Znak Device: Astroškolica Zodijak

Kakve se osnovne karakteristike i opšta značenja vezuju za promenljivi letnji znak Device? Opšta i specifična značenja su navedena na osnovu poređenja materijala dvadesetak najeminentnijih astrologa helenističke, srednjovekovne i renesansne epohe.

znak device termini
Znak Device – egipatski termini i haldejski dekani
Kada kopirate sadržaj ovog teksta u svoje tekstove i objave, budite korektni i savesni pa postavite link do ove stranice ili napišite da je izvor citiranog materijala AstroRiznica.
To je navedno i u uslovima korišćenja. Hvala!

Napomena: izraze koji su vam nepoznati ili niste sigurni u njihovo značenje, potražite na spisku pojmova.

Simbol znaka:

Domicilni vladar: .
Egzaltacija: 15. stepen.
Triplicitetni vladari (Dorotej): (D) (N) (D/N).
Triplicitetni vladari (Ptolemej): (D) (N).
Izgon: .
Pad: 27. stepen.

Pozicije fiksnih zvezda u znaku Device 2018. godine

Regulus00°05′Fekda
00°44′
Precipua
01°08′Megrez01°19′
El Kopra
03°55′Alula Boreal.
06°54′
Alula Austral.
07°35′Tuban07°42′
Aliot09°11′Alsuhail11°26′
Zosma11°34′Koksa13°40′
Mizar15°59′Alkor
16°08′
Asterion17°57′Denebola
21°52′
Avior23°21′Alkes
23°56′
Kor Karoli
24°49′Kopula
25°23′
Labrum26°56′Alkaid
27°11′
Zavijava27°25′Markeb
29°08′

Znak Device: opšte karakteristike

Element: zemlja.
Temperatura: hladan i suv.
Temperament: melanholičan.
Pol: ženski.
Doba dana: noćni.
Doba godine: letnji (kolerična sezona).
Deklinacija: severna.
Modalitet: promenljiv.
Pravac sveta: jug ka jugozapadu.
Pravac vetra: južni.
Sektor: solarni.
Klima: druga, peta (Firmik), južna polovina četvrte klime (Bonati).
Brzina uspona: dugouzlazni.
Glas: glasan.
Plodnost: neplodan.
Ostalo: ljudski, lep, krilat, komandujući, racionalan, mudar, pobožan, živahan, dvostrukih namera (Firmik), vešt i pretvoran (Firmik), zabavan.
Boja: beličasta, purpurna, oker, belo-žuta (El-Biruni), crna sa plavom (Remzi).
Ukus: gorak i kiseo.
Životinje: ptice (naročito barske) i majmuni, velike zmije (El-Biruni).
Arhanđel: Hamaliel.

Svi navedeni opisi i karakteristike služe da bi se odredila izvesna značenja. Astrolozi iz ranijih perioda nisu koristili gotova rešenja, tzv. astrološke kuvare, već su zaključivali o manifestacijama i okolnostima nekog događaja na osnovu toga da li je znak nasilan, da li je životinjski ili ljudski, glasan ili tih, vatren ili vazdušni, da li je brzog ili sporog uzlaza itd.
 

Izgled, anatomija, bolesti

Delovi tela: trbuh i iznutrice, dijafragma (Pikatriks).
Slabosti/bolesti: sve bolesti creva, kolika, krčanje creva i gasovi, crvi,  sve bolesti koje proizlaze iz melanholije (Šoner), kamenje, bolesti mezenteričnih vena.
Slabosti/bolesti prema planetama u znaku: Saturn — butine, genitalije, stopala; Jupiter – bubrezi, kolena /Šoner: glava i oči/; Mars – noge, trbuh; Sunce – grlo, vrat; Venera – stopala, trbuh, srce, stomak; Merkur – glava, grudi, srce; Luna – ruke, ramena, creva /Šoner: srce, ilijačni deo i zadnjica/.

Izgled: Srednje visine i naginje višim, vitak, zgodan ali ne lep, širih ramena i grudi, ravnog nosa, duge kose koju gubi, sa mladežima na grudima i stomaku (El-Biruni), istančanog mirisa, mudar, voli zabavu, muziku i ples, pravi smicalice (Abu Mašar).

[Ezra] Onaj ko ima znak Device na Ascendentu biće vitkog stasa, uspravnog i lepog tela, lepog lica, neće imati kovrdžavu kosu; znaće i razumevaće.

[Kalpeper] Znak Device u usponu na rođenju daje suvonjavo telo, ipak, dobro oblikovano; osrednju visinu, divan tamniji ten, velike oči, gustu crnu kosu, prepreden um kome se ne može verovati, usmerenost na sopstvene ciljeve.

[Remzi] Vitkog tela, srednjeg rasta ili malo iznad, pristojno i lepo oblikovanog tela, smeđkasto-rumenog tena, crne ili tamne kose, prijatna osoba ali ne previše lepa; dovitljiva, oprezna, ingeniozna, sposobna da sudi o svetskim zbivanjima. Ako je oslobođena aspekata ili tela Saturna, kao i Merkur, osoba će biti dobar govornik; ali telo ili aspekt Saturna ka Merkuru ili Ascendentu ometaju dobar govor; ukazaće na nekog ko je studiozan, odličnog razumevanja, ipak nepostojan; duguljastog ili ovalnog lica, duge kose koja nije kovrdžava već ravna.

[Firmik] Ako se Ascendent nađe u Devici, natus će biti izložen mnogim naporima i brigama, i biće od onih koji će predviđati sve stvari ili putem snova ili nekih predskazanja, a zasigurno putem božanskih poruka i bacanja kocki. Takođe, sigurno će zauvek ovekovečiti svoje kompleksne molitve božanstvima. Ali će se zaletati i u nedopuštene ljubavne veze zbog žudnje u očima, i biće od onih koji će želeti seksualni odnos sa svakom ženom uz predanost strastima.

Patiće zbog ovih mana samo dok se ne završi uspon znaka. Sigurno će biti veseo, prijatan i od onih u kojima istrajava iskrena potreba za prijateljstvom; i imaće brige zbog nekih gubitaka. Poznavaće mnoge stvari i biće upućen u tajne svih učenja, čuvajući sve u svojim nedrima. Uvek će dobijati pohvale na račun svog poštenja, i imaće veliku dobru sreću i biće mu dodeljeno obilje bogatstva, bilo zbog veličanstvenosti njegovih prijatnih govora ili upravljanja poslovima ili nasleđa ili zbog svetih stvari.

[Vetije Valens] Znak Device je kuća Hermesa, ženski, krilat, ljudskog oblika, detaljist, pravedan, dvotelesan, jalov, pripada oslobođenim robovima, opadajući, zemljani, promenljiv, bez potomstva, poluglasan i tih[1], materijalan, nepostojan, nepotpun, odnosi se na one koji izrađuju rukotvorine, dvostruke prirode.

Rođeni u ovom znaku su dobri, skromni, proučavaju misterije, brižni, žive raznolik život, upravljaju tuđim dobrima, verni, dobri u domaćim poslovima, pisci, oni koji se podržavaju govorom i računom, licemerni, radoznali, upućeni u okultne stvari, oni koji potroše svoj prvobitni imetak, ali napreduju u srednjim godinama.

[Morison] Saturn u Devici — visokog, suvonjavog tela, tamnijeg tena, tamne kose, izdužene glave; uopšteno nesrećan, sklon melanholiji, zadržava bes, planira stvari od kojih nema mnogo koristi, studiozan, rezervisan, prepreden; sklon je sitnoj krađi i zakulisnim radnjama.

Jupiter u Devici — uspravnog držanja, dobre građe i zgodan, tamne kose, crvenkastog tena ali ne lepog i čistog; koleričan i ambiciozan za počasti, hvalisav, gramziv, studiozan; zbog impulsivnosti se često suočava sa gubicima; ne može se lako na njega uticati.

Mars u Devici — osrednjeg rasta, dobro izgrađenog i proporcionalnog tela, tamno smeđe ili crne kose, tamnijeg tena, može imati neki beleg ili ožiljak na licu; nagao, ponosit, osvetoljubiv i pakostan, zlopamtilo, teško mu je udovoljiti.

Sunce u Devici — naginje visini, vitak, dobrih proporcija, dobrog tena, tamne i guste kose, ingeniozan, veseo; voli rekreaciju, druženja i zabave.

Venera u Devici — visoka, dobrih proporcija, ovalnog lca, tamne kose i tena; ingeniozna, elokventna, aktivna, pametna, žudna, ali retko uspešna u svojim stremljenjima.

Merkur u Devici — visok, vitak, dobrog stasa, tamne kose i tena, izduženog lica, oštrog izgleda; dovitljiv, ingeniozan, talentovan. Ako je Merkur oslobođen aflikcija, odličan učenjak ili lingvista koji je sposoban za svaki poduhvat koji zahteva velike sposobnosti.

Luna u Devici — visok, tamno smeđe ili crne kose, ovalnog lica više tamnijeg, rumenog tena; ingeniozan, povučen, gramziv, melanholičan; nesrećna osoba koja retko učini neko zapaženo delo.

Ljudi i mesta

Ljudi/zanimanja: sekretari, nadzornici, igrači, pevači, zabavljači, veziri, evnusi, obični ljudi (El-Biruni).
Mesta: mesta gde se čuvaju knjige, ormani, gde se nalaze mape i spisi, divani, ženske odaje (El-Biruni), posejana i obrađena polja, kuće muzičara (El-Biruni), bašte (Ezra), sva mesta gde ima pevača i žena (Šoner).
[Lili i Remzi] Mesta gde se nalaze knjige, ormani, mlekare, kukuruzišta, ambare, sladare, mesta gde se skladište seno, ječam, grašak.

Države i oblasti: Mesopotamija, teritorija oko Eufrata, Vavilon, Asirija, deo Grčke oko Helade, Ahaja, Krit, Andaluzija (El-Biruni), Jaramaka, Sirija, Džazira Sirijska, teritorija Persije uz Kirman (Abu Mašar), Rodos i Kiklada (Dorotej), Alžir (Ibn Laban), Fars (El-Biruni), Sistan (El-Biruni), Afrika (Lili).
[Remzi] Hrvatska, deo Galije, Galija Komata, Rajnska oblast, donja Šlezija (Ptolemej deli ovaj znak na spoljašnji, jugoistočni deo u kom su Mesopotamija, Vavilon i Asirija, i unutrašnji severozapadni deo gde se nalaze Helada, Ahaja i Krit).

Gradovi: Kufa, Misis, Mosul (Ibn Laban), Kordoba (El-Rijal), Jerusalim, Korint, Rodos, Novara, Padova, Tuluz, Areco, Lion, Pariz, Bazel, Hajdelberg, Brindizi, Vroclav, Zigen, Erfurt.

Znak Device: Stepenovi i aspekti

Novenarije (devetine)
svaka devetina nosi prirodu znaka i njegovog vladara (Ezra)

3°20′6°40′10°13°20′16°40′20°23°20′26°40′30°

Dvanaestine (duade)

dvanaestine_devica

Raspodela stepenova koji su prikazani u narednoj tabeli razlikuje se kod pojedinih autora. Priložio sam onu koju daje Alkabitus (Alchabitius, The Introduction to Astrology, tr. Charles Burnett, Keji Yamamoto, Michio Yano, London: The Warburg Institute, 2004).

Druga tabela stepenova
MON – monomoirija; M – muški stepen; Ž – ženski stepen; S – svetli stepen; T – tamni stepen; P – prazni stepen; D – dimni stepen; J – jamni; E – stepen eminencije; X – deficitarni

stepenMONM/ŽS/TJE/XstepenMONM/ŽS/TJE/X
1.ŽT  16.ŽS* 
2.ŽT  17.ŽS  
3.ŽT E18.ŽD  
4.ŽT  19.ŽD  
5.ŽT  20.ŽD E
6.ŽT  21.MD* 
7.ŽS  22.MP  
8.MS* 23.MP  
9.MS  24.MP  
10.MP  25.MP* 
11.MP  26.MP  
12.MS E27.MT  
13.ŽS* 28.MT  
14.ŽS  29.MT  
15.ŽS  30.MT  

znak device
Znak Device u odnosu prema drugim znakovima. U averziji je prema znaku koji je obeležen sivom bojom

Značenja dekana

Dekani predstavljaju podelu svakog znaka na 3 dela po 10 stepeni. Opisi koji slede predstavljaju paranatalonte Device, tj. delove sazvežđa ili zvezda koje se uzdižu, kulminiraju ili zalaze skupa sa dekanima ovog znaka.

[Abraham ibn Ezra] Onaj ko je rođen u prvom dekanu biće pravedan, jakog glasa, dobroćudan i jalov; biće pisar i vešt u matematici.

Rođen u drugom dekanu biće zgodan; oči će mu biti sitne, a nos divan; biće moralan, skroman, velikodušan, i voleće da bude hvaljen.

Rođen u trećem dekanu će takođe biti zgodan, moralan i ispravnog razmišljanja, skroman i mudar.

[Hefestion iz Tebe] Rođen u prvom dekanu biće dobar, voleće šalu, biće drag mnogima; živeće luksuzno i neoženjen jer ne može da ostane sa jednom ženom, njegov lični duh i sreća biće mu zaštitnici, i mada će biti bolešljiv nalaziće olakšanje u lekovima. Nakon što proživi mladost, biće omiljen među ženama, i imaće miran kraj [života]. Biće visok, smele duše, lepo oblikovanog lica, divnih očiju, prćastog i malo debelog nosa. Imaće beleg na grudima. Kritični periodi ovog boga su 7, 12, 23, 41, 57, 63, 72. i 86.

Onaj ko je rođen u drugom dekanu biće razborit, mudar, učen, vispren, ljubak, vlasnik privatnog poseda, prezriv prema nasleđu. A ako je Afrodita naklonjena ovom dekanu, biće mu ukazana ljubaznost uz muziku i harmoniju i biće voljen. Biće naočit, lepog lica, pun poštovanja prema bogovima, i imaće ugledno ime; vladaće nad mnogima, biće razborit, imaće lep rukopis i milozvučan glas, i imaće miran kraj [života]. Kritični periodi ovog boga su 4, 9, 16, 22, 35, 43, 57, 63, 75, 82. i 96.

Rođen u trećem dekanu biće bogat i učen, odmeren, pravedan, onaj koji gleda svoja posla, pobožan, darežljiv i uspešan, ali će patiti zbog dece i žene, mada će imati miran kraj [života]. Biće srednjeg rasta, male glave, istančanog njuha; do smrti mu neće hleba nedostajati, a neće živeti dugo i umreće od gvožđa. Kritični periodi ovog boga su 9, 18, 24, 35, 42, 66, 74. i 86.

[Antioh iz Atine prema Teukaru Vavilonskom] Prvi dekan donosi opasnosti pa onaj ko je rođen u njemu lako može postati siroče. Drugi i treći dekan daju dobru sreću i rođenog u njemu čine bogatim na račun veza sa ženama; ali je ožalošćen zbog roditelja i dece.

[Hermes Trismegistos] Prvi dekan Device ima lice Sunca. Njegovo ime je Zamendres. Uzrokuje probleme u trbuhu. Predstavljen je upletenom zmijom. Glava joj je nalik Luni. Vlada klimom Arabije.

Drugi dekan je lice Venere. Njegovo je ime Magois. Upravlja jetrom. Predstavljen je čovekom koji stoji, opasan od struka sve do tabana, ima četiri krila — dva na leđima, a dva na grudima. Ima četiri glave Ibis sa metalnim kljunovima. Vlada klimom Jermenije.

Treći dekan Device ima lice Merkura. Ime mu je Mihulais. Upravlja slezinom. Ima izgled mumije, čitavo njegovo telo je poput onog ko je bilo pokopano. Upravlja klimom Meroje i Elefantine.


Napomene:

[1] Zanimljiva i neobična konstatacija, pod uslovom da nije greška u rukopisu. Devica je kao i svi ljudski znakovi oduvek smatrana znakom jakog glasa. ↩nazad na tekst


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *