Oznake: Kronos

Ako ste novi u astrologiji, pročitajte ovih nekoliko tekstova radi boljeg uvida u to šta je astrologija, koji su njeni dometi i šta astrolog može ili ne može.

Šta je astrologija?
Istine i zablude o astrologiji i astrolozima
Novinski horoskopi
razdoblja 0

Pet razdoblja ljudskog postojanja

Mnogi filozofi, pesnici i istoričari klasičnog perioda smatrali su da se istorija ljudskog roda sastoji od četiri ili pet razdoblja. Kad Saturn beše proteran u mračnu zemlju smrti, a nad...

saturn 17

Saturn: Astroškolica

Saturn u tradicionalnoj astrologiji, mitološka pozadina, simbolika, dostojanstva i debilitacije, kako se tumači u horoskopima. II-XXV De natura deorum Pod Saturnom su, opet, podrazumevali onog koji kontroliše smer i obrtaje...