O X kući i prosuđivanjima koja joj pripadaju

lili

Ovaj prevod obuhvata poglavlja od kraja CXLIII do početka CXLVIII trećeg toma Hrišćanske astrologije u kojima Vilijam Lili, jedan od najvećih majstora praktične astrologije, obrađuje natalnu astrologiju i piše o X kući odnosno tematici slave, zvanja i unapređenja natusa. Kompletan prevod možete preuzeti OVDE.

O slavi ili zvanju natusa

Prvo, slava, unapređenja, zvanje i poštovanje se primarno traže od luminara, gde se Sunce najviše razmatra; i od planeta koje podržavaju svetla u okviru moiteta svojih orbisa, naročito Sunce. Drugo, od vladara MC-a. Treće, od planete ili planeta postavljenih na MC-u. Četvrto, kraljevske fiksne zvezde prve ili druge magnitude, postavljene blizu vrhova X ili I kuće.

Da li će natus imati zvanje ili unapređenje ili ništa uopšte

Ovi signifikatori, ako su postavljeni u svojim odgovarajućim kućama, egzaltaciji ili u uzajamnoj recepciji po osnovnom dostojanstvu, daruju natusu (koji rođenjem može biti u stanju za to) slavu, službu od javnog značaja, veliku vlast, prekomernu naklonost i poštovanje među moćnim osobama. Ako su postavljeni u svojim triplicitetima, terminima ili licima, oni proizvode samo umerenost ili indiferentnost u svim stvarima koje se tiču unapređenja. Peregrini, u svojim izgonima ili padovima, bez esencijalne recepcije, vrlo malo ili nimalo zvanja.

2. Ako su oni, tj. signifikatori, postavljeni na uglovima, oni daju veliko unapređenje; u sledujućim, umereno poštovanje ili malo slave ili zvanja. U VIII kući, ili kadentnim kućama, veoma malo slave ili reputacije, već radije ukazuju na loše i nejasno stanje života, ili na osobu bez kvaliteta, tj. da natus neće postići nikakvo poštovanje u ovom svetu.

3. Signifikatori na udaljenosti od pet stepeni napred ili nazad, združeni sa kraljevskim fiksnim zvezdama prve ili druge magnitude, i posebno sa onima koje su blizu ekliptike, takva postavka se raspoznaje kao zadivljujuće unapređenje, velika slava itd.

U prikupljanju svedočanstava slave, tumač će dozvoliti za takve konjunkcije tri svedočanstva. Fiksne zvezde su sledeće[1]: Okulus Taurus[2] na 4°30′ Blizanaca Herkules[3] na 18° Raka Srce Lava[4] na 24°30′ Lava Spika Virgo na 18°03′ Vage Lucida Lancis[5] na 9°45′ Škorpiona Srce škorpiona[6] na 4°30′ Strelca

4. Srećne planete koje stoje u X kući obećavaju veliko unapređenje i zvanje.

5. Malefične planete negiraju unapređenja. Osrednje planete pokazuju osrednje stanje života. Vladar I u X kući, ili vladar X u I kući, daje dobar glas i reputaciju, slavu onom čoveku koji je sposoban za to, poštovanje ako je rođen od prostih roditelja.

Mnogo je aforizama koje su nam stari ostavili, koji se tiču prosuđivanja koja pripadaju X kući, od kojih ću nekoliko dostaviti, želeći da se astrolog ne obmanjuje dajući pozitivan sud na osnovu jednog aforizma, jer sin prosjaka može imati natal jednak kraljevom ali oni nisu oba sinovi kralja; stoga, u ono vreme kada se dešavaju naročite direkcije, pri čemu će kralj zadobiti naročitu ili veoma veliku slavu pod njenim uticajem, mladi prosjak koji ima istu takvu srećnu direkciju u svom natalu, neće više propadati, nego će započeti neki pravac u životu, ne tako pogan kao prosjačenje.

Kralj ima zajmove ili novce svojih podanika. Dešava se da prosjak ima malo više nego uobičajeno, obilniju milostinju od nekih dobrih ljudi. Kralj izvršava neke časne podvige – prosjak ima više poštovanja nego obično, od svojih kolega prosjaka, zbog neke divne usluge koju je obavio za svoju družinu. Pa tako, ovde jedan ima počasti prema svojim nadležnostima, a drugi takvu čuvenost među svojim drugovima, što mu prija kao da je slava. A, uistinu držim da su stanje i prilike sirotog prostog lakrdijaša daleko iznad bilo kog kralja ili vladara, takoreći sam mišljenja kao učeni Bjukenen, da malo kraljeva ide u raj.

Specijalna pravila dva luminara

Sunce i Luna na samim stepenima svojih egzaltacija, oslobođeni malefika, jesu argumenti da će natus pridobiti kraljevstvo ako je sposoban za to. Vladar vremena Sunce u dnevnoj genituri, Luna u noćnoj, u egzaltaciji i na MC-u, [ako je] znak u usponu kraljevski, a vladar znaka u kome je svetlo, postavljen na Ascendentu ili MC-u, daju kraljevsko unapređenje, ako je natus kraljevski potomak; ako nije tako rođen, imaće autoritet neke vrste, prema svom rođenju, kao kralj.

Kada svetlo vremena kulminira na stepenu MC-a, i kada je okruženo benefičnim aspektima drugih planeta, natus će imati veliku vlast u kraljevstvu; ali ako svetlo nema pomoć drugih planeta, ili te planete nisu postavljene blizu vrha X kuće, natus će biti u velikoj milosti kralja ili poglavara bez uprave nad poslovima kraljevstva, ili sledeći do prvog pored kralja, uz upravu nad javnim poslovima.

Luminari na uglovima i nisu opkoljeni planetama, natus će živeti u takvom stanju, kao što su njegov otac ili preci [živeli]. Ako su luminari kadentni i planete takođe, natus će biti bednik i svih dana svog života biće povezan samo sa prostim osobama ili u gradovima i selima. Oni koji u svojim natalima nemaju nijedno svetlo na uglu ili u muškom znaku, ili nemaju benefične planete sa njima, biće bedni ljudi i bez kvaliteta. Kada planeta ili planete koje imaju dominaciju na mestu Sunca, Lune, stepena u usponu, budu orijentalne i dobro utvrđene, natus će se uzdići na visok položaj.

Za kraljevske geniture osmotri sledeće konfiguracije

Sunce u srcu neba, tj. na stepenu kulminacije[7] u vatrenom znaku, i bilo sa Venerom u Strelcu ili Jupiterom u Lavu, a Marsom u Ovnu; ili Sunce u Lavu sa Venerom, Jupiter u Strelcu i Mars u Ovnu na odgovarajućim stepenima. Drugo, ako je Sunce sa Venerom kao što je rečeno i na mestu Jupitera, ako je Luna u Lavu ili Strelcu, dok Venera kazimi daje obilno bogatstvo.

Treće, ili Sunce, Jupiter, Mars tako postavljeni u vatrenom znaku, i Venera podržava i Jupiter i Marsa aspektom kvadrata iz iste četvrti neba, primarno ako su Sunce ili Jupiter sa bilo kojom kraljevskom fiksnom zvezdom. Četvrto, ako je Sunce u Ovnu ili Lavu, Jupiter i Mars u Lavu, Ovnu ili Strelcu, na istim stepenima, ali ne u konjunkciji sa Suncem. Peto, Sunce, Mars i Venera združeni na istom stepenu, i u dostojanstvima Venere tj. u Biku ili Vagi sa Plejadama, ili sa Spikom Virgo, ove konstelacije pomenute iznad daju moćnog kralja, poštovanog od mnogo naroda, ipak podložnog brojnim bolestima.

Aforizmi koji se tiču Sunca, koje takođe obećava kraljevstvo ili vrhovnu vlast ali ne tako moćnu

1. Sunce, Jupiter i Luna podržavaju jedno drugo partilnim trigonom
2. Sunce na MC-u u Strelcu, Jupiter u Lavu ili Ovnu sa Venerom ili kraljevskom fiksnom zvezdom veoma dobro utvrđen.
3. Sunce u Raku, Luna u Blizancima, Jupiter u Škorpionu ili Ribama, oni ne ostvaruju toliko koliko drugi, no ipak daju predivna unapređenja.

Sunce u vatrenom triplicitetu postavljeno na vrhu X kuće, u aspektu sa Lunom, obećava zvanje. Sunce više obećava kraljevstvo, kada je u vatrenom znaku, ali Luna u Biku; Jupiter, Venera i Luna u konjunkciji ili partilnom trigonu; Jupiter i Venera u konjunkciji na bilo kom uglu, ali iznad svega na MC-u ili I kući; Severni Mesečev čvor i Jupiter, ili Severni čvor i Luna u Ovnu, Lavu ili Strelcu, Ribama ili Raku, na ili blizu jednog stepena, i na vrhu X kuće, ukazuju na visoko zvanje. Onaj ko je rođen baš u podne onog dana kada Sunce ulazi u Ovna, pokazaće se moćnom osobom, bez drugih svedočanstava.

Aforizmi koji se tiču Lune

Luna u noćnoj genituri na Ascendentu, postavljena u znaku u kom je ushićena, i ako je tada puna, ukazuje na veliko uvećanje slave i unapređenja; natus će biti mnogo uzvišeniji nego njegova braća itd. Luna u I kući u opoziciji sa Suncem u VII kući, u kvadratu sa Jupiterom u IV kući, daju bogatstvo i upravu nad magistratima i ambasadama. Luna na Ascendentu, Sunce u partilnoj konjunkciji sa Venerom, daju crkvena unapređenja.

Luna u Biku na vrhu Ascendenta, Sunce još u Lavu, daju veliku slavu. Ako je Luna sa Srcem Lava, Jupiter u X kući u trigonu sa Marsom i snažan, Sunce sa Severnim čvorom, unapređuju čoveka, [čak] iako je sin lakrdijaša. Luna sa Jupiterom u Raku i na MC-u ili Ascendentu, upućuje da će natus imati dobru sreću, zaštitu ili naklonost svog princa ili nekog moćnog čoveka i biće od velikog poverenja.

Pokazuju se istaknutim ljudima oni u čijim natalima je Luna obojena aspektima mnogo planeta, ili pak združena sa moćnom fiksnom zvezdom. Oni koji imaju nesrećne natale, u svojstvu bogatstva i slave, i pored toga ako imaju Lunu sa bilo kojom fiksnom zvezdom velike magnitude, će u jedno ili drugo vreme unaprediti [natusa] do neke vlasti neočekivano, a onda ga ponovo zbaciti iznenadno.

O MC-u

Jupiter u X kući, u dnevnoj genituri, čini da natus bude zaposlen na javnim poslovima (ovo sam dokazao kao istinito u mnogo genitura), ali ako su bilo Saturn ili Mars u kvadratu ili opoziciji sa njima, on će na kraju izgubiti ponovo sva svoja unapređenja. Sunce u X kući, bilo u svojoj sopstvenoj egzaltaciji ili u kući Jupitera, daje kraljeve koji će naslediti očev tron. I tako prilagodi pravilo prema svim vrstama ljudi.

Ako vladar X kuće aplicira vladaru Ascendenta i oboje su orijentalni i u svojim egzaltacijama, natus će biti moćan čovek u kraljevstvu i voljen od svog kralja itd. Mars u X kući u noćnoj genituri, u muškom znaku, u svojoj kući ili u kući Jupitera, daje opasne osobe, [koje] često obmanjuju; a ipak, uprkos tome oni postaju guverneri, poručnici, kapetani, guverneri provincija i gradova, užasni ljudi na svim pozicijama na koje dođu.

Saturn u X kući, nikad ne dopušta natusu da uživa u svojoj slavi dugo, već ga zbacuje naglavačke, kada se najmanje nada; i kada je jednom zbačen, natus više nikada ne dobija unapređenje.

O Ascendentu

Mars vladar Ascendenta, ako je na vrhu X kuće, natus će imati moć ili vlast, i koristiće je loše. Kada vladar Ascendenta podržava Sunce trigonom ili sekstilom ili je orijentalan i najbliži Suncu, ili je združen sa planetom vladarkom MC-a, natus će biti voljen od kraljeva ili uzvišenih osoba.

Ako vladar Ascendenta aplicira planeti u svojoj egzaltaciji i nađe se na uglu, natus će se uzdići sopstvenim snagama; ali ako je u sukcedentnoj kući, njegovo unapređenje biće manje. Vladar Ascendenta u znaku u usponu upućuje, da će se natus uzdići do velikog poštovanja ili slave, sopstvenim snagama.

O fiksnim zvezdama

Plejade i Hijade u kulminaciji ili rastu sa Lunom ili Suncem, daju vojne kapetane ili komandire, imperatore, konjičke pukovnike. Fiksne zvezde prirode Merkura, Marsa, Lune i Sunca, daju slavu i renome natusu. Jovialne i venerijanske fiksne zvezde, ili merkurijanske i venerijanske na Ascendentu ili srcu Neba, sa Suncem ili Lunom, daju oboje slavu i bogatstvo.

Glava Meduze[8] u kulminaciji sa Suncem ili Jupiterom ili Lunom, daju moć mača nad suparnicima natusa. Okulus Taurus i Srce Škorpiona sa Suncem ili Lunom, u kulminaciji ili usponu, natus će otvoriti sebi put mnogim počastima, svojom nasilnošću i svirepošću, a uz velike teškoće i mnogo žrtava. Gustav, kralj Švedske ovo potvrđuje u celosti; vidi njegov natal kod Argolija.

Spika Virgo inklinira ka crkvenim unapređenjima. Saturnijanske fiksne zvezde praćene Suncem, upetljavaju natusa u mnoge nevolje, grubo bacaju natusa ka njima. Fomalhaut i one zvezde koje se uzdižu na 12° Blizanaca[9], donose besmrtno ime; tako kaže Kardan u svojim citatima.

Fiksne zvezde daju velike darove i uzdižu iz siromaštva ka neizmernom bogatstvu; sedam planeta to ne čine. Regulus, Arkturus, desno rame Oriona ili levo Kočijaša, sa Suncem, Jupiterom ili Lunom u X kući, daju obilno bogatstvo i veliku slavu. Fiksne zvezde na uglovima, daju zadivljujuća unapređenja; ali ako planete to zajedno ne podržavaju, to se obično završi propašću. Dve zvezde Psa, Sirijus i Prokion, u usponu sa Suncem ili u kulminaciji sa njim, daju kraljevska unapređenja.

Kakva vrsta unapređenja, ili njen kvalitet i uzrok

Ovo prosuđivanje se uzima od planete ili planeta, u partilnom aspektu prema luminarima, ali naročito [prema] svetlu koje je najbolje utvrđeno u Slici neba. U ovim razmatranjima, ono što je naročito važno je, koju vrstu ljudi one signifikuju, a od osobina stvari i osoba, oprezno moraju biti sačinjene pretpostavke u skladu sa većinom svedočanstava.

Saturn kao planeta koja se nađe najsnažnija i moćna, i podržava svetla, ukazuje na unapređenja na račun nasledstva, imetka, pokroviteljstva itd. sredstvima i dobicima od starijih ljudi, predaka, ljudi skromnih i štedljivih, seljaka, jednostavnih i nimalo otmenih. Jupiter i Venera ukazuju na slavu na račun vrlina, natusovog poštenja, trezvenosti, pravednosti, i onih osoba signifikovanih Jupiterom i Venerom, o čemu možeš biti izdašno informisan prosuđivanjem II kuće. Mars pobuđuje unapređenja odlaskom u ratove, vođenjem i upravljanjem armijama do pobede, hrabrim delima i pohvalama marsijalnih ljudi itd. Merkur predviđa unapređenje i napredovanje razumom, rasuđivanjem, govorništvom, učenjem, na račun trgovaca, učenjaka, advokata itd.

Nakon ovoga, kuće neba se razmatraju, iz kojih planeta ili planete podržavaju svetla i ovde se najviše razmatra ona planeta koja je najbolje utvrđena; jer ako je ta planeta u I kući, natus stiče slavu i zvanje svojom sopstvenom marljivošću. U II kući, na račun svog bogatstva i tako redom i za ostale kuće: moraš izmešati signifikacije kuća sa planetama koje aspektuju bilo jednog ili oba luminara i odatle izvući sud. Ako nijedna planeta ne podržava svetla aspektom, ili je partilno združena sa bilo kojim od njih, razmotri onda planete postavljene u X kući, i među njima najmoćniju, ako ima više planeta tamo; prema stvarima i osobama obuhvaćenim njima, oblikuj svoje prosuđivanje i razlog natusovog uspona u zvanju.

Ako nema planeta u X kući, pribegni [razmatranju] vladara X kuće, i prema njegovim osobinama pretpostavi razloge njegovog budućeg zvanja; ovde takođe izmešaj značenja kuće neba u kojoj je. Postoje neki, a nisu neuki, koji zajedno sa vladarom X kuće, mešaju u prosuđivanju dispozitora onog luminara koji je iznad zemlje, ili ako nije iznad zemlje, onda onog svetla koje podržava vladara X kuće ili samu X kuću partilnim aspektom.

Da li će se zvanje ili slava produžiti

Prosuđivanje se ovde izvodi od planeta koje su u konjunkciji sa svetlima, ili ih partilno podržavaju, naročito one koje su najmoćnije. Ako su te planete Jupiter i Venera, i snažne, natus će neprekidno uvećavati svoje zvanje, i do njega će doći i nastaviće ga sa lakoćom i uz malo napora. Kada su benefici umereno aflikovani, oni nagoveštavaju natusov uspon u unapređenju malo po malo, ili po činovima, i to će se nastaviti, ipak uz malo ometanja.

Ako se pokažu slabim, poštovanje ili slava će potrajati neko vreme, a potom će opadati, ali neće potpuno nestati niti biti zauvek uništeni. Ali ako su Saturn ili Mars u konjunkciji sa svetlima, ili u partilnom aspektu i srećno postavljeni na nebu, bez sumnje će se natusovo zvanje nastaviti, ali mnogo puta će biti u opasnosti i često će biti ometano. Ako su osrednje utvrđeni ili postavljeni na nebu, natusova čast i slava će se osipati malo po malo, ipak tračak toga će ostati. Ako su vrlo unesrećeni, slava koju signifikuju će brzo nestati i pretvoriti se u ništa.

Kada Merkur ima signifikacije u ovome, i aspektuje luminare, slava se u početku brzo uvećava, i takođe se nastavlja neko vreme, ali na kraju će on imati udela u velikim teškoćama da se ona očuva, jer je Merkur nestabilna planeta. Kada je osrednje utvrđen, on preti rušenjem; ali ipak, natus neće propasti potpuno, njegov razum će ga sačuvati. Kada je nesrećno postavljen i nimalo dobro dignifikovan, natusova slava će se neko vreme uvećavati, ali će okončati uz mnogo nesreće.

Ako nijedna planeta ne podržava svetla, pretpostavi onda natusovo zvanje od planete ili planeta na MC-u, njene prirode i utvrđenosti uzete u obzir ili da li je u svom osnovnom dostojanstvu ili ne itd. Ako nema planeta u X kući, onda prosudi od vladara X kuće, koji će istaći trajanje slave; bez sumnje, ako je vladar X kuće u fiksnom znaku, i znak u X kući fiksan, i bilo Sunce ili Luna, Jupiter ili Venera imaju prijateljski aspekt prema vrhu X kuće ili njenom vladaru, unapređenje namereno natusu će se nastaviti.

Specijalni aforizmi

Fiksne zvezde na uglovima, naročito Hijade, Herkules, Srce Škorpiona, Južne Skale i malefici bacaju svoje kvadrate ili opozicije prema njima, koga ovakve pozicije izdignu iz prljavštine, na kraju će ga one zbaciti uz kaznu.

Kada je Sunce u Vagi ili Jarcu, sa dobrim i lošim planetama, ili je samo, i samo sa ili blizu neke fiksne zvezde, tada kada Sunce dođe u lošu direkciju i dočeka lošu revoluciju, natus će čudesno biti zbačen sa svoje prvobitne pozicije; ali ako se jedna od ovih stvari sama desi[10], onda će biti zbačen samo trenutno, ali će se opet uzdići. Onaj kralj čiji se natal podudara sa onim njegovog naroda ili kraljevstva, sprovodiće pravdu ravnopravno među svojim narodom. Luna na MC-u u Jarcu, a Saturn ili Mars u IV kući, natus će biti ozloglašen. Ako je Luna u Škorpionu a Mars u Biku, natus će biti ozloglašen svih dana svog života i biće trajno unesrećen.


Napomene:

[1] Pozicije ovih zvezda su važeće za Lilijevo vreme. Danas su pozicije navedenih zvezda pomerene za nešto više od 5° napred. ↩nazad na tekst
[2] Aldebaran.↩nazad na tekst
[3] Poluks.↩nazad na tekst
[4] Regulus.↩nazad na tekst
[5] Alfeka.↩nazad na tekst
[6] Antares.↩nazad na tekst
[7] Zenit, stepen MC-a.↩nazad na tekst
[8] Algol.↩nazad na tekst
[9] Sada 17°.↩nazad na tekst
[10] Drugim rečima, ako se zadesi samo loša direkcija ili samo loše postavljeno Sunce u solarnom horoskopu, ne oboje istovremeno.↩nazad na tekst

 • William Lilly – Christian astrology, London 1647.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

3 komentara

 1. Andrija kaže:

  Zar fiksna zvezda Spica nije na 23,50 vage? Ovde pise 18.

  • Bojan Šojić kaže:

   Andrija,

   Ako pažljivije pogledaš, primetićeš fusnote u tekstu. Prva fusnota kaže [1]Pozicije ovih zvezda su važeće za Lilijevo vreme. Danas su pozicije navedenih zvezda pomerene za nešto više od 5° napred.
   Pošto je u pitanju prevod dela iz XVII veka, sve pozicije zvezda u tekstu se iznose onako kako je u originalu. Detaljnija obrazloženja sam davao u knjizi Vilijam Lili – Hrišćanska astrologija 3

   • Andrija kaže:

    Nisam pogledao fus note, pa me je zbunilo. Hvala ..
    Meni je Asc na Spiki, valjda ce imati nekog dejstva hehe ..

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *