O stepenima u znaku Jarca: Astrolabium Planum

johan engel

Nemački astrolog iz perioda renesanse o stepenima u znaku Jarca i simbolici koju nose. O Johanu Engelu kao i o načinu na koji se ovi stepenovi razmatraju pročitajte u uvodu prvog teksta.

 

1. Na prvom stepenu uzdižu se dva čoveka sličnog izgleda. Označava veselu društvenu osobu.

2. Na drugom stepenu uzdiže se čovek koji nosi trsku na ramenu. Ukazuje na osobu bez moći.

3. Na trećem stepenu uzdiže se velika zmija. Ovim je označena mudra osoba.

4. Na četvrtom stepenu uzdižu se dve grabulje. Ukazuje na lakrdijaša.

5. Na petom stepenu uzdižu se dve otvorene kapije. Označava gostoprimljivu osobu.

6. Na šestom stepenu se uzdiže čovek koji na svojim ramenima nosi dva psa. Označava svadljivu osobu.

7. Na sedmom stepenu uzdiže se čovek koji stoji između dve žene. Označava radosnu osobu.

8. Na osmom stepenu uzdiže se ruka koja drži pticu. Ptičar je ovim označen.

9. Na devetom stepenu uzdiže se čovek koji pada na zemlju. Označava slabu osobu.

10. Na desetom stepenu uzdiže se čovek koji na svakoj ruci ima vivka. Ukazuje na ptičara ili lovca.

11. Na jedanaestom stepenu uzdiže se krunisan kralj koji dobija pismo od kurira. Ovim je označeno da će osoba biti izaslanik princa.

12. Na dvanaestom stepenu uzdiže se čovek koji brzo trči. Označava brzu osobu.

13. Na trinaestom stepenu uzdiže se čovek koji na svojim ramenima nosi kozju kožu. Dželat je ovim označen.

14. Na četrnaestom stepenu uzdiže se ruka koja drži koplje. Ukazuje na problematičnu svadljivu osobu.

15. Na petnaestom stepenu uzdiže se čovek koji savija svoja kolena. Ukazuje na otmenu osobu.

o stepenima u znaku Jarca
Dekani (lica) Jarca – Astrolabium planum, Johannes Angelus

16. Na šesnaestom stepenu uzdiže se čovek koji jaše na neosedlanom konju. Označava čoveka bez moći.

17. Na sedamnaestom stepenu uzdiže se čovek sa pasjom glavom. Označava vrlo konfliktnog čoveka.

18. Na osamnaestom stepenu uzdiže se čovek podeljen na pola. Označava malodušnu detinjastu osobu.

19. Na devetnaestom stepenu uzdiže se čovek koji ima četiri noge i stoji besposlen. Označava osobu koja se igra ili odmara u vreme kada treba da radi.

20. Na dvadesetom stepenu uzdiže se majmun koji se ogleda u ogledalu. Označava ponositu osobu.

21. Na dvadeset prvom stepenu uzdiže se učitelj koji drži otvorenu knjigu. Označava učenu osobu.

22. Na dvadeset drugom stepenu uzdiže se čovek koji lopatom kopa zemlju. Označava vrednu osobu.

23. Na dvadeset trećem stepenu uzdiže se mučkarac koji vodi ženu za ruku. Ljubavnik je ovim označen.

24. Na dvadeset četvrtom stepenu uzdiže se bačvar koji radi na sanduku. Označava pronalazača.

25. Na dvadeset petom stepenu uzdiže se čovek koji drži sokola na ruci. Ovim je označena otmena osoba.

26. Na dvadeset šestom stepenu uzdiže se lep šumarak. Ovim je označeno da će osoba raditi u šumi.

27. Na dvadeset sedmom stepenu uzdiže se čovek koji leži u travi. Slaba nemoćna osoba je ovim označena.

28. Na dvadeset osmom stepenu uzdiže se čovek koji nosi zemlju na svojoj glavi. Ukazuje na bogatu osobu.

29. Na dvadeset devetom stepenu uzdiže se lepa žena koja sedi na klupici. Označava vrlo zabavnu osobu.

30. Na tridesetom stepenu uzdiže se riblji rep. Označava osobu čija su dela manjkava.

Johan Engel – Stepenovi znakova


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

3 komentara

  1. HRONIKA HIPOFIZE kaže:

    Zanimljivo slična stvar piše za 13.st. znaka Raka kao za 13.Jarca

  2. Sandra kaže:

    Nulti stepen?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *