Uputstva za analiziranje natalne karte: Moren de Vilefranš

moren

Veoma korisna uputstva za analiziranje natalne karte, tj. planetarnih postavki koja daje poznati francuski astrolog renesansnog perioda, Žan Batist Moren u svojoj XXI knjizi. Slovački astrolog Zoltan Mason je sumirao Morenova pravila u stotinak tačaka.

Slučajna determinacija neba i planeta

1. Svaka planeta uzrokuje drugačije specifične efekte u svakoj od kuća. Isto važi za zodijačke znake i zvezde.

2. Svaka planeta proizvodi drugačije efekte u istoj kući. Ovo isto važi i za svaki znak i svaku zvezdu.

3. Ista planeta proizvodi određene efekte u konjunkciji s drugom planetom, drugačije u opoziciji, drugačije u trigonu, kvadratu itd.

4. Isti aspekt određuje različite efekte kada ga šalju različite planete.

5. Ista planeta podstiče različite efekte kada upravlja različitim kućama.

6. Mesto na Prvom pokretaču[1] na kom se, u horoskopu pojedinca, nalazi određena planeta, izražava svoj uticaj u zavisnosti od osobina te planete, i deluje na tu individuu dokle god je živa. Ako je ova tačka u horoskopu druge osobe pod uplivom druge planete, ona će delovati istovremeno sa silom druge planete i uticaće na tu drugu osobu dokle god je živa.

Slično, ista tačka Prvog pokretača može biti Ascendent jedne osobe i na taj način vršiti uticaj na njen život i izgled, a može biti i vrh neke druge kuće u drugom horoskopu, pa će na drugu osobu delovati u sladu sa značenjima koja se toj kući pripisuju. Sve što je navedeno za planete važi i za njihove aspekte.

7. Svaki nebeski objekat deluje isključivo u skladu sa svojom prirodom i moći.

8. Opseg određenih uticaja koji nebeski objekat ima na neku osobu, određen je mogućnošću osobe da primi te uticaje i reaguje na njih.

9. Isti objekat, u istim uslovima, uvek proizvodi iste efekte na isti subjekat.

10. Svaka kuća [horoskopa] razlikuje se od svake druge po svojim svojstvima.

11. Svaka planeta razlikuje se od svke druge zbog svoje prirode ili makar zbog aktivnih svojstava svog uticaja.

12. Svi zodijački znakovi se međusobno razlikuju na račun svoje elementarne prirode, ili na račun aktivnih svojstava svog uticaja, ili oba.

13. Različiti aspekti iste planete različiti su zbog svojih osobina ili moći.

14. Sve fiksne zvezde se razlikuju prema prirodi ili svojstvima.

15. Različiti nebeski uticaji kombinuju se u osobi na koju deluju.

16. Ista planeta u sprezi sa istim zodijačkim znakom uvek prozivodi iste specifične efekte, kako u elementarnoj tako i u sferi uticaja.

17. Dve planete ne mogu proizvesti iste efekte u horoskopu osobe, bilo da ih posmatramo zajedno ili odvojeno.

18. Ista planeta na račun svog uticaja može izazvati različite efekte u vezi s istim subjektom.

19. Nijedna planeta nema po svojoj prirodi isti uticaj na različite subjekte, čak ni na više istih subjekata.

20. Kada je planeta van svog vlastitog znaka, proizvodi jednu vrstu uticaja prema poziciji u kući u kojoj se nalazi, a još jednu prema vladarstvu nad nekom drugom kućom.

21. Planeta ne označava ništa drugo izuzev onoga što prouzrokuje.

Opšta uputstva za analiziranje nebeske slike

22. Svaka planeta deluje u sprezi sa zodijačkim znakom u kom se nalazi.

23. Svaki zodijački znak funkcioniše u skladu sa prirodom i zodijačkim stanjem svog vladara, ali ne uvek prema njegovoj mundanoj poziciji.

24. Svaka planeta deluje u skladu s prirodom i zodijačkim stanjem svog dispozitora. Najčešće i u skladu s njegovim mundanim položajem. Na kraju, njeno delovanje u izvesnoj meri može zavisiti i od njenog „drugog vladara“. (videti pravilo 52)

25. Na prvom mestu treba razmotriti zodijačko stanje planete, jer od njega zavisi kvalitet uticaja planete; zatim njen mundani položaj, jer on određuje vrstu uticaja.

Zodijačko stanje podrazumeva nepromenljive faktore osnovne prirode planete, kao i promenljive faktore prirode zodijačkog znaka kroz koji prolazi, prirodu i stanje njenog dispozitora, i kvalitet aspekata koje prima. Mundani položaj planete podrazumeva njenu poziciju u odnosu na horizont u mestu rođenja, a izražava se kroz prisustvo planete u ovoj ili onoj kući.

26. Bilo koja planeta u povoljnom zodijačkom stanju se smatra benefičnom, bez obzira na kuću u kojoj je. Ipak, Saturn i Mars, čak i kad su u dobrom zodijačkom stanju ali u nesrećnoj kući (VIII i XII i delimično VII) imaju opasan uticaj.
S druge strane, bilo koja planeta u nepovoljnoj zodijačkoj poziciji, u bilo kojoj kući, ponaša se kao malefik. Ovo potonje dodatno naglašava štetnost planeta koje su prirodni malefici.
Bilo koja planeta u osrednjem zodijačkom stanju ima uticaj koji je između benefičnog i malefičnog.

Povoljno delovanje planeta koje su benefične po prirodi i zodijačkom stanju, izražava se kroz napredak kada je u srećnim kućama, a umanjenje nedostataka u nesrećnim kućama.
Štetno delovanje malefika po prirodi ili zodijačkom stanju manifestuje se kroz direktno izazivanje nesreće u nesrećnim kućama, a kroz umanjenje dobre sreće u benefičnim kućama.

27. Planeta ima određena značenja na osnovu svoje pozicije, osnovnog dostojanstva, aspekata i antiscija, svoje povezanosti sa drugim nebeskim telima i njihovim stanjem, aspektima i antiscijama.
Prirodna analogija planeta predstavlja samo vrlo uopšten određujući faktor i ne može se svesti na specifičan. Ipak, kada su te analogije u saglasju sa izvesnim slučajnim značenjima, mogu ih potvrditi. U suprotnoj situaciji, one ne negiraju u potpunosti niti su protivteža određenim slučajnim određenjima.

Povezanost sa drugom planetom uključuje dva određujuća faktora:
(1) prirodu i analogiju te planete
(2) njeno specifično značenje u horoskopu.

28. Fizička pozicija je najmoćniji od svih određujućih faktora; zatim dolazi dispozicija (vladarstvo) pa aspekti.

29. S tačke gledišta delovanja nebeskih tela, utoliko što to proizilazi iz njihovih specifičnih određenja, treba primetiti četiri stvari:
(1) njihovo delovanje može dovesti do ostvarenja cilja
(2) može sprečiti njegovu realizaciju
(3) jednom kada je ostvaren, može ga uništiti
(4) može realizaciju pretvoriti u izvor sreće ili nesreće za natusa.

30. Pozicija ili vladarstvo planete u kući označava da vrsta stvari ili događaja može ili ne može snaći osobu; ali a priori i sama za sebe pozicija ili vladarstvo ne označavaju realizaciju ovih stvari. Njihova konkretna realizacija – ili suprotno – zavisi od prirode planete u kući ili njenog dispozitora, i njihovog zodijačkog stanja. Isti ovi faktori odlučuju o kvalitetu i prirodi događaja koji treba da se ostvare.

Kako tumačiti kada u kući nema planeta

31. Ako u kući nema planeta, o realizaciji ili sprečavanju i kvalitetu stvari esencijalno označenih tom kućom treba procenjivati prema prirodi i stanju njenog vladara.

32. Treba primetiti da Ascendent ima veći značaj za život i konstituciju osobe nego njegov vladar, pod uslovom da se ovaj ne nalazi u prvoj kući. Aspekti koje prima Ascendent su u ovom slučaju mnogo moćniji od onih koje prima njegov vladar. Isto važi i za Zenit.

Šta znači kada se u kući nalazi samo jedna planeta

33. Kada se u kući nalazi samo jedna planeta, ona će imati glavnu reč da li će do realizacije nečega doći ili ne, i kakav će biti kvalitet događaja i stvari označenih kućom; ipak, u svemu ovome će i dispozitor učestvovati.

34. Bilo koja planeta koja ima analogiju sa značenjima kuće u kojoj se nalazi (ili kojom vlada) realizuje stvari i događaje u vezi s tom kućom, bilo na dobar ili loš način, u zavisnosti od (ne)povoljnosti njenog zodijačkog položaja. Ako su njena prirodna značenja suprotna značenjima kuće, u manjoj ili većoj meri će omesti ili sprečiti realizaciju, ili uništiti ostvareno, ili će ostvareno načiniti izvorom nevolja.

35. Planeta koja je benefična po prirodi i zodijačkom stanju, u I, II, III, IV, V, VI[2], VII, IX, X i XI kući (koje se nazivaju srećnim) donosi napredak u stvarima vezanim za kuću u kojoj je položena. Uvek se mora razmotriti da li se i kako priroda planete i zodijačkog znaka uklapaju u značenja kuće.

36. Planeta koja je po prirodi benefik i nalazi se u srećnoj kući, ali je ometena prirodom zodijačkog znaka kroz koji prolazi, ili je oštećena lošim aspektima, ne realizuje obećanja u vezi s tom kućom, ili je realizacija tih stvari u najmanju ruku otežana preprekama ili se za postizanje cilja koriste nečasna sredstva, ili su obim i kvalitet realizacije mali i slabi, ili kratko traju, a najčešće beskorisni.

37. Planeta koja je prirodni benefik ali u osrednjem zodijačkom stanju, i u srećnoj kući, predviđa realizaciju pitanja te kuće mnogo sigurnije nego da je loše postavljena; ali će realizacija tih pitanja biti jednako osrednja i kvalitetom i obimom, takođe i kada je reč o trajanju.

38. Malefik koji je to po prirodi i zodijačkom položaju a nalazi se u srećnoj kući, neće doneti napredak u stvarima označenim kućom, već će ih radije omesti tako da ne budu ostvarene; ako se kojim slučajem i ostvare, planeta će ih izokrenuti u izvor nesreće.

39. Planeta koja je po prirodi malefik, ali u povoljnom zodijačkom stanju i srećnoj kući, doneće dobro pitanjima kuće u kojoj je, ali pod uslovom da joj se ne suprotstavljaju planete koje imaju prirodnu analogiju sa značenjima te kuće. Čak i bez ovoga, označiće umanjen progres ili će se ostvarenje postići na nedozvoljen način, ili uz poteškoće, ili će biti praćeno nezadovoljstvom.

40. Planeta koja je po prirodi malefik, u osrednjem zodijačkom stanju i benefičnoj kući, niti daje niti oduzima, već samo ometa ostvarenje dobrih stvari, iznad svega ako im je po prirodi suprotna.

41. Planeta koja je po prirodi i zodijačkom stanju benefik, a nalazi se u malefičnoj kući (VIII ili XII) potiskuje ili ublažava loše stvari označene kućom.
Sedma kuća bi trebala biti razmatrana kao delimično nesrećna, jer između ostalog označava bitke i neprijatelje.

42. Planeta koja je benefik po prirodi, ali u lošem zodijačkom stanju u VIII ili XII kući ili vlada nekom od njih pa je u nekoj drugoj kući, neće sprečiti opasnu bolesti ili nasilnu smrt.

43. Planeta koja je benefik po prirodi, u osrednjem zodijačkom stanju u VIII ili XII kući, niti uzrokuje niti sprečava nesrećne događaje u vezi s ovim kućama, već samo umanjuje njihov kvalitet i obim.

44. Planeta koja je malefična po prirodi, u povoljnom zodijačkom stanju ali nesrećnoj kući, ne potiskuje nepovoljnosti u vezi s kućom, to jest, ne sprečava da se one dese (na račun svoje malefičnosti), ali će dozvoliti natusu da se izvuče ili će umanjiti njihov intenzitet (u zavisnosti od povoljnosti zodijačkog položaja).
Ipak, da bi se ovo ostvarilo, povoljno zodijačko stanje bi trebalo da uključi dobre aspekte sa beneficima; ako se sastoji samo od toga da je malefik u svom domicilu ili egzaltaciji, njegova malefičnost će se intenzivirati.

45. Planeta koja je po prirodi malefik, u nepovoljnom zodijačkom stanju i nesrećnoj kući, značajno će biti naklonjena realizaciji nevolja označenih tom kućom, izazivaće ih što će voditi sramoti, gubitku časti ili nasilju.

46. Planeta koja je po prirodi malefik, u osrednjem zodijačkom stanju i nesrećnoj kući, ne suzbija poteškoće označene tom kućom, već radije doprinosi njihovom ostvarivanju, doduše, dajući im manji obim nego kada je u lošem zodijačkom stanju.

47. Pošto svaka kuća ima svoja esencijalna značenja, kao i slučajna koja se zapravo izvode iz značenja opozitne kuće, neophodno je napraviti sledeću razliku: planeta koja je po prirodi benefik, u dobrom zodijačkom stanju i nesrećnoj kući, sama po sebi umanjuje nesreću koja je obećana, a podstiče dobru sreću koja je slučajno označena.
S druge strane, malefik, u kakvom god da je zodijačkom stanju, na račun opozicije uvek označava prepreke ako su slučajna značenja povoljna, odnosno realizaciju ako su nesrećna.

48. Kada planeta vlada kućom u kojoj se fizički nalazi, njen uticaj je još intenzivniji.

49. Kada se planeta nalazi u jednoj a vlada drugom kućom, značenja dve kuće se kombinuju. Ipak, uzimajući u obzir pravilo 28, rezultat tog kombinovanja više naginje značenjima kuće u kojoj se planeta nalazi.

50. Pored stvari koje označava pozicijom, planeta može biti usmerena i na one koje pripadaju planeti s kojom je u konjunkciji ili aspektu.

51. Slično prethodnom, aspekti koje planeta prima mogu podstaći njena određenja koja će dopuniti značenja planete koja ih šalje, u skladu sa kvalitetom pozicije ili vladarstvom u horsokopu potonje.

52. Planeta mnogo direktnije zavisi od svog dispozitora kada je s njim u konjunkciji ili aspektu (posebno ako je konfiguracija bliska). (videti pravilo 24)
Kada je planeta u nepovoljnom zodijačkom ili mundanom stanju, a njen dispozitor u povoljnom, stvari označene prvom planetom će na početku ići loše, ali će se kasnije izokrenuti na dobro, pogotovo ako prva planeta dobrim aspektom prilazi svom dispozitoru. S druge strane, ako je planeta u povoljnom zodijačkom stanju, a njen dispozitor u lošem, uspeh ili sreća na početku preobratiće se u nesreću.

53. Pravila 35-47 i 49-51 jednako važe i za vladare kuća.

Kako tumačiti kada su dve ili više planeta u istoj kući

54. Što je više planeta zajedno u nekoj kući, više će ići u prilog nečem izuzetnom u odnosu na značenja kuće.

55. Kada je više planeta u jednoj kući, svaka se ponaša u skladu sa svojom prirodom i osnovnim značenjima. Svaka od njih mora biti razmotrena u skladu sa pravilima 22-53.

56. Najmoćnije je delovanje one planete koja je ujedno i vladar kuće, zatim one koja je u egzaltaciji, i na kraju one planete koja ima najbližu prirodnu analogiju sa značenjima te kuće.
Kada planeta nema dostojanstvo i analogiju ujedno, treba razmotriti dve ili tri planete zajedno kod kojih se ova stanja odvojeno realizuju.
Na četvrtom mestu u hijerahiji moći nalazi se planeta najbliža vrhu kuće.

57. Kada među više planeta u istoj kući neke imaju analogiju sa značenjima kuće, a druge su im suprotne, neophodno je utvrditi koja je od ove dve grupe moćnija. Ako je prva, onda će pitanja na koja se odnosi sigurno biti ostvarena; ako je druga, realizacija će biti otežana ili sprečena.

58. Kada su sve planete u istoj kući benefici, one predviđaju ispunjenje dobre sreće i potiskuju nesreću označenu kućom. Ako su sve malefici desiće se suprotno, osim ako su u dobrom zodijačkom stanju i povoljnoj kući.
Ako su neke planete benefici a druge malefici, mora se pažljivo ispitati koja je od dve grupe moćnija i u skladu s tim prosuditi.

59. Ako u benefičnoj kući benefičnu planetu sledi[3] drugi benefik, to znači da će dobro koje stvari kuće proizvode biti stabilno.
Ako benefika sledi malefik, stečena sreća će biti izgubljena.

Ako u nesrećnoj kući benefika sledi drugi benefik, nesreća se neće realizovati, a ako ipak hoće, biće izuzetno ograničena.
Ako ovog benefika sledi malefik, nesreća koju kuća obećava će se sigurno desiti, ali će je natus izbeći.
Ako malefika sledi drugi malefik, nesreća će biti veoma ozbiljna i natus joj neće uteći.
Pod benefikom i malefikom se misli na ono što je navedeno u pravilu 26.

60. Kada se više planeta nađe zajedno u istoj kući, a njihov dispozitor u drugoj kući, stvari kojima upravlja dispozitor će biti ishodište za kakvu bilo sreću ili nesreću koju obećava data grupa planeta. (videti pravilo 63)

O čemu govori vladar kuće

61. Kada se vladar kuće nalazi u svojoj kući, pitanja kuće će se upečatljivo realizovati (iznad svega ako deli prirodnu analogiju sa značenjima kuće).
Ako je reč o nesrećnoj kući, sačuvaće natusa od problema koje označava (izuzev smrti jer je ona, normalno, prirodna neminovnost).

Čak će i Saturn i Mars često natusa sačuvati od poteškoća koje nose VIII ili XII kuća, osim ako su povezani sa malefikom, ili u konjunkciji, kvadratu ili opoziciji sa luminarima ili oštećuju vladara Ascendenta.

62. Kada se vladar jedne kuće nalazi u drugoj, značenja ove dve kuće se mogu kombinovati, ali ne nužno i ne uvek. Posmatrana planeta ponekad deluje više kroz svoju poziciju, ponekad kao vladar određene kuće, a ponekad kroz drugo vladarstvo; ponekad se kombinuju uticaji pozicije s onima jednog ili drugog vladarstva, ili ponekad s oba.

Ove kombinacije postoje u skladu s mogućnostima koje nude posmatrana pitanja kuće. Među njima, one mogućnosti koje su najsličnije prirodi, zodijačkom stanju i analogiji posmatrane planete biće najverovatnije realizovane.

63. Kad se vladar jedne kuće nalazi u drugoj, to znači da će pitanja prve kuće biti uzrok ili polazna tačka za realizaciju pitanja označenih drugom. (vidi pravilo 60)

64. Kad se vladar I kuće nalazi u nekoj drugoj, ili kada je vladar [neke druge] kuće u I kući, uvek će postojati kombinacija značenja posmatranih kuća.

65. Vladar I kuće u nekoj drugoj kući horoskopa pokazuje da će stremljenja i intelektualne naklonosti natusa ići primarno ka stvarima označenim tom kućom.

66. Iako zapravo svaka kuća slučajno poseduje esencijalna značenja koja pripadaju opozitnoj kući, vladar kuće ima uticaj samo na esencijalna značenja svoje kuće a ne na slučajna, izuzev kada je fizički u kući kojom vlada ili dispozituje vladara kuće opozitne svojoj.
Kada je u svojoj kući, njegov uticaj na slučajna značenja kuće biće negativan (jer je opozitna kuća iz koje proizlaze slučajna značenja mesto njegovog izgona).

67. Planeta u kući takođe ima uticaj i na značenja kuća koje su s njom u trigonu.

68. Planeta koja vlada jednom kućom a nalazi se u drugoj, deluje ne samo kroz značenja kuće u kojoj je i kojom vlada, već i kroz delovanje planeta koje se nalaze u kući kojom vlada.

69. Vladar I ili X kuće u izgonu ili padu tvore posebno štetnu situaciju.

70. Kada je vladar kuće u VIII kući, to znači da će smrt natusa direktno izazvati ljudi ili stvari označeni kućom kojom vlada.

71. Vladar VIII kuće postavljen u nekoj drugoj kući ukazuje da će smrt subjekta izazvati ljudi ili stvari označeni tom drugom kućom.

uputstva za analiziranje natalne karte
Natalni horoskop Žan Batist Morena

Kako tumačiti kada više planeta vlada jednom kućom

72. Kada je planeta vladar više od jedne kuće, a ne nalazi se ni u jednoj od njih, to pretpostavlja kombinaciju različitih tnačenja koja pripadaju tim kućama. Ipak, prevagnuće značenja kuće s kojom planeta ima najsrodniju analogiju.

73. Od dva ili više vladara kuće treba izabrati onog koji vlada znakom na vrhu kuće, posebno ako je u moćnom zodijačkom stanju i ima prirodnu analogiju sa značenjima te kuće. Međutim, ostale vladare ne treba zanemariti, pa ako je neki od njih jači od prvog na račun svoje prirodne analogije i zodijačkog i mundanog stanja, on će potisnuti značaj prvog.

Procena planeta po egzaltaciji i triplicitetu

74. Vladar kuće je mnogo važniji od onog koji je tamo egzaltiran. Ipak, kada se tumače pitanja koje ta kuća označava, korisno je razmotriti i egzaltacionog vladara, čak i ako je odsutan.

75. Triplicitet je takođe važan određujući faktor. Ipak, najslabiji od svih (slabiji čak i od aspekata).

76. Vladarstvom planeta označava stabilnost i kontinuitet; egzaltacijom iznenadne i znamenite promene; triplicitetom, udruživanja i saveze.

77. Kada su planete u različitim triplicitetima, nude mnogo mogućnosti; kada su samo u jednom, nude ograničene mogućnosti ali koje su izuzetne u određenom pravcu.

Procena planeta po njihovim osnovnim debilitacijama

78. Osnovne debilitacije ne treba razmatrati kao određujuće faktore osim ako je posmatrana planeta u aspektu (iznad svega malefičnom) prema kući (ili planetama u kući) koja je mesto njenog izgona ili pada. Debilitacije su po svom osnovnom karakteru uvek negativne.

79. Peregrinost je stanje negde između dobrog i lošeg zodijačkog stanja.

Procena planeta kroz aspekte

80. Tačke Prvog pokretača gde se lukovi aspekata završavaju, određene su prirodom i slučajnom postavkom planete koja šalje aspekt. Prema tome, planete deluju na račun svojih aspekata. Pošto su, s druge strane, ista ta mesta podređena lokalnim određenima koja proizlaze iz kuća u koje aspekti padaju, dešava se da su planete „određene svojim aspektima“.

81. Uticaj planeta kroz prirodu njihovih aspekata je često važniji nego njihov uticaj kroz vladarstvo. Svaka planeta ima primetno veći uticaj na pitanja označena kućom suprotnom od one u kojoj se nalazi, nego sam vladar te kuće ako nije u njoj postavljen, ako je slab i ne aspektuje je.
Isto tako je gore za Ascendent da trpi kvadrat ili opoziciju Saturn ili Marsa, nego da mu oni budu samo vladari.

82. Svaka planeta deluje preko svojih aspekata:
(1) kroz odlike svoje prirode
(2) kroz odlike svog zodijačkog stanja
(3) kroz odlike svog mundanog stanja, to jest, svoju poziciju i pozicije svojih domicila.

Ipak, ona ne deluje uvek u isti mah na osnovu oba faktora koja određuju njeno mundano stanje, nego nekad zbog jednog, nekad zbog drugog, ponekad zbog oba istovremeno.

83. Pošto svaka planeta šalje aspekte različite prirode, može istovremeno imati i konstruktivne i štetne uticaje.

84. U konjunkcijama, kvalitet uticaja zavisi od benefične ili malefične prirode planeta u razmatranju, kao i njihovog zodijačkog stanja.

85. Svaka planeta deluje konstruktivno na račun svojih benefičnih aspekata (koji su, po jačini uticaja: trigon, sekstil, polusekstil), a štetno na račun malefičnih (opozicija, kvadrat, inkonjunkcija).

86. Dobri aspekti koji dolaze od prirodnog benefika proizvode pozitivne uticaje u obilju i s lakoćom. Oni u potpunosti ostvaruju dobar potencijal označen kućom u kojoj se nalaze, i sprečavaju da nastupi šteta.

87. Loši aspekti koji dolaze od prirodnog benefika podstiču teškoće, probleme i gubitke.

88. Kada je prirodni benefik u lošem zodijačkom ili mundanom stanju, njegovi dobri aspekti će doneti sasvim malu korist; loši aspekti će naneti mnogo štete.

89. Loši aspekti prirodnih malefika uzrokuju značajne nevolje u pitanjima kuće u kojoj se nalaze.

90. Kada je prirodni malefik u lošem zodijačkom ili mundanom stanju, štetni uticaji njegovih malefičnih aspekata su uvećani. S druge strane, njegovo dobro zodijačko stanje ublažava takve uticaje.

91. Kroz prirodu dobrog aspekta, prirodni malefik će doneti uspeh ili sreću uz određene poteškoće. Međutim, ako je zodijačko ili mundano stanje nepovoljno, čak i dobri aspekti mogu naneti štetu.

92. Kada malefik u nepovoljnom zodijačkom stanju prima loš aspekt od planete koja je prirodni ili slučajni malefik, zloćudnost tog uticaja će biti pojačana; ako prima dobar aspekt od benefika, zloćudnost je umanjena.

93. Kada je prirodni benefik u nepovoljnom zodijačkom stanju i oštećen malefičnim aspektom, njegov uticaj postaje štetan.

94. Isti aspekt koji formiraju dve iste planete, može istovremeno da bude dobar za jednu stvar, a štetan za drugu.

95. Dve planete koje su u aspektu uzajamno utiču jedna na drugu u skladu sa značenjima kuća u kojima su.
Posledično, svaki aspekt između dve planete uvek ima dvostruko značenje, prema planeti na koju se odnosi. (videti pravilo 106)

96. Posebni efekti koje proizvodi jedan isti aspekt između dve iste planete variraju u zavisnosti od zodijačkih znakova i kuća u kojima se planete nalaze.

97. U zajedničkom delovanju dve planete u međusobnom aspektu, Sunce će preovladati nad Lunom, Luna nad drugim planetama, druge superiorne će prevladati nad inferiornim planetama.
Planeta čije je zodijačko stanje bolje, ili je moćnija, nadvladaće drugu.

98. U vezi s aspektima, prilazak je mnogo efektivniji od razdvajanja.

99. Prema tome, ako su dve planete na ivici da budu u međusobnom aspektu, ona koja prilazi drugoj u odnosu na prividno kretanje Zodijaka delovaće mnogo snažnije na određenja druge.

100. Ako za dobrim aspektom koji prima planeta sledi drugi dobar aspekt, dobra označena prvim aspektom biće postignuta u potpunosti i lako. Ako ga sledi loš aspekt, onda će dobra sreća ustupiti svoje mesto nekoj nevolji.

101. Ako za lošim aspektom sledi drugi loš aspekt, nepovoljnosti koje označava će biti uvećane i sigurno ostvarene. Ako ga sledi dobar aspekt, nepovoljnosti se u konačnici preokreću u korist.

102. Da bi se prethodna dva pravila dobro primenila, neophodno je uzeti u obzir i relativnu snagu tih aspekata.

103. Kada planeta ili tačka na nebu prima dva ili više aspekata istovremeno, onaj egzaktniji će biti jači od ostalih.

104. Prirodni poredak jačine aspekata je podložan izuzecima, kako zbog određenih slučajnih određenja planete koja šalje aspekte, tako i zbog njenog zodijačkog i mundanog stanja.
Na primer: planeta koja vlada Ascendentom i nalazi se u X kući imaće moćniji uticaj svojim kvadratom na pitanja I kuće, nego opozicijom na pitanja IV kuće. Planeta će moćnije delovati na neku tačku na nebu svojim kvadratom (posledično na negativan način) kada je u egzaltaciji, nego druga koja na istu tačku deluje trigonom (posledično na pozitivan način) a nalazi se u padu.

105. Kada mnogo planeta šalje aspekte prema istoj kući, planeta čija su priroda i određenja u saglasju sa značenjima te kuće, ili čija su određenja s te tačke gledišta najmoćnija, prevagnuće svojim aspektom nad drugima.

106. Kada je planeta van svog domicila, njeni aspekti deluju primetnije u pravcu značenja kuće u kojoj se planeta nalazi, nego u pravcu značenja kuće kojom vlada.

107. Određenost koju svaki aspekt ima na račun kuće u koju pada, analogna je onoj koju ima planeta u kući.

108. Uvek treba razmotriti da li su pitanja kuće u kojoj je planeta koja šalje aspekt u harmoniji sa dobrim ili lošim značenjima kuće koja prima aspekt.

109. Kao opšte pravilo, da bi se utvrdili moć i kvalitet efekata koje proizvodi određeni aspekt, potrebno je razmotriti ne samo vid aspekta i planetu i kuću iz koje dolazi, već i poziciju (ugaonu ili ne) i karakteristike (povoljne ili nepovoljne) kuće u koju pada, kao i znak u koji pada, u onoj meri koliko znak može biti mesto časti ili sramote za planetu koja šalje aspekt.
Kada su druge stvari istovetne, kada aspekt pada u ugaonu kuću njegova efektivnost se pojačava.

Ako [aspekt] pada u nesrećnu kuću, njegov razoran uticaj će u toj kući biti povećan, ili će konstruktivan biti umanjen, u zavisnosti od slučaja; i obrnuto ako aspekt pada u srećnu kuću. Kad aspekt pada u znak gde je planeta koja ga šalje u domicilu ili egzaltaciji, njegov konstruktivan uticaj će biti uvećan, a štetan umanjen. Suprotno se dešava ako aspekt pada u znak gde je planeta koja ga pravi u izgonu ili padu.

110. Konkretno, odatle proizilazi: ako malefična planeta vlada kućom u koju pada jedan od njenih malefičnih aspekta a kuća je srećna, taj aspekt, iako je malefičan, imaće povoljan ali takođe i nasilan uticaj koji će na kraju biti praćen nekom sramotom ili nesrećom.

111. S druge strane, ako planeta vlada kućom ka kojoj šalje jedan od svojih loših aspekata a sama kuća je nesrećna, uticaj koji proizvodi će biti ekstremno štetan.

112. Usamljena planeta, to jest, ona bez ikakvog kontakta sa drugom preko aspekta ili konjunkcije, predskazuje neobične ili izvanredne stvari u odnosu na teme koje pripadaju kući u kojoj se nalazi.

Rekapitulacija različitih elemenata koje treba ispitati za svaku planetu u cilju postavljanja baze za astrološko tumačenje

(1) Esencijalna priroda planete (benefična ili malefična).
(2) Njena pozicija, da li je u domicilu ili van njega. U drugom slučaju, priroda njenog dispozitora, potom počasti ili sramota koju trpi u toj kući.
(3) Pravac prividnog kretanja Zodijaka (direktno ili retrogradno kretanje ili stacionarnost) i relativna brzina kretanja (u odnosu na prosečno).
(4) Njena pozicija (orijentalna ili okcidentalna) u odnosu na Sunce i Lunu.
(5) Njene veze sa drugim planetama.

(6) Njene veze sa dipozitorom.
(7) Fiksne zvezde s kojima je združena ili s kojima se uzdiže, kulminira ili zalazi.[4]
(8) Njena određenja koja proizlaze od njene pozicije, vladarstva i aspekata. Potom određenja njenog dispozitora.
(9) Veze koje mogu postojati između značenja kuće u kojoj se nalazi i njene prirodne analogije.
(10) Vrsta kuće u kojoj se nalazi: ugaona, sledujuća ili kadentna.

Redosled razmatranja u odnosu na relativnu snagu u predviđanjima

(1) Kada je planeta u povoljnom zodijačkom stanju (znaku i aspektima) u kući u kojoj se nalazi, to ima moćan uticaj na značenja te kuće.
(2) Planeta koja je moćna u kući, kada vlada njom ali nije u njoj telesno već aspektuje njen vrh ili planetu koja se u njoj nalazi, vršiće moćan uticaj na pitanja te kuće i kombinovaće ih sa pitanjima kuće u kojoj se nalazi.

(3) Planeta koja je slaba u kući u kojoj se nalazi, ali je povezana sa svojim dispozitorom ili vladarom znaka na vrhu kuće, vršiće manje moćan uticaj na pitanja te kuće.
(4) Planeta koja ima moć u kući ali nije u njoj telesno niti šalje aspekt prema njenom vrhu niti planeti koja se u njoj nalazi, ima osrednji uticaj.
(5) Ako je planeta slaba u kući u kojoj se nalazi, a nije povezana sa svojim dispozitorom ili vladarom vrha kuće, ima slab uticaj na pitanja te kuće.

(6) Planeta koja je slaba u kući, a nije u njoj telesno već je preko aspekta ili domicila povezana sa vladarom znaka na vrhu kuće, imaće slab uticaj na pitanja te kuće.
(7) Planeta koja je slaba u kući, nije u njoj telesno niti je povezana sa vladarom ili vrhom kuće, imaće izuzetno slab uticaj.


Napomene:

[1] Primum mobile ili Prvi pokretač jeste najdalja sfera u geocentričnom astronomskom modelu koja pokreće sve ostale sfere. ↩nazad na tekst
[2] Moren nije 6. kuću smatrao izrazito malefičnom zbog toga što se odnosi na sluge i male životinje koji su korisni čoveku, mada kaže da ima nesrećnih značenja na račun opozitnog odnosa sa 12. kućom. Slično važi i za 2. kuću koja daje podršku telu i životu kroz materijalne stvari, ali je delom nesrećna zbog opozitnog odnosa sa 8. kućom. ↩nazad na tekst
[3] U pravcu dnevnog kretanja Neba; telo koje je prvo je ono bliže vrhu kuće, a ono koje sledi je dalje od vrha kuće. ↩nazad na tekst
[4] Paranatalonte. ↩nazad na tekst


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *