Znak Škorpije: Astroškolica Zodijak

Kakve se osnovne karakteristike i opšta značenja vezuju za fiksni jesenji znak Škorpije? Naravno, ovo nikakve veze nema veze s tim što je nekome Sunce u ovom znaku.

znak škorpije termini
Znak Škorpije – egipatski termini i haldejski dekani

Napomena: izraze koji su vam nepoznati ili niste sigurni u njihovo značenje, potražite na spisku pojmova.

Simbol znaka:

Domicilni vladar: .
Egzaltacija: nema.
Triplicitetni vladari (Dorotej): (D) (N) (D/N).
Triplicitetni vladari (Ptolemej): (D) (N).
Izgon: .
Pad: 3. stepen.

Pozicije fiksnih zvezda za znak Škorpije 2019. godine

Miaplacidus
02°14′Princeps
03°25′
Alkalurops
03°26′Sirma04°03′
Ceginus
05°22′Gakruks
07°00′
Kambalia
07°13′Nusakan09°23′
Mimoza11°54′Akruks12°08′
Alfeka12°33′Menkent12°34′
Zuben Eldženubi
15°20′Zuben Elakribi
15°32′
Zuben Hakrabi
19°02′Zuben Elšemali
19°38′
Unukalhai22°20′Agena
24°03′
Arakis
25°01′Zuben Elakrab
25°24′
Marsik25°58′Toliman (Bungula)
29°42′

Znak Škorpije: opšte karakteristike

Element: voda.
Temperatura: hladan i vlažan.
Temperament: flegmatičan.
Pol: ženski.
Doba dana: noćni.
Doba godine: jesenji (melanholična sezona).
Deklinacija: južna.
Modalitet: fiksni.
Pravac sveta: sever-severoistok.
Pravac vetra: severni.
Sektor: solarni.
Klima: treća, južna polovina pete klime (Bonati).
Brzina uspona: dugouzlazni.
Glas: nem.
Plodnost: plodan.
Ostalo: predatorski, nasilan, zloban, taman, smeo, oštrog jezika, indolentan, uobražen, uzrokuje munje i gromove, znak deformiteta, prednji deo daje hermafrodite (El-Biruni), prodoran (Retorije), bolešljiv (Šoner).
Boja: crvena, zelena, oker.
Ukus: slan, bljutav.
Životinje: škorpije, gmizavci, vodena stvorenja, otrovni insekti (El-Biruni).
Arhanđel: Baraluel.

Svi navedeni opisi i karakteristike služe da bi se odredila izvesna značenja. Astrolozi iz ranijih perioda nisu koristili gotova rešenja, tzv. astrološke kuvare, već su zaključivali o manifestacijama i okolnostima nekog događaja na osnovu toga da li je znak nasilan, da li je životinjski ili ljudski, glasan ili tih, vatren ili vazdušni, da li je brzog ili sporog uzlaza itd.
 

Izgled, anatomija, bolesti

Delovi tela: genitalni organi, prepone, anus, materica (Agripa).
Slabosti/bolesti: sve bolesti genitalija i bešike, pesak ili kamen u bešici, prijapizam, rane, fistule i čirevi, ekcemi, gonoreja, problemi s matericom, neumerena flegma, kancer, lepra (Ezra), gluvoća i tupost (El-Biruni), katarakta (El-Biruni), štetan za oči zbog žaoke (Valens, Retorije), hemoroidi (Šoner), menopauza (Pikatriks).
Slabosti/bolesti prema planetama u znaku: Saturn — golenjače, anus (Šoner); Jupiter – noge, stopala (Šoner); Mars – genitalije, glava i ruke (Šoner); Sunce – srce, grudi (Lili); Venera – creva (Ezra), genitalije (Šoner, Lili), grlo (Lili); Merkur – stomak, leđa (Šoner, Lili), ramena i ruke (Lili); Luna – stomak, genitalije (Šoner, Lili), srce (Lili).

Izgled: Srednje visine, dobre građe, vitkih udova, širi u gornjem delu tela (grudi i ramena), veće glave, okruglog lica koje je češće bledo ili žućkaste boje, uskog čela, sitnih očiju, tamnije oštre kose, upadljivog nosa.

[Ezra] Onaj ko ima znak Škorpije na Ascendentu biće tamnoput i vrlo maljav, mada će neki biti riđi, u skladu sa moćima planeta u horoskopu; oči će mu biti ravne ali sitne, imaće duge golenjače i velika stopala; brzo će trčati; lice će mu biti široko, čelo usko, a ramena široka; biće ružan, neprijatnog glasa i govora; imaće mnogo sinova, biće destruktivan, izdajnički, plahovit, lažljiv, skandalmajstor, namršten, darežljiv, obmanjivački i lukav.

[Kalpeper] Znak Škorpije daje nizak stas, ali velike udove, puno i čvrsto telo, snažno i pokretno, [ljude] tvrdoglave, maliciozne, lažljive i obmanjivačke; zagasito smeđe kose, tamno-bledunjavog tena, kratkog vrata; telo se brzo kreće, ali su misli uzdržane.

[Remzi] Osoba je jakog, krepkog i korpulentnog tela, nije naročito visoka, dobrog širokog lica ali nešto tamnijeg tena, tamno smeđe kose koja je tršava ili kovrdžava; maljavog tela, kratkog vrata i dobrog držanja u svakom smislu, mada je često krivonoga.

[Firmik] Ako se Ascendent nađe u Škorpionu, to će natuse učiniti oštrim, naprasitim, radnim u svojoj mladosti, ali će prolaziti kroz mnoge nevolje. Ali nakon toga će, zapravo, biti uzdignuti od strane nekog naklonjenog im autoriteta, i biće im darovana najveća sreća ako Jupiter pravi bilo kakav aspekt ka njemu; postaće poznati i uvek će se nadati zaštiti bogova, i uvek će razumeti svete tajne svetih ili nebeskih religija.

Živeće na drugom mestu ili će se svojim sopstvenim naporima preseliti u drugi grad. Uvek će biti izdignuti čestitim duhom, pokazujući ukrase razumnog govora. Biće od one vrste ljudi kojima promene uvek prijaju. Na račun svojih prijatelja mogu biti upleteni ili u neke poslove ili opasnosti, a nakon što propate zbog nesreće gubitka dece, ponovo će uživati u srećnom potomstvu.

[Vetije Valens] Znak Škorpije je kuća Aresa, ženski, fiksni, vodeni, plodan, nasilan, opadajući, nem, servilan, nepromenljiv, označava smrad, uništitelj imovine, mesto pomračenja, mnogonog.

Rođeni pod ovim znakom su prepredeni, podmukli, pohlepni, lopovi, ubice, izdajnici, nepopravljivi, uništitelji imovine, zaverenici, razbojnici, saučesnici u ubistvu ili trovanju i drugim zlim delima, mrze sopstvenu porodicu.

[Morison] Saturn u Škorpiji — osoba srednjeg rasta, širokih ramena, tamne kose, svađalica, zlobna, koja preduzima nasilne i opasne korake, makar i na sopstvenu štetu.

Jupiter u Škorpiji — osoba srednjeg rasta, stamenog tela, tamne i oštre kose, punog mesnatog lica, nečistog tena; ponosita, ambiciozna, sujetna, odlučna, gramziva, sebična; sa ovom osobom se mora postupati oprezno.

Mars u Škorpiji — osoba ima zgodno tele, srednje je visine, tamnoputa, crne uvijene kose, širokog lica; strastvena i impulsivna, osvetoljubiva, nezahvalna, svađalački nastrojena; odličnog razumevanja i naklonjena misterijama.

Sunce u Škorpiji — četvrtaste građe, mesnatog tela, širokog lica, sivkastog tena, smeđe kose; osoba je ingenizona, eli je beskompromisna i ohola, neprijatnog ponašanja, ne trpi konkurenciju, ambiciozna, drži se na visini; dobra je kao moreplovac ili lekar/hirurg itd.

Venera u Škorpiji — osoba je nižeg rasta, čvrstog tela koje je dobro oblikovano, ponekad korpulentno, širokog lica, tamnijeg tena i kose; zavidna, svadljiva, razvratna i zlobna osoba.

Merkur u Škorpiji — osoba je nižeg rasta, loše građe, širokih ramena, tamnoputa, smeđe kovrdžave kose; ni u kakvom smislu nije prefinjena ili prijatna, ipak studiozna i ingeniozna, vrlo pažljiva oko sopstvenih interesa; vrlo naklonjena suprotnom polu, voli društvo.

Luna u Škorpiji — osoba je punijeg tela, nižeg rasta, loše oblikovanog mesnatog tela, tamnijeg tena, tamne ili crne kose; maliciozna, podmukla, sklona alkoholu; ako je žena onda je iskvarenog ponašanja i želja..

Ljudi i mesta

Ljudi/zanimanja: lekari, čarobnjaci, magi, mornari.
Mesta: sve tekuće vode, reke, blatišta i močvare, bašte, vinogradi, visoka mesta (El-Biruni), zatvori, mesta gde se žali i oplakuje (El-Biruni), napuštena mesta.
[Lili i Remzi] Sva mesta gde se nalaze otrovna i gmižuća stvorenja, bašte, voćnjaci, vinogradi, blatna tresetišta, smrdljiva jezera i močvare, slivnici u kući, urušene kuće i sva mesta na kojima se odlaže smeće, perionice, kuhinje ili ostave .

Države i oblasti: Hidžaz, arapske pustinje i granice sa Jemenom, Hazarija, deo Sogdijane, Libija (Dorotej), Sicilija (Dorotej), Kartagina (Dorotej), Amonitsko carstvo (Valens), Italija (Valens, Retorije), Španija (Valens).
[Remzi] Matragonitida[1], Komagena, Kapadokija, Judeja, Idumeja, Mauritanija, Getulija, Katalonija, Norveška, zapadna Švedska, Gornja Bavarija, Maroko.  (Ptolemej deli ovaj znak na spoljašnji jugozapadni deo u kom su Metagonija, Mauritanija i Getulija, i unutrašnji severoistočni deo gde se nalaze Sirija, Komagena i Kapadokija).

Gradovi: Alžir (grad), Valensija, Trabzon, Urbino, Akvileja, Pistorija, Kamberino, Padova, Mesina, Savoja, Dancig, Krema, Rimini, Frežis, Kirvan (El-Rijal), Tanger, Sadarvazeh (Abu Mašar), Turkmenabat (El-Biruni), Nahavand, Nahravan, Sarija (El-Biruni), Rim (Valens).

Stepenovi i aspekti

Novenarije (devetine)
svaka devetina nosi prirodu znaka i njegovog vladara (Ezra)

3°20′6°40′10°13°20′16°40′20°23°20′26°40′30°

Dvanaestine (duade)

dvanaestine_skorpija

Raspodela stepenova koji su prikazani u narednoj tabeli razlikuje se kod pojedinih autora. Priložio sam onu koju daje Alkabitus (Alchabitius, The Introduction to Astrology, tr. Charles Burnett, Keji Yamamoto, Michio Yano, London: The Warburg Institute, 2004).

Druga tabela stepenova
MON – monomoirija; M – muški stepen; Ž – ženski stepen; S – svetli stepen; T – tamni stepen; P – prazni stepen; D – dimni stepen; J – jamni; E – stepen eminencije; X – deficitarni

stepenMONM/ŽS/TJE/XstepenMONM/ŽS/TJE/X
1.MT  16.ŽS  
2.MT  17.ŽS* 
3.MT  18.ŽS  
4.MS  19.ŽS X
5.ŽS  20.MS E
6.ŽS  21.MD  
7.ŽS E22.MD* 
8.ŽS  23.MP* 
9.ŽP* 24.MP  
10.ŽP* 25.MP  
11.MP  26.MP  
12.MP E27.MP* 
13.MP  28.ŽT  
14.MP  29.ŽT X
15.ŽS  30.ŽT  

znak škorpije
Znak Škorpije u odnosu prema drugim znakovima. U averziji je prema znakovima obeleženim sivom bojom; sa Ovnom deli istog vladara

Značenja dekana

Dekani predstavljaju podelu svakog znaka na 3 dela po 10 stepeni. Opisi koji slede predstavljaju paranatalonte Škorpije, tj. delove sazvežđa ili zvezda koje se uzdižu, kulminiraju ili zalaze skupa sa dekanima ovog znaka.

[Abraham ibn Ezra] Rođen u prvom dekanu biće donekle zgodan, imaće beleg na glavi; oči će mu biti nalik mačijim; imaće široke grudi. Neki od rođenih u ovom dekanu će imati mladež na levom stopalu ili desnoj šaci; biće moralan, učen i brzog govora. Rođen u drugom dekanu imaće veliku glavu, biće donekle zgodan, imaće beleg na penisu ili leđima, biće moralan i pričljiv. Rođen u trećem dekanu biće nizak, vrljavih očiju, voleće hranu i žene, biće vrlo turoban. Onaj ko je rođen na samom kraju znaka biće nezakonito rođen ili će biti osoba definisanog pola.

[Hefestion iz Tebe] Rođen u prvom dekanu biće mudar i učen, pravedan; razdvojiće svoje roditelje, kažnjavaće, svako malo će menjati prebivalište, biće zapažen i vladaće nad regijama i zemljom, i svojevoljno će davati mnoge stvari. Ali ako Afrodita daje podršku, on će biti vešt sa zlatom i srebrom ili novcem, i biće miljenik žena. Biće divno visok, imaće krupne oči, široke grudi i ramena; imaće povredu glave, beleg na levom stopalu i još jedan na desnoj šaci. Kritične godine ovog boga su 9, 12, 22, 33, 42, 56, 63, 69, 76, 85. i 93.

Onaj ko je rođen u drugom dekanu biće krupan, bogat, zapovedan, učen, elokventan, odmeren, steći će mnoge stvari sopstvenim naporima, imaće znanje o mnogim stvarima, biće rob slobodnih ljudi; baviće se raznim veštinama i muzikom i školom rvanja; u neko vreme može postati kapetan broda, a u neko drugo vreme vojni zapovednik. A ako ovaj dekan posmatra Ares, uzrokovaće posekotine i opekotine i nagnječenja udova. Biće srednje visine, imaće veliku glavu, lepe oči, vitke udove; imaće beleg oko grudi i slabina. Kritične godine su 11, 22, 33, 42, 57, 61, 73, 84. i 89.

Rođen u trećem dekanu biće nesređen i imaće gubitke, i boraviće u inostranstvu i tamo graditi uspeh; neće biti dobro ni mentalno ni fizički, i iskusiće spletkarenje neprijatelja; biće nestalan u vezi sa ženama (jer će opštiti ili sa robinjama ili udatim ženama ili onim koje su povređivane) i biće u žalosti za decom. Nakon prvog dela života steći će mnoge stvari i vladaće nad drugim oblastima i dočekaće lep kraj. A ako ga Afrodita posmatra, biće očaravajuć i slavan i imaće talenta za muziku i ples i zlato i srebro. Biće niži rastom, taman , pohlepan; imaće manu na telu; protiv njega će se kovati zavere, pa može umreti od trovanja. Kritične godine su 3, 9, 14, 18, 22, 31, 43, 55, 65, 74, 83. i 87.

[Antioh iz Atine prema Teukaru Vavilonskom] Rođen u prvom dekanu Škorpije biće pomognut iznenadnom srećom, a naslednik znamenitih stvari izlazi na videlo. U drugom dekanu, biće u opasnostima u mladosti. Rođen u trećem dekanu biće vojnik, živeće mnogo godina, sahraniće svoju ženu i biće bogat u starosti.

[Hermes Trismegistos] Prvi dekan Škorpije ima lice Marsa. Njegovo je ime Nekbeus. Uzrokuje bolne čireve. Ima lik krilatog raka. Opasan je platnom od grudi sve do tabana. Vlada klimom Sirije, Palestine i Fenikije.

Drugi dekan Škorpije ima lice Sunca. Njegovo ime je Turmantis. Uzrokuje upale limfnih čvorova. Ima lik čoveka koji spojenih stopala stoji na škorpionu, držeči veliku zmiju obema rukama na oba kraja svojih grudi. Vlada klimom Kilikije.

Treći dekan Škorpije ima lice Venere. Njegovo je ime Psermes. Uzrokuje probleme sa kostima kao što su prelomi. Ima ljudsko telo i lik jarca koji drži jaja koja vise o niti u obe ruke. Vlada klimom Kapadokije, Galatije i Frigije.


Napomene:

[1] Po ugledu na Ptolemeja, verovatno je reč o Metagoniji, antičkoj oblasti u Mediteranu preko puta Nove Kartagine u Španiji. ↩nazad na tekst


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

5 komentara

 1. HRONIKA HIPOFIZE kaže:

  Jesu Princeps,Sirma i Kambalija srećne zvezde,šta ako je npr.benefik na njima? Znaš li neku dobru knjigu ili video gde piše opširnije o brojevima i numerologiji, Kambalija se npr. vezuje za broj pet i Svastiku…?

  • Bojan Šojić kaže:

   Princeps da, druge dve su više malefične. Ako je benefik na srećnoj zvezdi, pojačava se benefičnost. I obrnuto.
   Što se tiče numerologije, nije mi baš na listi interesovanja pa ne mogu da pomognem.

 2. HRONIKA HIPOFIZE kaže:

  I da li bi bilo dobro izbegavati rodjenje deteta sa planetama u Skorpiji obzirom na to kakvu simboliku taj znak nosi?
  Da li je moguće po vašem mišljenju namestiti nekako rodjenje deteta na odredjeni dan,i gledati sinastriju sa svojom kartom i šta gledati?

  • Bojan Šojić kaže:

   Ne, naravno. Daleko od toga da su pozicije planeta u znaku od presudne važnosti. Druge pozicije i odnosi su od mnogo veće važnosti. A u vezi s nameštanjem rođenja, pa, mnogi su pokušavali tako nešto i nije im uspelo ili su dobili nešto suprotno očekivanjima. Ukoliko se nešto želi „namestiti“ to treba da bude začeće, a ne rođenje.

 3. HRONIKA HIPOFIZE kaže:

  Zašto ne probati namestiti rodjenje deteta bar u pogledu sunčanog znaka,120 ili 60 stepeni od tvog Sunca,šta ćeš sa nekim detetom koje je Riba ili Jarac ako si ti Lav(latentna netrpeljivost)?Možda bi moglo da upali da se namesti da Sunce tvog deteta bude blizu tvog Meseca pošto obrnuto su manje šanse-takvo bi dete možda faktički tebi bilo roditelj i bilo bezuslovno verno…šta je bolje od konjukcije svetala.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *