O zodijačkim znakovima — Vetije Valens

vetije valens

U drugom poglavlju prve knjige Antologije, najobimnijeg astrološkog spisa helenističke epohe, astrolog Vetije Valens piše o zodijačkim znakovima i njihovoj prirodi.

PRETHODNO:  Prirode planeta

§2. Prirode zodijačkih znakova

OVAN je kuća Marsa, muški znak, tropski, kopneni, zapovednički, slobodan, uzlazni, poluglasan, uzvišen, nepostojan, prokuratorski[1], javni, građanski, manje plodan, servilan[2], MC kosmosa[3] i razlog reputacije, dvobojan (jer Sunce i Luna uzrokuju beli lišaj). Takođe je neaspektovan i ekliptički[4].

U zavisnosti od odnosa koji ima sa vladarom, ljudi rođeni pod ovim znakom će biti genijalni, istaknuti, autoritativni, pravedni, teški na uvrede, slobodni, upravljački, smeli, hvalisavi, širokogrudi, nemirni, nepostojani, nabusiti, puni sebe, preteći, koji se brzo menjaju, imućni. Kada su vladari povoljno postavljeni i sa dobroćudnim planetama u aspektu rađaju se kraljevi i moćni ljudi, oni koji imaju zadnju reč nad životom i smrću.

Ovan je po prirodi voden[5] sa gromovima i gradom. Od svog prvog stepena do ekvinocija[6] on je olujan, s puno grada, vetrovit i destruktivan. Središnji stepenovi sve do 15° su blagi i plodni; preostali su vrući i uzrokuju zaraze kod životinja.

Ovaj znak sadrži 19 sjajnih zvezda. U pojasu se nalazi 14 svetlih zvezda, 27 sumračnih, 28 donekle svetlih i 48 bledih. Sazvežđa koja se istovremeno podižu kad i Ovan su (na severu) prednji deo Perseja i zadnji i levi delovi Kočijaša, a (na jugu) zadnji deo i rep Cetusa. Kada se Ovan uzdiže, stopala Volara (na severu) i zadnji delovi Vuka (na jugu) zalaze.

Sledeće oblasti su podređene Ovnu: prednji delovi Vavilonu; glava Elimaidi[7]; desna strana Persiji; leva Palestini i susednim oblastima; okolo glave Vavilonu; grudi Jermeniji; ramena Trakiji; trbuh Kapadokiji, Susi, Crvenom moru i Mrtvom moru[8]; skriveni delovi Egiptu i Indijskom okeanu.

BIK je ženski, postojan, položen u sunčevom prolećnom tropiku, koščat, sa nedostajućim udovima[9], uzdiže se natraške, zalazi uspravno. Svojim najvećim delom ovaj znak leži u nevidljivom nebu.[10] Tih je.[11] Od prvog do šestog stepena (deo koji sadrži Plejade[12]) je bezvredan, čak i destruktivan, proizvodi bolesti, gromove, uzrokuje zemljotrese i munje. Sledeća dva stepena su vatrena i dimna. Prednji deo (prema Aurigi) je umeren i hladan. Levi delovi su beskorisni i promenljivi, ponekad prohladni, a ponekad topli. Glava (do 23°) je u umerenoj atmosferi, ali uzrokuje bolesti i smrt živih bića. Ostatak je destruktivan, beskoristan, donosilac bolesti.

Sadrži 27 zvezda. Sazvežđa koja se s njim uzdižu su (na severu) zadnji deo Kočijaša, a (na jugu) zadnji deo Cetusa i prvi deo Eridana. Pripadaju mu Venera, Luna, Cerera, <Vesta>, Mars i Merkur.[13] Sazvežđa koja zalaze kada je Bik u usponu su (na severu) deo Volara do pojasa i noge Zmijonoše do kolena. Na jugu se Orion uzdiže sa Bikom; opasan oko struka uzdiže svoj mač u desnoj ruci, a u levoj drži kaducej.

Ovaj znak je produktivan, zemljan, rustičan, u vezi sa zemljoradnjom, oslobođenim robovima, opadajući, znak malo potomstva, polu-glasan i nem, plemenit, nepromenljiv, agilan, nedovršen, indikativan kod imetka i poseda. Ekliptički krug leži severno, uzdižući se paralelno sa najvišom tačkom Bika.

Ljudi rođeni u ovom znaku su plemeniti, agilni, vredni, dobri u čuvanju stvari, vole užitke, muziku, darežljivi. Neki su zemljoradnici, graditelji, plantažeri.[14] Ako dobroćudne planete naginju ovom mestu ili je vladar kuće povoljno postavljen, osobe postaju sveštenici i upravnici škola, kao i oni koji su dostojni krune i purpurne odeće, spomenika i statua; takođe starešine hramova, i istaknute i sjajne osobe.

Sledeće oblasti su podređene Biku: glavi, Medija i okolne oblasti; grudima, Vavilon; desnoj strani prema Kočijašu, Skitija; Plejadama, Kipar; levoj strani, Arabija i okolne oblasti; ramenima, Persija i Kavkaske planine; okrnjenom delu, Sarmatija; slabinama, Afrika; torzou, Elimaida; rogovima, Kartagina; središnjim delovima, Jermenija, Indija, Germanija[15].

BLIZANCI su muški, dvotelesni, razgovetni, kuća Merkura, uzlazni, vazdušni, feminizirani, odnosi se na slobodne robove, sterilan, javni. Pod njim se rađaju učenjaci, oni koji se bave pisanjem i obrazovanjem, pesnici, zaljubljenici u muziku, učitelji korišćenja glasa[16], nadzornici, poverenici; takođe tumači, trgovci, oni koji sude o dobru i zlu, razumni ljudi, znatiželjni,tragaoci za mističnim znanjima.

Uopšteno, šta god da vladar znaka obično uzrokuje prema sopstvenoj prirodi, bilo dobro ili loše, veće ili manje, to će proizvoditi u svakom od znakova u skladu sa operativnom ili neoperativnom[17] konfiguracijom vladara. Ovo pominjem da ne bude da stalno pišemo jednu te istu stvar.

Znak je tih.[18] Prvih tri stepena su ništavni i destruktivni; od 3° do 7° su umereno vlažni; dobro vreme između 7° i 15°. Južni delovi su umereno vlažni. poslednji stepeni su mešovitog tipa.

[Šmit] Sadrži 21 zvezdu. Leži prema zapadnom vetru. Prema doktrini sfera, rep Cetusa, koji jednim delom dodiruje južne delove, leži do njih. Od delova koji se pojavljuju ka jugu unutar linije ka jugu nalazi se Satir, dodirujući batinu, krzno koje se vidi otpozadi iz južnih delova. Lira leži prema severnom delu. Blizanci su zgazili na južnu liniju, bivajući sredina severa i juga. Pod nogama na severnoj liniji je takozvani Pas, ispred desne noge, i presečen je južnim polom od svojih skrivenih delova do glave, uspinjući se vertikalno s polom. Bogovi Apolon, Herakle, Hefest, Hera i Kronos su povezani s njima. Volar zalazi od severa, kao i Zmijonoša (osim glave), i još polovina Krune.

[Rajli] Sadrži 21 zvezdu. Leži prema zapadnom vetru. Prema Sferici, rep Cetusa leži dodirujući Blizance u jednom njihovom južnom delu; takođe u južnom delu, na južnoj liniji, nalazi se Satir dodirujući je svojim maljem, i uzdižu se iza severnog dela Satira, gde je koplje. Lira leži ka jugu; leži na južnoj liniji, na sredini između severa i juga. Pod nogama Blizanaca na južnoj liniji (na hemisferi nama vidljivoj) je takozvani Pas ispred njihove desne noge; Pas je prepolovljen linijom koja se pruža od južnog pola kroz glavu Blizanca ka severnom polu. Blizanci se uzdižu sa ostakom Eridana i Oriona na jugu. Bogovi Apolon, Herkul, Vulkan, Junona i Saturn se dovode u vezu s Blizancima. Prema severu, Volar, Zmijonoša (osim glave) i polovina Krune zalaze kada se Blizanci uzdižu.[19]

Blizancima pripadaju sledeće oblasti: prednjem delu, Indija sa okolnim oblastima i Keltika; grudima, Kilikija[20], Galatija, Trakija i Beotija; srednjim delovima, Egipat, Libija, Rim, Arabija i Sirija.

RAK je tih. A prema delovima: pod prvim dvema zvezdama na jugoistoku je beskoristan, destruktivan, zagušljiv, proizvodi zemljotrese. Odatle do 10° čini vazduh vlažnim u toplim, uz obilne kiše i neprestane grmljavine. Delovi s desne strane su beskorisni i destruktivni.

Sa juga[21] Zec, prednji deo Velikog psa i Prokion se uzdižu sa Rakom. Sadrži 4 zvezde. On je znak Marsa, Merkura, Jupitera, Neptuna i Venere[22]. Ka severu, glava Volara zalazi kada se Rak uzdiže, kao i Herkul, Orao i polovina Krune.

Ovaj znak je kuća Luna, ženski, solsticijumski, Ascendent kosmosa, ropski, opadajući, nem, voden, plemenit, promenljiv, javni, omiljen, društveni, plodan, amfibijski. Osobe rođene pod njim su ambiciozne, omiljene, stalno se menjaju, teatralne su, vesele, lako se potište, vole užitke, zabave, javnost. Nepostojanog uma, govore jedno ali misle drugo, ne drže se [dugo] jedne ili (najviše) dve radnje, postaju lutalice i putnici.

Sledeće oblasti su podređene Raku: prednjem delu, Baktrija; levoj strani, Zakintos i Akarnanija; zadnjem delu, Etiopija i Skina[23]; pod glavom, Azovsko more i plemena koja ga okružuju, Crveno more, Kaspijsko more, Dardaneli, Libijsko more, Britanija, Tule[24]; pod nogama, Jermenija, Kapadokija, Rodos, Kos; prema ustima, Trogloditija[25], Lidija, Jonija i Dardaneli.

LAV je muški, kuća Sunca, slobodan, vatreni, umeren, umni, kraljevski, fiksan, otmen, uzlazni, ćudljiv, čvrst, upravni, državni, zapovednički, plahovit. Osobe rođene pod ovim znakom su znamenite, plemenite, postojane, pravedne, mrze zlo, nezavisne, mrze ulagivanje, dobrotvorne, prepuni dičnih planova. Ako je vladar na uglu ili u aspektima sa dobroćudnim planetama, onda se slavni, veličanstveni pojedinci rađaju, despoti i kraljevi.

Lav je vruć. Svetla zvezda u grudima[26] je vatrena i gušeća. Prema delovima: do 20° je gušeći, uzrokuje bolesti kod životinja u oblastima i u mestima koja su mu podređena. Desna strana je pokretna, vatrena; južna strana je vlažna; niži delovi su destruktivni za sve; srednji i levi su umereni.

Lav sadrži […][27] zvezda. Prema Sferici, na severu se desna ruka Volara uzdiže sa Lavom; na jugu krma Arga i ostatak Psa, kao i Hidra čiji se rep proteže do klešta Škorpiona, a glava sve do klešta Raka. Iznad Lava stoji Mali medved[28], a u ravni s njim leži glava Zmije koju Zmijonoša drži. Na severu su Delfin, Lira i Zeugma[29], Labud (izuzev svetle zvezde u njegovom repu) i glava Pegaza.

Sledeće oblasti su podređene Lavu: glavi, Galija[30] sa okolnim oblastima; prednjim delovima, Bitinija; desnoj strani Makedonija i okolne oblasti; levoj strani, Mramorno more; stopalima, Galatija; trbuhu, Galija; ramenima, Trakija; bokovima, Fenikija, Jadran i Libija; srednjim delovima, Frigija i Sirija; repu, Pesinunt[31].

DEVICA je kuća Merkura, ženski, krilat, ljudskog oblika, detaljist, držanja poput figure Pravde, dvotelesan, jalov, pripada oslobođenim robovima, opadajući, zemljani, promenljiv, bez potomstva, poluglasan ili tih[32], materijalan, nepostojan, nepotpun, vredan, dvostruke prirode.

Osobe rođene u ovom znaku su otmene, skromne, religiozne, brižne, žive raznolik život, upravljaju tuđim dobrima, verni, dobri u domaćim poslovima, beležnici, računovođe, glumci, radoznali, oni koji poseduju neobične veštine i tragaju za okultnim znanjima, oni koji potroše svoj prvobitni imetak, ali napreduju u srednjim godinama. […]

[Dodatak iz MS Laurencijane]  Devica je u celosti vlažna i olujna. Prema delovima: prvi dekan je topao i destruktivan, drugi umeren, treći olujni. Severni delovi su vetroviti, južni umereni. Podređene su joj sledeće oblasti: Mesopotamija, Vavilon, Grčka, Ahaja, Krit, Kikladi, Peloponez, Arkadija, Kirena, Dorida, Sicilija, Persija. Od delova tela vlada trbuhom i svim organima za varenje i tajnim delovima.

o zodijačkim znakovima
Zvezdana mapa Albrehta Direra (1515)

VAGA je kuća Venere, muški, ekvinocijski, ljudskog oblika, uzdižući, vazdušni, ženstven, glasan, uzvišen, pokretan, umanjuje imetak, podzemni znak kosmosa[33], javni, ekliptički, nadzire useve, vinograde, maslinjake, začine, farme, mere i zanatlije.

Osobe rođene u ovom znaku biće uzvišene i pravedne, mada pakosne, željne tuđih dobara, prosečnog bogatstva, koje izgube ono što su isprva stvorile i koje imaju preokrete, koje proživljavaju uspone i padove sreće, koje su zaduženi za merenje, ispostave, zalihe namirnica. […]

[Dodatak iz MS Laurencijane] Kao što je pomenuto, ceo znak Vage je tropski i pokretan. Po delovima, prvi i drugi dekan su umereni, treći je kišovit. Severni delovi su vetroviti, a južni [?] i donose bolesti. Podređene su joj sledeće oblasti: Baktrija, Kina, Kaspijsko more, Tebaida, Oaza, Trogloditija, Italija, Libija, Arabija, Egipat, Etiopija, Kartagina, Smirna, Taurus planine, Kilikija, Sinop. Od delova tela  upravlja kukovima i zadnjicom, preponama i crevima, tajnim delovima i anusom.

ŠKORPIJA je kuća Marsa, ženski, fiksni, vodeni, plodan, nasilan, opadajući, nem, servilan, nepromenljiv, uzrokuje smrad, uništitelj imovine, ekliptički, mnogonog.

Osobe rođene pod ovim znakom su prepredene, podmukle, pohlepne, lopovi, ubice, izdajnici, nepopravljive, uništitelji imovine, zaverenici, razbojnici, saučesnici u ubistvu ili trovanju i drugim zlim delima, mrze sopstvenu porodicu. […]

[Dodatak iz MS Laurencijane] Škorpija je u celosti olujna i žestoka. Po delovima, prvi dekan je oblačan, drugi umeren, a treći je pokazatelj zemljotresa. Severni delovi su vreli, a južni [?]. Podređene su joj sledeće oblasti: Metagonija, Mauritanija, Getulija, Sirija, Komagena, Kapadokija, Italija, Kartagina, Libija, Amonska kraljevina, Sicilija, Španija, Rim. Od delova tela upravlja tajnim delovima i anusom, preponama i zadnjicom. Zbog svoje žaoke uzrokuje slepilo, zamućen vid, napade kamena, otežano mokrenje, rupture i hernije, poročnost i promiskuitet, fistule, kancere i krvarenja.

STRELAC je kuća Jupitera, muški, vatreni, uzdižući, glasan, vlažan na račun sazvežđa Argo, uzvišen, krilat, promenljiv, dvotelesni, dvostruke prirode, enigmatski[34], s malo potomstva, nedovršen, komandujući, kraljevski. Osobe rođene pod ovim znakom biće uzvišene, pravedne, velikodušne, sudije, darežljive, voleće svoju braću i prijatelje. Izgubiće mnogo od svog prvobitnog imetka, ali će ga povratiti. Superiorni su u odnosu na svoje neprijatelje, traže ugled, dobročinitelji su, ugledni, ponašaju se misteriozno. […]

[Dodatak iz MS Laurencijane] U celosti je vetrovit. Po delovima: prvi dekan je prilično vlažan, drugi umeren, treći žestok. Severni delovi su vetroviti, južni vlažni i promenljivi.  Podređene su mu sledeće oblasti: Etrurija, Galija, Španija, Arabija Velika, Kilikija, Krit, Sicilija, Italija, Kipar, Crveno more, Kasperija i nacije koje žive duž Eufrata, Mesopotamija, Kartagina, Libijsko more, Jadran, Atlantik, Tribali, Baktrija, Egipat i okolna mesta.

Muški je i jesenji. Od delova tela upravlja butinama i preponama. Zbog svojih svojstava, često uzrokuje rođenja s viškom udova, ćelavost, epilepsiju, probleme sa očima ili slepilo. Uvek uzrokuje opasnosti od životinja, gubitak udova ili opasnosti od divljih zveri.

JARAC je kuća Saturna, ženski, tropski, zemljani, destruktivan, jalov, opadajući, hladan, nem[35], servilan, uzročnik nevolja, brutalan, vrebajući, enigmatski, dvostruke prirode[36], vlažan[37], nedovršen, znak šepavaca i grbavaca, Descendent kosmosa, indikator nevolja i muka, vajara i zemljoradnika. Rođeni pod ovim znakom su loši, [moralno] izopačeni. Pretvaraju se da su dobri i iskreni. Vredni su, puni briga, pate od nesanice, vole šale, planiraju velika dela, skloni da prave velike greške, prevrtljivi, smutljivci, lažovi, uvek kritikuju, besramni.

Jarac je umeren na obe strane. Po delovima: prvi su destruktivni, drugi vlažni, olujni, promenljivi; srednji delovi su žestoki; poslednji destruktivni. Sadrži […] zvezda. Prema Sferici Kasiopeja i desna strana Pegaza se uzdižu s njim na severu. Na jugu zadnji deo Kentaura i noge Hidre (sve do Pehara) zalaze kada se Jarac uzdiže. Pripadajući bogovi su Venera, Luna, Cerera i Merkur. Na severu nema ničega.

Sledeće zone su podređene Jarcu, a sve ka zapadu i jugu: člancima, Egejsko more i žitelji njegovog priobalja, Korint; struku, Sikion; leđima, Mediteran; repu, Španija; glavi, Tirensko more; trbuhu, srednji Egipat, Sirija i Karija[38].

VODOLIJA je nebeski znak koji je muški, fiksni, čovekolikog izgleda, donekle vlažan, osamljen. Tih[39] je, vrlo hladan, slobodan, uzdižući, mekušan, nepromenljiv, prost, malo potomstva, uzrok nevolja koje proizlaze od borbe, nošenja tereta i rada sa čvrstim  materijalima, zanatlijski, javni. Rođeni pod njim su maliciozni, mrze sopstvenu porodicu, samovoljni, obmanjivački, izdajnički, koji sve skrivaju, mizantropski, bezbožni, optuživački, koji izvrću mišljenja i istinu, zavidni, sitničavi, ponekad darežljivi (na račun isticanja vode[40]), nesuzdržljivi.

U celosti je vlažan. Prema delovima: prvi delovi su vlažni, gornji žestoki, donji beskorisni i neupotrebljivi. Sadrži […] zvezda. Prema Sferici desna strana Andromede uzdiže se na severu sa Vodolijom, kao i ostatak Pegaza; na jugu, južna riba iz Riba, izuzev glave. Pripadajući bogovi su Junona, Herkul, Vulkan i Saturn. Na severu ništa ne zalazi. Na jugu ostatak Kentaura i Hidre (do Gavrana) zalaze kada se Vodolija uzdiže.

Ovaj znak leži prema zapadnom vetru. Dodatno, okrenut je ka Egiptu i okolnim gradovima, tj. svojim južnim delovima [pruža se] do Pselhosa[41], Dodekashoinosa[42] i Sikaminona[43]; zapadnim do oaze Amona i okolnih gradova; istočnim do Crvenog mora koje dodiruje; severnim do Sebenita[44] i Heraklejskih usta Nila[45].

Prema Sferici, Eridan i Velika Riba leže do Vodolije na jugu, dodirujući rep Jarca. Na severu, oko severnog pola, nalazi se Labud iznad kog je Strelica, gde Polaris gleda ka severu. Sledeće oblasti su podređene Vodoliji: prednjim delovima, Sirija; srednjim, Eufrat i Tigar, Egipat, Libija, povezane egipatske reke i Ind; sredini vrča, Tanais[46] i ostatak reka koje protiču od Hiperborejaca ka severu i zapadu.

RIBE su nebeski znak koji je ženski, vrlo vlažan, dvostruki, znak velikog potomstva, muskozan, ljuskav, žilav, grbav, leprozan, znak dva oblika, nem, nemiran, krute kože, u sukobu sa samim sobom jer je jedna Riba severna a druga južna. Voden je, opadajući, servilan, promenljiv, prolifičan, dvotelesan, požudan, nedostajućih udova, uzrok lutanja, šarolik. Osobe rođene pod njim su nepostojane, nepouzdane, one čija se sreća menja s goreg na dobro, erotične, tajnovite, razuzdane, plodne, popularne.

Ribe su u celosti hladne i vetrovite. Po delovima: prednji su umereni, srednji vlažni, poslednji destruktivni i beskorisni. Sadrži […] zvezda. Na severu se ostatak Andromede uzdiže sa Ribama, kao i ostatak Perseja na desnoj strani i Trougao iza Ovna. Na jugu se uzdiže glava južne Ribe. Pripadajući bogovi su Neptun, Mars, Merkur, Venera i Jupiter. Na jugu Papagaj i ostatak Hidre zalaze kada se Ribe uzdižu; na severu ništa.

Ribe leže prema severnom vetru. Takođe leže prema oblasti Crvenog mora, a ne pripada im samo nekoliko ostrva iznad kojih se nalazi Indija i takozvani Indijski okean. Svojim severnim delovima Ribe dodiruju Partiju, Indiju i Istočni okean; svojim severnim delovima Skitiju. Na zapadu talasima spiraju Miosormos, Ortosormos[47] i okolne gradove.

Prema Sferici, Labud, presečen severnim polom, i deo Strelice leže severno od Riba, nedaleko od severnog pola. Pegaz je unutar arktičkog kruga. Arktički krug, ležeći u sredini kosmosa, izdvaja se od drugih podela neba. U sebi sadrži Velikog medveda koji se proteže od severa ka istoku, i od juga ka Malom medvedu koji se podiže u ponoć, i kog takozvani Volar zauzdava, držeći uzde na oba medveda. On je nevidljiv u zavisnosti od elevacije dva Medveda; jer jedan gleda na sever, a drugi na jug.

Sledeće oblasti su podređene Ribama: prednjem delu, Eufrat i Tigar; srednje, Sirija i Crveno more, Indija, središnji deo Persije sa okolnim zemljama; repu, Arabijsko more, Crveno more i reka Boristen[48]; čvoru severne Ribe, Trakija, a južne Ribe, Azija i Sardinija.


Napomene:

[1] U Rimu, prokurator je bila osoba koja je dobijala ovlašćenja da zastupa interese neke osobe ili upravlja njenim poslovima. ↩nazad na tekst
[2] Svi znakovi kratkog uzlaza se nazivaju pokornim ili servilnim. ↩nazad na tekst
[3] U horoskopu stvaranja sveta (Tema Mundi) deseta kuća je u Ovnu, kao mesto egzaltacije Sunca. ↩nazad na tekst
[4] Šmit ovo prevodi kao mesto gde se dešavaju eklipse. ↩nazad na tekst
[5] Nije reč o elementu samog znaka već o meteorološkim karakteristikama. ↩nazad na tekst
[6] U tropskom Zodijaku prvi stepen Ovna označava ravnodnevicu, tj. prolećni ekvinocij. Očito da Valensova referenca ovde nije tropski već sideralni Zodijak. ↩nazad na tekst
[7] Nekadašnja država u Persijskom zalivu, na teritoriji današnje iranske pokrajine Huzestan. ↩nazad na tekst
[8] Šmit navodi ostrvo u Egejskom moru, blizu Samosa. ↩nazad na tekst
[9] Na većini drevnih prikaza Bika vidljiva je samo prednja polovina njegovog tela. ↩nazad na tekst
[10] U vezi sa prethodnom napomenom. Središnji i zadnji deo Bika su zaklonjeni Ovnom. ↩nazad na tekst
[11] U meteorološkom smislu — manjak/nedostatak vetrova, preovlađuju tišine. ↩nazad na tekst
[12] Danas se Plejade nalaze u rasponu između kraja Bika i početka Blizanaca. ↩nazad na tekst
[13] Nije reč o planetama već o božanstvima koja su dovođena u vezu s ovim znakom. ↩nazad na tekst
[14] Šmit. ↩nazad na tekst
[15] Velika oblast koja se prostirala duž teritorije današnje Nemačke. Zapadno od Rajne se nalazila oblast koju su Rimljani kontrolisali (Mala Germanija), dok su nepokorena germanska plemena živela istočno od Rajne, u Velikoj Germaniji. ↩nazad na tekst
[16] Šmit. ↩nazad na tekst
[17] Neoperativne kuće su II, VI, VIII, i XII, a pojedini autori svrstavaju i III. ↩nazad na tekst
[18] Vidi napomenu 11. ↩nazad na tekst
[19] Primetne su razlike u prevodu oba autora zbog čega sam priložio obe verzije. Nejasno je Valensovo pominjanje Satira kao sazvežđa (prema opisu koji daje jasno je da je zapravo reč o Orionu), jer je Satir bio prvobitni naziv sazvežđa Strelac. Prema nebeskim mapama iz perioda 150-220. godina naše ere, Blizanci stoje jedan uz drugog okrenuti nam leđima; letnji tropik prolazi kroz leđa oba blizanca, a noge im stoje na nebeskom ekvatoru.   ↩nazad na tekst
[20] Šmit navodi Siciliju umesto Kilikije, a što je malo verovatno, jer vidimo da Valens vrlo vezano nakon Kilikije (oblast u jugoistočnom delu Male Azije) pominje Galatiju (na prostoru Anadolije), Trakiju (jugoistok Balkana) i Beotiju (središnja Grčka). ↩nazad na tekst
[21] Šmit. ↩nazad na tekst
[22] Vidi napomenu 13. ↩nazad na tekst
[23] Nepoznata lokacija. ↩nazad na tekst
[24] Ostrvo u severnom Atlantiku, severno od Britanije. ↩nazad na tekst
[25] Oblast u severnoj Africi, delu istočnog Mediterana i dalje prema Crvenom moru, gde su živela plemena Trogloditi. ↩nazad na tekst
[26] Regulus. ↩nazad na tekst
[27] Nedostaje tekst. ↩nazad na tekst
[28] Verovatno greška u tekstu. Iznad Lava je Veliki medved. ↩nazad na tekst
[29] Nepoznato sazvežđe. ↩nazad na tekst
[30] Šmit navodi Keltiku. ↩nazad na tekst
[31] Grad u Maloj Aziji, na teritoriji današnje Anadolije. ↩nazad na tekst
[32] Većina autora svrstava Devicu u glasne znakove. ↩nazad na tekst
[33] Donji meridijan (IC) u Temi Mundi. ↩nazad na tekst
[34] Enigmatskim znakovima pripadaju oni koji su prikazani kombinovanim figurama — Kentaur i Jarac. Ishod stvari/događaja na koje se odnose mogu biti problematični. ↩nazad na tekst
[35] Jarca uglavnom većina svrstava u znakove slabog glasa. ↩nazad na tekst
[36] Vidi narednu napomenu. ↩nazad na tekst
[37] U vezi sa sezonom, jer pripada zimskom, flegmatičnom (vlažnom) periodu godine. Vezu sa vodom nalazimo i u prvobitnim prikazima Jarca kao amfibije – jarca koji izlazi iz vode a čiji se zadnji deo završava ribljim perajem – zbog čega je nazivan i znakom dvostruke prirode. ↩nazad na tekst
[38] Oblast u jugozapadnom delu Male Azije uz obalu Egejskog mora. ↩nazad na tekst
[39] Kod većine autora je znak jakog glasa. ↩nazad na tekst
[40] Vodolija je predstavljena figurom čoveka koji izliva vodu iz vrča. ↩nazad na tekst
[41] Nepoznata oblast. ↩nazad na tekst
[42] Oblast u Nubiji. Kasnije rimska vojna kolonija koja je razgraničavala Egipat i Etiopiju. ↩nazad na tekst
[43] Grad u Fenikiji. ↩nazad na tekst
[44] Drevni grad u Donjem Egiptu. ↩nazad na tekst
[45] Grad u Gornjem Egiptu, nedaleko od Aleksandrije. ↩nazad na tekst
[46] Antički grad na ušću reke Don. ↩nazad na tekst
[47] Nije mi poznato na koje mesto ili oblast se odnose ni ovaj ni prethodni pojam. ↩nazad na tekst
[48] Dnjepar. ↩nazad na tekst


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

2 komentara

  1. HRONIKA HIPOFIZE kaže:

    Imaju li decenije svoj znak po nekom redosledu npr. osamdesete Strelac …I kako on ide?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *