Klimakterične godine i njihovo značenje

Neprijatnosti u životu osobe se ne moraju dešavati samo tokom aktivacije natalno loših faktora, već i kada nastupaju klimakterične godine.

Naravno, kao dodatak drugim klimakteričnim godinama, [razmotri] sistem umnožavanja sedmih i devetih godina tokom životnog veka, jer na neki prirodni i skriven način ugrožavaju čoveka donoseći razne opasnosti. Tako se 63. godina, koja predstavlja umnožak ova dva broja, naziva androklasom, jer 9 puta 7 daje 63, kao što i 7 puta 9 daje isto. A pošto su oba broja važna na jednak način u toj godini, to uvek nameće veliku opasnost. Jer periodi sedme i devete godine, koje Grci zovu ebdomadiki i eneadiki, uvek ukazuju na ozbiljne opasnosti po ljude.

— Firmik Materno —

 

Rklimakteričan je grčkog porekla (κλιμακτηρικός) i znači merdevine ili lestvice. Pominje se kod mnogih grčkih, a kasnije i rimskih učenjaka u svojstvu nekih nepovoljnih životnih perioda. Ako zamislimo da je naš život penjanje uz vrlo dugačke merdevine, klimakterične godine bi bile predstavljene nesigurnim i labavim prečagama koje lako mogu pući pod teretom našeg tela. Drugim rečima, to su godine u kojima možemo trpeti određene promene i biti izloženi opasnostima.

Klimakterične godine se dele na velike i male, i u vezi s tim ima različitih mišljenja. Jedni smatraju da je nepovoljna svaka sedma godina, a drugi misle da pravu opasnost nose godine koje se dobijaju umnoškom broja 7 sa neparnim brojevima, jer su nestabilni i podstiču na promene: 7, 21, 35, 49, 63. Treći, opet, smatraju da je svaka deveta godina kritična, a ima i onih koji su ih definisali kombinujući brojeve 7 i 9.

Valens, koji u svojoj petoj knjizi Antologije vrlo često pominje klimakterične godine, definiše ih kao bilo koje godine u kojima neko može pretrpeti nevolju ili biti u opasnosti. Pri tom se prvenstveno oslanjao na profekcije, ali se može koristiti bilo koja druga kombinacija prognostičkih metoda. Zapravo, klimakterične godine predstavljaju osetljivije periode u kojima ono što bi inače bilo minorno postaje značajno.

Malo o brojevima

Kada govorimo o brojevima koji definišu kritične periode, 9 je svakako zanimljiv jer u sebi sadrži sve ostale brojeve. Iako je smatran bezgraničnim, odnosio se na svršetke i celovitost, kao što je slučaj, na primer, sa devetomesečnim biološkim razvitkom čoveka od jajne ćelije do potpuno formiranog fetusa. Devetka označava kompletiranje svih ciklusa – množenjem nekog broja sa brojem 9 pa njegovim svođenjem na prost broj, uvek dobijamo 9.

MATEMATIKA BROJA DEVET

 

9 x 2 = 18 => 1 + 8 = 9
9 x 3 = 27 => 2 + 7 = 9
9 x 4 = 36 => 3 + 6 = 9
9 x 5 = 45 => 4 + 5 = 9
9 x 6 = 54 => 5 + 4 = 9
9 x 7 = 63 => 6 + 3 = 9
9 x 8 = 72 => 7 + 2 = 9
9 x 9 = 81 => 8 + 1 = 9

Takođe, možemo da odaberemo bilo koji broj od kog ćemo oduzeti drugi izražen obrnutim nizom prvog broja. Daljim svođenjem na prost broj, dobićemo 9.

716
– 617
= 99 => 9 + 9 = 18 => 1 + 8 = 9

45262
– 26254
= 19008 => 1 + 9 + 0 + 0 + 8 = 18 => 1 + 8 = 9

537824746921
– 129647428735
= 408177318186 => 4 + 0 + 8 + 1+ 7 + 7 + 3 + 1 + 8 + 1 + 8 + 6 = 54 => 5 + 4 = 9

S druge strane, i broj 7 je specifičan. Nosio je simboliku svetog broja, onog koji u sebi nosi samu srž postojanja. On je jedini među prvih deset koji se ne može dobiti njihovim međusobnim umnožavanjem. U kontekstu našeg dolaska na svet posmatran je kao broj života i materijalizacije – sedmi mesec je prvi bezbedan za rađanje. Pošto sadrži u sebi brojeve 4 i 3, ukazuje na sjedinjenje tela (sastoji se od četiri elementa) sa dušom (sadrži umni, voljni i nagonski deo).

Sa sedmicom se vrlo često srećemo. Pored mnogobrojnih pomena u Bibliji (sedam pečata, sedam anđela sa sedam truba, sedam crkava, sedam kruna, sedam zala, aždaja sa sedam glava itd), mitologiji i bajkama (sedam patuljaka, sedam muva koje ubija krojač, sedam jarića), uvek se nešto nalazi iza sedam brda ili sedam gora, preko sedam mora. Čak i u trenutno najpopularnijem serijalu Igra prestola, vodi se borba za vlast nad sedam kraljevstava Vesterosa. Postoji još i sedam:

 • dana u nedelji;
 • tradicionalnih planeta i nihovih sfera (nebesa);
 • svetskih čuda;
 • kapija Tebe;
 • zvezda Velikog medveda (asterizam Plug);
 • sestara Plejada i Hijada;
 • arhanđela;
 • grčkih mudraca;
 • smrtnih grehova i isto toliko vrlina;
 • boja duge;
 • čakri;
 • osnovnih tonova;
 • klima;
 • kontinenata;
 • slobodnih umetnosti itd.

Hipokrat je podelio ljudski život na sedam delova od po sedam godina: prvi je detinjstvo, drugi pubertet, treći je mladost i polno sazrevanje, četvrti je svršetak oblikovanja tela, peti je životna zrelost, šesti je period umanjenja telesnih potreba, a sedmi je starost i mudrost.

Međutim, za nas je značajnije nešto drugo. Luna menja fazu na svakih (u proseku) sedam dana. U sekundarnim progresijama dolazi u kvadrat ili opoziciju prema sopstvenoj poziciji na svakih 7 godina. Najznačajnije, na sličan način, Saturn tranzitom na svakih 7 godina dolazi na ugao u odnosu na svoju natalnu poziciju, praveći kvadrate ili opoziciju, ostajući tu više od dve godine (7 + 2 = 9).

saturn ciklus
Na svakih 7 godina, Saturn dolazi u četvrti, sedmi ili deseti znak, praveći kvadrat ili opoziciju na svoju natalnu poziciju

Ideja o klimakteričnim godinama može biti podržana i raspodelom planetarnih vladavina. Nad svakom godinom upravlja po jedna planeta počevši od Lune, a dalje se planete ređaju obrnutim haldejskim poretkom. Uz takvu raspodelu vladara dobijamo da svakom sedmom godinom upravu uzima veliki malefik Saturn, što se podudara sa njegovim tranzitima na osetljiva mesta u odnosu na natalnu poziciju.

Ranije sam pomenuo da se kritične godine dele na male i velike. Svaka sedma godina od rođenja se može smatrati malom, a umnošci brojeva 7 i 9 velikom klimakteričnom godinom: 7 x 7 = 49, 7 x 9 = 63. i 9 x 9 = 81.
Navedene godine mogu biti izazovne za osobu. Ipak…

Kada neko započne 42. godinu života, to ne znači da će istog momenta početi da se dešavaju neke nevolje. Naprotiv, godina može proći bez ikakvih markantnih događaja. Ali ako u prognostičkim ciklusima vladavinu uzimaju nesrećne planete, ili profekcija stiže na mesto natalnog malefika, ili se on ističe u solarnom povratku, ili je aktiviran primarnim direkcijama ili sekundarnim progresijama, ta godina može biti vrlo problematična pa i opasna, jer je osoba osetljivija na njihove uplive nego obično.

Ako se zapaze nepovoljne konfiguracije, ali istovremeno postoji intervencija nekog od benefika koji je kvalitetan i na dobrom mestu, svaka potencijalna neprijatnost se umanjuje. Posebno je važno da u kritičnim godinama benefici aspektuju Ascendent, vladara Ascendenta ili Lunu jer ovi imaju upravu nad telom i zdravljem/vitalnošću. Firmik dodaje i vladara horoskopa (Almuten Figuris) i planetu koja vlada posmatranim periodom, posebno ako su isti pritisnuti maleficima.

Ne postoji samo jedan tip opasnosti, već one mogu proizaći od zavera, ili kraćih ili dužih putovanja, ili zbog štete i gubitaka lične imovine, ili zbog bolesti, ili zbog seksualnih žudnji, ili zbog slabosti tela, ili zbog divljih zveri, ili zbog rušenja zgrada, ili zbog pada s litice ili propadanja u blato…

— Firmik Materno

Pored Saturnovih tranzita, poželjno je ispratiti kretanje Lune u sekundarnim progresijama i označiti periode kada ona dolazi u kvadrat, opoziciju ili ponovnu konjunkciju na natalnu poziciju. No, naći ćemo da se problemi dešavaju i kada nemamo ovakvih pokazatelja. Sve to treba ukomponovati sa solarnim povratkom, profekcijama i značajnim tranzitima, ili nekim drugim metodama u zavisnosti od toga ko šta koristi.

Primer 1 – velika klimakterična 63.

Soni Bono je bio poznati američki zabavljač (kasnije političar), koji se proslavio tokom sedamdesetih godina, naročito u periodu kada je zajednički stvarao sa svojom tadašnjom suprugom, pevačicom Šer. Izgubio je život u 63. godini, mesec i po dana pre rođendana, tako što je skijajući udario u drvo pretrpevši ozbiljne povrede.

Sonny Bono
Soni Bono, 16. februar 1935. godine, 21.21, Detroit, Michigan – natalni horoskop u unutrašnjem krugu, a solarni (1997/98) u spoljašnjem

Rođendanom 1997. godine Bono je započeo veliku klimakteričnu godinu, tako da je bio osetljiviji na nepovoljne uplive planeta nego obično. A posmatrajući solarni horoskop, vidimo da ih je bilo prilično. No, da krenemo redom.

Prema distribucijama, Ascendent je godinu i po ranije ušao u termin malefičnog Saturna u Škorpiji, koga vidimo natalno postavljenog u šestoj kući nezgoda i bolesti. U kritičnoj godini je bio u kvadratu sa natalnim vladarom dvanaeste kuće.
Firdarima je velikim ciklusom upravljao Merkur spaljeni vladar dvanaeste kuće, dok je manju vladavinu u septembru 1997. godine uzeo Jupiter – natalni vladar šeste kuće.

profekcije 1997
Profekcije za 1997/98. godinu

Profekcioni metod nam otkriva još upliva malefika: Luna je došla na mesto natalnog Marsa, a Ascendent pod kvadrat natalnog Saturna. Vladarka Ascendenta je stigla u nesrećnu osmu kuću. Primećujemo da je Luna posebno oštećena jer se dolaskom u znak Vage direktno izložila konjunkciji sa solarnim debiltiranim Marsom koji je nalegao na natalni Ascendent, i opoziciji sa solarnim Saturnom koji je takođe debilitiran i aspektuje natalni Ascendent. Iako Jupiter interveniše trigonom, on ipak upravlja kućom slabosti i bolesti pa nije baš olakšavajući faktor.

Ovolika ometenost Lune i Ascendenta ukazuju na ugroženost tela, bez ikakve dileme. Mars i Saturn po prirodi stvari upućuju na najrazličitije povrede, među kojima se svakako izdvajaju udarci, lomovi i padovi[1], a ovde naročito pošto su istaknuti vazdušni i vatreni znakovi.

Mesečnim profekcijama je do polovine januara bio aktivan znak Vage, a upravo se u tom periodu dogodila nesreća. Valja da pomenem još i to da je Mars natalni vladar tačke smrti koja pada u znak Ovna. Uz ovoliki broj negativnih faktora a minimalnu intervenciju benefika, bilo je za očekivati velike opasnosti.

Primer 2 – manja klimakterična (umnožak broja 9)

Morgan Friman je istaknuti američki glumac koji je imao zapažene uloge u brojnim filmovima, a rola u ostvarenju Devojka od milion dolara donela mu je i nagradu Oskar. U svojoj 72. godini je doživeo saobraćajnu nesreću koja je zamalo bila fatalna.

Morgan Friman
Morgan Friman, 1. jun 1937. godine, 02.00, Mephis, Tennessee

Za razliku od prvog primera, ovde je broj negativnih faktora značajno manji. Direktivni Ascendent je baš te godine ušao u termin benefika – Venere. Profekcioni Ascendent je došao u znak Riba, poslednji dvanaesti znak natalnog horoskopa, ali isti u solarnom horoskopu zauzima poziciju na vrhu neba uz podršku svog vladara Jupitera koji je u povratku na natalnu poziciju. Doduše, Jupiter je u solarnoj osmoj kući što nije baš dobar pokazatelj.

Luna nije pod presijom malefika što je dobro. Ali njena postavka u prvom polju nije poželjna, jer deluje destabilišuće na vitalnost. Razlog leži u tome što prostor oko stepena Ascendenta predstavlja solarnu poziciju, mesto gde se svetlost pojavljuje i život rađa, dok je lunarno mesto nasuprot njemu. Stoga, u bilo kom prognostičkom ciklusu niti Luna u prvoj, niti Sunce u sedmoj kući nisu najsretniji znak.

Firdarima je vladavinu imao Severni čvor koji je i natalno i solarno u dobroj kući neba. Pošto je sam po sebi Jupiter-Venera prirode, možemo taj njegov ciklus smatrati dobroćudnim.

profekcije 2008
Profekcije za 2008/09. godinu

Kada natalno imamo vladara Ascendenta u osmoj kući, a posebno kada je u pitanju vatrena planeta, to lako može biti pokazatelj da bi natus sam svojom nepažnjom, ishitrenošću i sl. mogao sebe da dovede u opasnost. Kod Frimana nalazimo Marsa u osmoj kući koji je te kritične godine aktiviran uz uplitanje šeste kuće.

Naime, profekcijama vladar šeste kuće (slabosti, nesreće, bolesti) Merkur, dolazi u natalnu prvu kuću. Vidimo ga i u solaru vrlo blizu solarnog Ascendenta, kao njegovog vladara. Dalje, vidimo da je profekcioni Mars došao pod opoziciju Saturna, a Luna pod njegov kvadrat, a sve se to dešava u solarnoj osmoj kući. Solarna šesta kuća se smešta nad natalni Mars. Solarni Mars je u trećoj kući u nasilnom Lavu, odakle kvadratom prilazi natalnom Marsu, ali i natalnom Merkuru.

Uz još nekoliko drugih pokazatelja (npr. svi relevantni faktori u solarnom horoskopu su u terminima malefika), lako možemo zaključiti da je posmatrana godina vrlo izazovna za osobu. Kada god imamo višestruko preplitanje šeste i osme kuće, to je siguran znak da bi natus tad mogao da bude izložen bolestima ili da bude životno ugrožen.

Tokom noći 3. avgusta 2008. godine, Friman je vozeći automobil izgubio kontrolu nad njim. Skrenuvši sa autoputa, vozilo se prevrtalo skoro 10 puta pre nego što se konačno zaustavilo. Na sreću, teške telesne povrede koje je zadobio uspešno su sanirane. Ženska osoba koja je bila sa Frimanom u kolima, nakon oporavka ga je tužila za nemar tvrdeći da je vozio pod dejstvom alkohola. Tako je natus sam sebe (a i druge) doveo u opasnost.

Mesečnim profekcijama je bio aktiviran znak Bika – natalna druga kuća (opozit osmoj), solarna dvanaesta kuća, mesto gde se natalno nalazi vladar nesreća i gde pada opozicija samog vladara Ascendenta.

 

Gomilanje negativnih faktora, a posebno u klimakteričnim godinama, poziva na budnost i oprez jer je svaka nepovoljnost gotovo udvostručena. Slično se dešava kada isteknu godine koje daruje Alkohoden – Hajleg tada biva ozbiljnije izložen lošim aspektima, tj. vitalna sila osobe se mnogo lakše narušava. Naročito su opasne godine u kojima oba malefika dominiraju, a nema intervencije benefika ili su u podređenoj poziciji ili natalno upravljaju nesrećnim kućama.

Kao ljudska vrsta imamo sposobnost promišljanja, možemo biti mudri i razboriti. Te jedinstvene karakteristike možemo da iskoristimo, kao što Ibn Ezra kaže, da predvidimo neku nevolju i potom učinimo sve što je u našoj moći da je sprečimo, ili makar ublažimo:

Jer ako natus poznaje astrologiju i ako vidi u godišnjoj revoluciji da će biti bolestan usled viška toplote, u određeno vreme kada Mars dođe na stepen u usponu, on će sebe sačuvati tako što će, pre nego što ga bolest snađe, izbegavati svaku ljutu hranu i uzimaće pića da ohladi svoje telo, pa će njegova telesna konstitucija biti izbalansirana kada Mars dođe na stepen u usponu.


Napomene:

[1] Superiorci simbolišu visine pa u skladu s tim mogu označavati povrede usled pada s nekog uzvišenja.↩nazad na tekst


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *