Oznake: dostojanstva

definicije 74

Recepcije planeta

Na osnovu aspekata možemo da utvrdimo kakav je odnos dve planete, ali recepcije nam pokazuju još jedan, dublji nivo na kom planete ostvaruju saradnju. Moraš uvek zapaziti da, ako Mesec...