se čovek kovrdžave kose koji drži sokola u svojoj desnoj ruci, a bič u levoj. Osoba predstavljena ovim stepenom je retko bogata; radije raspe svoj imetak, trošeći za života sve što ima.

5. Na petom stepenu uzdižu se dva čoveka; jedan u ruci drži sekiru za cepanje drva, a drugi u svojoj desnoj ruci drži skiptar. Označava osobu koja će biti dobar domaćin i staratelj svojoj porodici.

6. Na šestom stepenu uzdiže se kralj s krunom, koji drži globus u svojoj desnoj ruci, a skiptar u levoj. Osoba rođena na ovom stepenu će nadvisiti sve svoje rođake i steći će poznanstva sa uglednima.

7. Na sedmom stepenu uzdiže se čovek potpuno oklopljen i drži koplje u svojoj desnoj ruci. Ukazuje na vrlo opreznog čoveka koji se štiti.

8. Na osmom stepenu uzdiže se čovek kome je glava pokrivena šlemom, dok na ostatku tela nema oklop, i u svojoj desnoj ruci drži samostrel. Ovaj stepen označava svadljive i prgave osobe i ubice.

9. Na devetom stepenu uzdiže se gologlav čovek, obučen u odoru koja mu pokriva celo telo, u levoj ruci držeći mač čiji je vrh okrenut ka zemlji. Označava brbljive osobe koje uvek imaju šta reći, i koje su čudesnog duha.

10. Na desetom stepenu uzdiže se gologlva čovek, potpuno odeven, kako kopljem probada medveda. Označava šumara ili lovca.

11. Na jedanaestom stepenu uzdiže se žena koja, stojeći, u desnoj ruci drži preslicu. Označava osobe koje su gostoprimljive i prijateljske.

12. Na dvanaestom stepenu uzdiže se orao koji je raširio svoja krila nad mladuncima, skupivši ih pod sobom. Ukazuje na ambiciozne osobe, ponosite, željne aplauza, i koje streme da se uzvise na položaju.

13. Na trinaestom stepenu uzdiže se okretna osoba koja svojom desnom rukom drži kozu za rogove. <osoba rođena pod ovim stepenom biće čudesno poznata.

14. Na četrnaestom stepenu uzdiže se zatočenik koji uspravno stoji između dva stuba, ruku svezanih s dva lanca. Ukazuje na osobu koja može dopasti zatvora.

15. Na petnaestom stepenu uzdiže se gologlav čovek, koji stoji širom raširenih ruku, obučen u verižnjaču. Označava lopove, nemarne, razvratne i rđave osobe.

o stepenima u znaku Ovna
Dekani (lica) Ovna – Astrolabium planum, Johannes Angelus

16. Na šesnaestom stepenu uzdiže se čovek koji naporno radi vilama; ili ponekad čovek koji izliva vodu iz krčaga. Ukazuje na ribara ili fizikalca.

17. Na sedamnaestom stepenu uzdiže se čovek koji mirno stoji, obučen u finu svilu. označava lepe, nežne osobe.

18. Na osamnaestom stepenu uzdiže se žena koja sedi na stolici, s podignutom desnom rukom. Označava osobu koja voli mir i tišinu.

19. Na devetnaestom stepenu uzdiže se čovek obučen u verižnjaču i rukama pokazuje blago i novac. Lopov, rđava i razvratna osoba je predstavljena ovim stepenom.

20. Na dvadesetom stepenu uzdiže se čovek sa šlemom na glavi, na koji je prikačeno nojevo perje. Jašući bika, levom rukom vodi konja. Čovek rođen pod ovim stepenom biće zao.

21. Na dvadeset prvom stepenu uzdiže se pas koji sedi glavom okrenutom prema lavu. Ukazuje na vernog pratioca.

22. Na dvadeset drugom stepenu uzdiže se medved koji sedi i u svojim ustima drži veliko brvno. Čovek označen ovim stepenom biće rđav.

23. Na dvadeset trećem stepenu uzdiže se šest zmija – tri se bore protiv ostale tri. Čovek rođen pod ovim stepenom imaće mnogo neprijatelja.

24. Na dvadeset četvrtom stepenu uzdiže se naga žena koja svoje stidne delove prekriva levom rukom, uspravno držeći desnu. Ako je natus žena, žudeće za muškarcima. Ako je muškarac, juriće za ženama.

25. Na dvadeset petom stepenu uzdiže se čovek kovrdžavih pramenova, koji jaše ovna držeći ga za rogove. Ukazuje na čoveka koji je željan da samostalno vlada.

26. Na dvadeset šestom stepenu uzdižu se dva Sunca koja sijaju jedno naspram drugog. Označava čoveka koji drži vlast i održava svoju moć.

27. Na dvadeset sedmom stepenu uzdiže se zmaj koji se nadvija nad zemljom. Označava čoveka koji će u poznim godinama postati moćan.

28. Na dvadeset osmom stepenu uzdiže se žena koja uspravno stoji, dobro obučena. Označava prijatnu, miroljubivu osobu.

29. Na dvadeset devetom stepenu uzdiže se čovek koji drži testeru u svoji rukama. Ovim je označen vredan čovek koji sebe i svoju ženu izdržava svojim napornim radom.

30. Na tridesetom stepenu Ovna uzdiže se stroga žena koja svojom desnom rukom vodi osedlanog konja. Osoba rođena pod ovim stepenom biće pretenciozna, ambiciozna da samostalno vlada nad drugima.

Johan Engel – Stepenovi znakova


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *