Prediktivne tehnike: O profekcijama III deo

O profekcijama III deo – još jedan nastavak teksta o ovoj prediktivnoj tehnici iz ugla različitih autora, helenističke i arapsko-persijske astrološke škole. U ovom i narednom tekstu, biće predstavljen profekcioni metod koji su koristili helenistički i pojedini arapski astrolozi, kao i svi oni koji su njihova učenja sledili, poput Gvida Bonatija. Na osnovu ovih tekstova, bićete u prilici da procenite koje su to sličnosti, a koje razlike u metodologiji.

 

Prateći razvoj astrologije kroz istoriju i proučavajući dela astrologa različitih perioda, možemo doći do zaključka da su svi astrolozi preuzimali ono što su im u nasleđe ostavljali njihovi prethodnici. Čitajući Bonatijev Liber astronomiae ili Valensovu Antologiju ili Montulmovo Prosuđivanje horoskopa, naći ćemo, manje-više, iste definicije koje se tiču osnovnih astroloških pojmova i tehnika. Astrolozi pre-modernog perioda nisu se ustručavali da citiraju one čije su radove proučavali, ali se nisu ustručavali ni da izraze svoje neslaganje u vezi s nekom određenom temom.

Ovo se posebno odnosi na astrologe praktičare jer su njihovi zaključci i komentari plod, ne samo filozofsko-matematičkog razmišljanja, već i strpljivog i istrajnog praktičnog rada. U skladu s tim, svako od njih je na osnovu svog iskustva bio u prilici da dopuni ono što su njegovi prethodnici naveli ili da, pak, prezentuje neke nove tehnike, kao što su to činili Vetije Valens ili Abu Mašar.

Prognostički metod profekcija nalazimo objašnjen u delima gotovo svih autora. Većina njih je saglasna u vezi načina korišćenja ove metode. Ipak, bilo je i onih koji su profekcije koristili prema nešto drugačijim pravilima, kao što su mnogi renesansni astrolozi, a među kojima se svakako izdvaja Vilijam Lili. Neka od tih pravila su, sudeći prema navodima autora, produkt njihovog dugogodišnjeg iskustva, ali neka pravila ili čak njihov izostanak, mogu biti produkt nedovoljnog razumevanja, što potvrđuje dalji razvoj astrologije i njenih tehnika prema modernom vremenu.

Ono što je važno istaći, to je da postoji razlika u modelu profekcija koji daju helenistički autori i modela koji kasnije nalazimo kod arabljana. Kod helenskih astrologa, tadašnji sistemi kvadrantnih znakova još uvek nisu bili dovoljno razvijeni i u masovnoj upotrebi, pa su se profekcije posmatrale u skladu sa sistemom celih znakova. To znači da, bez obzira na to gde se nalazi stepen neke tačke koju profektiramo, uvek posmatramo ceo znak u kom se ona nalazi.

Tako, ako bi se Ascendent nalazio na 28° Vage, mi bismo posmatrali samo znak Vage, kao da profekcija dolazi na početak znaka, a ne na njegov kraj. Kada astrolozi srednjeg veka počinju da masovno koriste kvadrantne sisteme podele kuća, profekcije se pomeraju za po 30° bez obzira na znak u koji padaju.

Osnovna definicija profekcija se ne razlikuje. Omar iz Tiberije u Tri knjige o rođenjima:

Da bi znao opšte stanje natusa, direktovaćeš [Ascendent] od znaka profekcije. I razumećeš da će svaki profekcioni znak biti na istom stepenu kao i stepen Ascendenta jer je svakih 30 stepeni jedna godina. Pa tako, za Ascendent radiksa, primer je sledeći: ako je Ascendent radiksa na 10 stepeni Ovna, znak u koji pada profekcija u drugoj godini će biti na 10 stepeni Bika. I na sličan način, uvek je u narednom znaku svake godine.

Slično opisuje i Bonati u Liber Astronomiae:

Ali profekcija označava ono što rezultira od onih stvari koje se dešavaju od znaka koji neposredno sledi znak u kome se nalazi Ascendent na rođenju i njegov vladar, bilo dobar ili loš ili osrednji, kao što je ranije rečeno . Zaista, to se naziva napredovanjem jer napreduje svake godine menjajući jedan znak u skladu sa prirodnim redosledom znakova, a čiji vladar pomaže signifikatoru godišnje [solarne] revolucije, i u dobru i u lošem, ponekad ga povećavajući, a ponekad smanjujući – on označava vladara godine koji učestvuje u dešavanjima koja će snaći natusa u toj godini ili revoluciji.

Omarov citat je zapravo uvod u direktiranje profekcija[1], tehniku koju Lili ne pominje, a koju ću obraditi u narednim tekstovima. Definicija je ista i podrazumeva da je profekcija način progresiranja (profectio = napredovanje, progresiranje) neke od hajlegičnih tačaka[2] , planeta ili kuća, tako što svake godine stepen na kom se nalazi posmatrani signifikator pomeramo za po 30 stepeni, čime dobijamo da se svake godine stepen signifikatora nalazi u narednom znaku u odnosu na prethodnu godinu. Primer koji daje Omar, takođe daje i Bonati:

Redosled profekcija je sledeći: hajde da postavimo da je neko rođen sa Ovnom u usponu na 10 stepeni. U godini koja sledi, Bik će biti profekcioni znak, na 10 stepeni – ipak, to neće biti Ascendent revolucije ali će se u izvesnoj meri oslanjati na njega. U trećoj godini, Blizanci će biti profekcioni znak na 10 stepeni, ali oni neće biti Ascendent revolucije. I tako redom dok se ne izređaju svi znakovi. Nakon što završimo sa svih 12 znakova profekcija se ponovo vraća u prvi znak, i tako u krug do kraja natusvog života.

Dakle, bez mnogo dileme možemo da zaključimo da se profekcija svake godine pomera za 30 stepeni i nalazi u narednom znaku. Ono na šta nam Bonati skreće pažnju jeste da ne smemo nikako da poistovećujemo profekcioni Ascendent sa Ascendentom revolucije, odnosno solarnog povratka. Zbog čega on to naglašava?

Profekcija nekog signifikatora počinje onog momenta kada počinje solarni povratak za određenu godinu. Na to nas je upućivao i Lili govoreći:

Treba obratiti pažnju da profekciju treba početi onda kada se Sunce u stepen i minut vrati na svoju radiks poziciju i to je razlog što tu godinu zovemo solarnom.

Solarni Ascendent neće biti na istom mestu, tj. u istom znaku u kom je i profekcioni Ascendent. Nekad će doći do poklapanja, no to svakako nije pravilo i upravo je to razlog što ne smemo poistovećivati ove dve stvari. Ascendent solarnog povratka ima svoje značenje zajedno sa svojim vladarom, i on je od velike važnosti prilikom razmatranja solarnog horoskopa koji nam daje određenu sliku o tome šta bi natus mogao da očekuje u periodu života između dva rođendana.

Profekcioni Ascendent i njegov vladar takođe imaju značaj u proceni stanja natusa u toku određene godine i posmatramo ga, kako u odnosu na natal, tako i u odnosu na horoskop solarnog povratka[3] . Bonati se potrudio da zaista što detaljnije objasni postupak izračunavanja profekcija:

Razmotrićeš godinu, dan, mesec i čas bilo kog rođenja i pogledaćeš koliko je solarnih godina[4] natus već navršio.I uzećeš jedan znak za svaku solarnu godinu od Ascendenta na rođenju. I počećeš od časa rođenja tog natusa, u skladu sa redosledom znakova, dajući jedan znak svakoj godini i tamo gde se broj završi, znak koji ga neposredno sledi jeste znak profekcionog Ascendenta tog natusa i to će biti Ascendent profekcije godine koja sledi; i profekcija te godine će biti na onom stepenu znaka na kome se nalazi i Ascendent u času rođenja.
Shvati da ovo važi za svaku profekciju, jer će svake godine uvek biti na onom stepenu znaka u koji pada kao što je to bio slučaj godine koja je prethodila.

Možda deluje zamršeno, ali je zapravo veoma jednostavno. U pitanju je broj godina natusa. Godina u kojoj je natus rođen pa sve do sledećeg rođendana jeste prva godina života. Nakon prvog rođendana, natus ima svoj prvi solarni povratak i tako počinje njegova druga godina života. Tada natus ima i prvu profekcionu godinu. Ukoliko neko ima 32 pune godine i recimo da ih je navršio pre 3 meseca, to znači da je taj natus u svojoj 33. godini života. Stoga, mi nećemo uzeti profekcioni Ascendent za 32. godinu života već naredni znak, kao što Bonati savetuje. Da pojasnim na primeru.

Neka Ascendent natusa koji je rođen 1964. godine bude na 6° Lava. Recimo da nas zanima natusova 33. godina života odnosno 1996. godina. Kao što Bonati kaže, odbrojaćemo broj solarnih povrataka koje je natus navršio, a to je ukupno 31 navršen solarni povratak. 1995. godine je na Ascendentu bio profekcioni znak Riba. To znači da ćemo za naredni solarni povratak odbrati naredni znak, a to je znak Ovna. Dakle, kada 1996. godine, natus započne svoj 32.solarni povratak (tj. 33. godinu života) profekcioni Ascendent će biti na 6° Ovna.

Šta progresiramo profekcijama?

Lili je savetovao da se u profekcijama značaj pridaje hajlegičnim tačkama, dok sve ostalo ima sporednu važnost. Bonati i Omar su izdašniji u pojašnjenjima koje signifikatore treba koristiti i, zapravo, ne ograničavaju korišćenje profekcija na hajlegične tačke, već nam stavljaju do znanja da preko profekcija možemo proceniti i stanje roditelja, braće i sestara, stanje skrivenih neprijatelja i svega onoga što nam je natalnom kartom obećano.

Zaista, za časti i godišnju blagorodnost natusa, pogledaćeš znak profekcije Sunca (po ceo jedan znak za svaku solarnu godinu). Za stanje tela i duše natusa, pogledaćeš znak profekcije Lune. Za zanimanje i službe, pogledaćeš znak profekcije Zenita. Ali da bi saznao o bogatstvu i prosperitetu, pogledaćeš profekcioni znak tačke Fortune i znak kuće substancije[5] .

Na trenutak ćemo se zaustaviti ovde radi pojašnjenja. Do poslednje stavke u ovom nabrajanju nema razlike u odnosu na ono što je Lili zagovarao kasnije – jednostavno pomeramo planete, MC ili Fortunu na način na koji to činimo sa Ascendentom. Stepen na kom se nalaze ovi signifikatori je isti kao i stepen na rođenju natusa, a svake godine taj stepen pomeramo u naredni znak.

Međutim, Bonati navodi da se za stanje finansija može posmatrati i profekcioni znak II kuće. To znači da, ukoliko se u natalu vrh II kuće nalazi na 17° Vodolije, onda ćemo taj stepen pomerati svake godine za po jedan znak unapred i na taj način profektirati II kuću i tumačiti potencijalni ishod. S obzirom da u današnje vreme postoji više različitih sistema kuća u upotrebi, stepen na kome se nalazi vrh II kuće će se razlikovati.

Ipak, to ne predstavlja neki poseban problem ako posmatramo profekcije u skladu sa helenističkim metodom profekcija, tj. u skladu sa celim znakovima, a ne u skladu sa stepenima koji se tu nalaze. Drugim rečima, pošto je profekcioni vrh II kuće na 17° Vodolije, prema helenističkom metodu mi posmatramo kao da je čitava II kuća u znaku Vodolije – ne uzimamo u obzir to što se vrh te kuće nalazi na polovini znaka.

Ovde dolazimo do vrlo bitne razlike u odnosu na srednjovekovni metod i posebno na metod nam je Lili prezentovao. On bi svakako posmatrao da bi prvi deo godine profekciona II kuća bila u Vodoliji, a drugi deo godine u Ribama, tačnije do 17° Riba kada počinje naredna profekcija. Tako bi on odredio da će u prvom delu godine finansijama upravljati Saturn kao vladar Vodolije, a u drugom Jupiter, kao vladar Riba. Bonati i njegovi arapski prethodnici nisu vladara određivali na taj način:

Za profekciju braće, pogledaćeš profekcioni znak kuće braće. Za profekciju oca, pogledaćeš profekcioni znak kuće oca. Za profekciju dece, pogledaćeš profekcioni znak kuće dece. Za profekciju muških i ženskih slugu, pogledaćeš profekcioni znak kuće sluga[6]. Za profekciju žena i partnera i neprijatelja, pogledaćeš profekcioni znak kuće žena[7] .
Za profekciju [ženine] substancije, pogledaćeš profekcioni znak kuće substance žene. Za profekciju religije, pogledaćeš profekcioni znak kuće religije. Za profekciju kraljeva, pogledaćeš profekcioni znak kuće kraljeva[8] . Za profekciju prijatelja, pogledaćeš profekcioni znak kuće prijatelja. Ali za profekciju skrivenih neprijatelja, pogledaćeš profekcioni znak skrivenih neprijatelja[9].

Omar iz Tiberije je još detaljniji, pa navodi da za posmatranje stanja oca u toku neke godine ne treba da posmatramo samo profekciju IV kuće koja je kuća očeva, već treba uzeti u obzir i profekciju tačke oca, pa tek onda doneti sud:

I u cilju utvrđivanja opšteg stanja oca, progresiraćeš profekcioni znak od kuće oca i od tačke oca, po 30 stepeni za svaku godinu.
I u cilju utvrđivanja opšteg stanja majke, progresiraćeš stepen tačke majke u radiksu za po 30 jednakih stepeni za svaku godinu, kao što si to činio sa tačkom oca.

Dakle, pored osnovnih signifikatora koje Lili predlaže, mi vidimo da sistem profekcija, zapravo, možemo primeniti na svaku životnu oblast i u skladu s tim procenjivati stanje u toj oblasti za određenu godinu. Radi što bolje i kompletnije slike oblasti koje proučavamo, preporučujem da se koriste i dodatni signifikatori koje preporučuje Omar, tj. da se koriste tačke koje su u vezi sa određenom oblašću.

Tako bi trebalo za utvrđivanje opšteg stanja braće i sestara koristiti i tačku braće odnosno sestara; za profekcije prijatelja pored vrha XI kuće, treba pogledati i profekcioni znak tačke prijatelja; za profekcije neprijatelja, treba posmatrati i tačku neprijatelja; za profekcije VII kuće odnosno braka i partnerskih odnosa treba pogledati i profekcioni znak tačke braka.

U narednom tekstu biće objašnjeno kako se određivao vladar godine i tu ćemo zapaziti glavnu razliku između metoda Vilijama Lilija i nekih njegovih prethodnika.

POVEZANE TEME:

Profekcije I deo
Profekcije II deo


Napomene:

[1] Omar of Tiberias – Three books of Nativities knjiga II , sekcija 8, strana 34-35 Project Hindsight.↩nazad na tekst
[2] Hajlegične tačke su Sunce, Luna, Ascendent, prenatalna sizigija i Fortuna. Za potrebe prognostike se dodaje MC iako sam po sebi nije hajlegična tačka.↩nazad na tekst
[3] Robert Zoler je drugačijeg mišljenja jer smatra da se profekcije mogu posmatrati nezavisno od bilo koje prognostičke metode, između ostalog nezavisno i od tehnike solarnog povratka.↩nazad na tekst
[4] Pod brojem solarnih godina, podrazumeva se broj navršenih godina računajući od rođendana do rođendana.↩nazad na tekst
[5] Kuća substance je druga kuća natalnog horoskopa – kuća finansija i pokretne imovine.↩nazad na tekst
[6] Kuća sluga je VI kuća natalnog horoskopa.↩nazad na tekst
[7] U pitanju je VII kuća koja pored simbolike braka i partnerstava takođe ima i simboliku otvorenih neprijatelja odnosno suparnika.↩nazad na tekst
[8] Kuća kraljeva predstavlja X kuću natalnog horoskopa. Pošto je to Zenit i to svakako posmatramo da bi utvrdili stanje profesije natusa, ne možemo posmatrati ovu kuću kao kuću kraljeva u natalima običnih ljudi.↩nazad na tekst
[9] Ovo je XII kuća natalnog horoskopa.↩nazad na tekst


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *