Penzija u horoskopu

Prema nekima, penzija se u natalnoj karti tumači preko jedanaeste, dok se prema drugima tumači preko druge kuće i odgovarajućih finansijskih signifikatora.

Ako su svi signifikatori ili veći deo njih dobro postavljeni kao što je rečeno, tj. na uglovima i ako su esencijalno dignifikovani, to je argument da će natus pribaviti veliki imetak, da će imati mnoštvo stvari i neće mu ničeg zafaliti. A nakon što nađeš više svedočanstava, bilo o dostojanstvima ili debilitacijama, onda daj sud o veličini ili nedostatku bogatstva natusa. Ako su svi signifikatori slabi, to je znak siromaštva; ako su osrednje postavljeni, natusu neće ni preteći ni manjkati; ili ako su sa Regulusom ili Spikom ili srećnim planetama u dobrim kućama neba. U ovakvom prosuđivanju nije toliko važno da li su signifikatori bogatstva srećne ili nesrećne planete.

— Vilijam Lili —

 

Vrlo često se nailazi na tumačenje da je penzija predstavljena jedanaestom kućom horoskopa i da takvo tumačenje ima svoje korene u tradiciji. Malo je teže da bi takvo što moglo imati korene u tradiciji, jer je penzioni sistem relativno novijeg datuma.

Postoji nekoliko objašnjenja zašto baš ova kuća: da je, na primer, to novac od posla (derivatna druga od desete) ili da je to novac s neba itd. Nijedno od tih objašnjenja nije tačno, posebno ne ovo u vezi sa novcem s neba, jer penzija, sasvim sigurno, nije nešto što pada s neba već nešto za šta se tokom života odvaja od usta.

Isto važi i za osmu kuću – penzija nije tuđi novac, to je naš novac koji smo decenijama zarađivali. To nije poklon, to nije dar, to nije ništa tuđe – to je naše i samo naše.

Najveći deo naših prihoda tokom života dolazi od nekog posla (bilo kog). Logično pitanje je, čemu bi nam onda služila druga kuća ako bi jedanaestu tumačili kao novac od posla? Ničemu, bila bi maltene neupotrebljiva.

penzija u horoskopu

Gde je istina? Istina je da jedanaesta kuća predstavlja poklone i darove, donacije, novac koji nam dolazi od prijatelja, ali i uspešnih, moćnih i slično. Tu možemo svrstati novac koji se dobija od države kao što su, na primer, socijalna pomoć, stipendije ili druga slična davanja. Jupiter ima radovanje u jedanaestoj kući, pa sav novac dobijen preko nje smatra se darovima neba, nečim što dobijate a da ne morate da bilo šta ulažete ili radite da bi to dobili. To nije novac koji stičemo radom, osim ako je jedanaesta kuća usko povezana sa desetom i/ili signifikatorima profesije.

Naš novac, tj. prihodi pripadaju drugoj kući i tu spadaju i naša plata i naša penzija, i uopšteno svi prihodi koje tokom života ostvarujemo. Doduše, u horarnim pitanjima možemo koristiti razvrstavanja i posmatrati jedanaestu kuću kada je konkretno naznačeno da pitač očekuje neku isplatu od države ili poslodavca, ili podnosi zahtev za penziju. U svim drugim slučajevima gde posmatramo opštu finansijsku sliku, to činimo preko druge kuće i finansijskih signifikatora.

Da li će pitač doći do svoje nadnice, plate ili penzije, bilo od države ili nekog pojedinca?

Pogledaj Ascendent i njegovog vladara jer oni označavaju pitača, i drugu od Ascendenta i njenog vladara koji označavaju pitačevu kuću imetka. I pogledaj desetu kuću i njenog vladara jer oni označavaju onog ili one za koje se pita. Jedanaesta kuća i njen vladar označavaju njihov ili njegov imetak.

— Ebenizer Sibli

U natalnoj astrologiji takvo razvrstavanje nije potrebno, jer ćemo sve informacije o našim finansijama (ponavljam, najvećim delom one jesu produkt našeg bilo kakvog rada) dobiti analiziranjem druge kuće i njenih vladara, planeta u drugoj kući, Fortune i njenog vladara, relevantnih tačaka i almutena itd. Ne preko jedanaeste kuće!


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *