Znak Lava: Astroškolica Zodijak

Kakve se osnovne karakteristike i opšta značenja vezuju za fiksni letnji znak Lava? Opšta i specifična značenja su navedena na osnovu poređenja materijala dvadesetak najeminentnijih astrologa helenističke, srednjovekovne i renesansne epohe.

znak lava termini
Znak Lava – egipatski termini i haldejski dekani
Kada kopirate sadržaj ovog teksta u svoje tekstove i objave, budite korektni i savesni pa postavite link do ove stranice ili napišite da je izvor citiranog materijala AstroRiznica.
To je navedno i u uslovima korišćenja. Hvala!

Napomena: izraze koji su vam nepoznati ili niste sigurni u njihovo značenje, potražite na spisku pojmova.

Simbol znaka:

Domicilni vladar: .
Egzaltacija: nema.
Triplicitetni vladari (Dorotej): (D) (N) (D/N).
Triplicitetni vladari (Ptolemej): (D) (N).
Izgon: .
Pad: nema.

Pozicije fiksnih zvezda u znaku Lava 2018. godine

Prezepe07°27′Aseli Bor.
07°47′
Aseli Aus.
08°58′Kohab13°33′
Akubens13°53′Dube15°27′
Alterf18°07′Merak19°41′
Aldženubi20°57′Alfard27°31′
Adhafera27°49′Al Džabha28°09′

Znak Lava: opšte karakteristike

Element: vatra.
Temperatura: topao i suv.
Temperament: koleričan.
Pol: muški.
Doba dana: dnevni.
Doba godine: letnji (kolerična sezona).
Deklinacija: severna.
Modalitet: fiksni.
Pravac sveta: istok ka severoistoku.
Pravac vetra: istočni.
Sektor: solarni.
Klima: četvrta /Bonati navodi treću, Firmik petu/.
Brzina uspona: dugouzlazni.
Glas: poluglasan /Teukar Vavilonski ga smatra glasnim/.
Plodnost: neplodan.
Ostalo: četvoronožni, zverski, nasilan, libidozan, gospodar preprednosti, lukavosti i obmane (Abu Mašar), lenj (Valens).
Boja: narandžasta, žuta, žuta pomešana sa crvenom (Firmik), bledo crvena (El-Biruni), crvena ili zelena (Remzi).
Ukus: gorak, opor.
Životinje: lavovi, leopardi, hijene, medvedi, vukovi, divlji konji (El-Biruni), sve životinje sa kandžama (El-Biruni), crne zmije (El-Biruni).
Arhanđel: Verhiel.

Svi navedeni opisi i karakteristike služe da bi se odredila izvesna značenja. Astrolozi iz ranijih perioda nisu koristili gotova rešenja, tzv. astrološke kuvare, već su zaključivali o manifestacijama i okolnostima nekog događaja na osnovu toga da li je znak nasilan, da li je životinjski ili ljudski, glasan ili tih, vatren ili vazdušni, da li je brzog ili sporog uzlaza itd.
 

Znak Lava: Izgled, anatomija, bolesti

Delovi tela: gornji stomak, srce, leđa, slabine, rebra, jetra (Agripa), kičma (Pikatriks).
Slabosti/bolesti: sve bolesti leđa, rebara i slabina, pleuritis, drhtanje i sve bolesti srca, groznice, žutica, kuga (Remzi, Lili), suve oči, gubitak kose.
Slabosti/bolesti prema planetama u znaku: Saturn – genitalni deo i niže; Jupiter – kolena; Mars – trbuh; Sunce – glava; Venera – srce; Merkur – ramena, grlo; Luna – vrat /Šoner + srce i stomak/.

Izgled: visok, vitak, širokih ramena, širokog lica, uskih kukova, velikog nosa, širih usana, razmaknutih zuba, sivih očiju, kose boje lešnika, oštrog jezika, kraljevski, hrabar, tvrdoglav, podao (El-Biruni), zaboravan (El-Biruni).

[Ezra] Onaj ko ima znak Lava na Ascendentu biće zgodan, žut, imaće oči kao mačka; biće zapovednički i naprasit, oštrovid, tankih golenjača. Biće čovek i moralan i obmanjivač, požudan, darežljiv, jalov, koji drži reč, pun jada, izlagaće se opasnostima, prkosan, biće poput hijene, proždrljivac koji voli svaku hranu; u horoskopima žena ukazuje na umerenost.

[Kalpeper] Znak Lava u usponu daje veliku glavu i oči, brz pogled, krupno, jako i snažno telo; [daje] divne, odvažne [ljude] hrabrog srca; snažnih, širokih ramena, kose žućkaste boje ili boje lana; dubokog snažnog glasa, nepokolebljivog duha, slavoljubivog uma, darežljivog otvorenog srca i učtivog ponašanja.

[Remzi] Početak Lava označava osobu čije je telo široko i krupno; poslednji deo znaka daje radije tananije i suvonjavo telo, i tamnu ili crnu kosu. Prvi deo daje kosu boje lana ili žućkastu, krupne oči, divlji ili energičan izgled, plahovitost, smelost i živahnost, ovalno lice, crven ili rumen ten pomešan sa malo tamnijim.

[Firmik] Ako se Ascendent nađe u Lavu, onaj ko ga ima ovako postavljenog će biti izložen mnogim nevoljama i mnogim opasnostima. Ali će biti svima znan tokom čitavog svog života; biće rođen slobodan[1], imaće neograničenu moć i od onih koji će u svojim delima upotrebljavati otrov zlobe.

Ostvariće namere da naređuje i komanduje, i svojim sopstvenim naporima će pribaviti obilje bogatstva. Ali ako se Mars nađe egzaktno u ovoj istoj kući, ili ako je kvadratom ili opozicijom aspektuje Sunce sa Saturnom, to će negirati potomstvo. A ako je Jupiter postavljen na sličan način, dobiće jednu ćerku.

[Vetije Valens] Znak Lava je kuća Sunca, muški znak, slobodan, vatren, odmeren, uman, kraljevski, sedentaran, valjan, uzlazni, izdržljiv, zapovednički, uglađen, kreativan, naprasit.

Rođeni pod njim su znameniti, valjani, postojani, pravedni, mrze rad i podređenost, preziru laskanje, korisni, veličaju se s namerom. Ako se vladar zadesi na uglu ili je sa beneficima, postaće bistri, poštovani, despostski, kraljevski.

[Morison] Saturn u Lavu – umereno visok, širokih ramena, širokih grudi, svetle kose, krupnih kostiju, ozbiljnog izgleda, pognut dok hoda. Kvalitet uma je podnošljivo dobar, darežljiv ali strastven, nije posebno hrabar niti odvažan kada je na testu.

Jupiter u Lavu – snažnog i dobro oblikovanog tela, visokog stasa, kovrdžave svetle kose, rumenog tena, okruglih vatrenih očiju, lepuškast. Držanje je plemenito, hrabro ali uzvišeno, ponosito. Ambiciozan, onaj ko uživa u borbenim aktivnostima, strah i trepet za svoje neprijatelje, prezire povinovanje. Voli da se bori za čast i pun je smelosti i preduzmljiv.

Mars u Lavu – dobrih proporcija, visok, svetlo smeđe kose, ovalnog lica, rumenog ili malo tamnijeg tena, krupnih očiju, jakih udova, oštrog ali vedrog izraza lica. Voli žene, razmetljiv, voli lov, jahanje, pucanje itd. Uvek je spreman za neko ratničko zanimanje. Dobro se oblači, omiljen je kod žena mada je to često na njegovu štetu.

Sunce u Lavu – snažnog dobro bolikovanog tela, svetlo smeđe kose, rumenog tena, punačkog lica, upadljivih očiju; može imati beleg ili ožiljak na licu. Pravedan, častan čovek koji prezire bilo kakvu lošu stvar, tačan je u ispunjenju obećanja, veran svojim prijateljima i velikodušan prema neprijateljima. Ukratko, ispravnog kraljevskog držanja, ambiciozan za čast, voli pravila i autoritet.

Venera u Lavu – pristojno visoka, dobro građenog tela, čistog tena, okruglog lica, istaknutih očiju, lepe kože s pegicama, kose boje lana ili crvene. Strastvena, prgava, brzo se naljuti i brzo odljuti, voli slobodu, darežljiva, društvena, ponosita.

Merkur u Lavu – krupnog tela, tamnijeg tena, svetlo smeđe kose, okruglog lica, krupnih očiju, uzdignutog nosa, ponosit, ambiciozan, sujetan, razmetljiv, takmičarski nastrojen, često prenagli.

Luna u Lavu – srednjeg rasta, dobrih proporcija, jak, krupnih kostiju, velikih prodornih očiju, okruglog lica, rumenog tena, svetlo smeđe kose. Uzvišen, ponosit, slavoljubiv, vrlo ambiciozan, voli da vlada a mrzi servilnost oi

Ljudi i mesta

Ljudi/zanimanja: konjušari, kovači novca, sokolari.
Mesta: planine, pustinje, kamenolomi, šume, neplodna zaslanjena zemljišta, tvrđave, svetilišta, kraljevske palate, svako mesto na koje je teško popeti se (Ezra).
[Lili i Remzi] Sva mesta gde obitavaju divlje zveri kao što su šume, pustinje, močvare, kamenita mesta, zamkovi, tvrđave, parkovi, kraljevske palate, sva mesta gde ima vatre, dimnjaci, pećnice, šporeti.

Države i oblasti: Turkestan, Sogdiana, Nišapur, Sistan, Makran, Dailam, Persija, Tars, Frigija, deo Grčke (Dorotej), Jemen (El-Rijal), središnja Jermenija (Ibn Laban), Mauritanija (Bonati).
[Remzi] Italija, Alpi, Sicilija, Bohemija, Fenikija, Kaldeja, Emilija, deo Turske, Sabina, Togata, Aurih (Ptolemej deli ovaj znak na spoljašnji, severozapadni deo u kom su Italija, Galija, Sicilija i Apulija, i unutrašnji jugoistočni deo gde se nalaze Fenikija, Kaldeja i Orhenija).

[Valens] Glava pripada Keltici i okolnim mestima, prednji deo Bitiniji; desna strana Makedoniji i okolnim mestima; leva strana Mramornom moru; noge Galatiji; trbuh Keltici; ramena Trakiji; bokovi Fenikiji, Jadranu, Libiji; srednji deo Frigiji i Siriji; rep Umbriji.

Gradovi: Damask, Rim, Ravena, Krenoma, Koblenc, Prag, Linc, Krotone, Bristol, Aškelon, Termez, Nusajbin, Tus, Malatija, Bagdad (Ezra), Jerusalim (El-Biruni), Antiohija (Ibn Laban).

Stepenovi i aspekti

Novenarije (devetine)
svaka devetina nosi prirodu znaka i njegovog vladara (Ezra)

3°20′6°40′10°13°20′16°40′20°23°20′26°40′30°

Dvanaestine (duade)

dvanaestine_lav

Raspodela stepenova koji su prikazani u narednoj tabeli razlikuje se kod pojedinih autora. Priložio sam onu koju daje Alkabitus (Alchabitius, The Introduction to Astrology, tr. Charles Burnett, Keji Yamamoto, Michio Yano, London: The Warburg Institute, 2004).

Druga tabela stepenova
MON – monomoirija; M – muški stepen; Ž – ženski stepen; S – svetli stepen; T – tamni stepen; P – prazni stepen; D – dimni stepen; J – jamni; E – stepen eminencije; X – deficitarni

stepenMONM/ŽS/TJE/XstepenMONM/ŽS/TJE/X
1.MT  16.ŽD  
2.MT  17.ŽP E
3.MT E18.ŽP X
4.MT  19.ŽP  
5.MT E20.ŽP  
6.ŽT* 21.ŽP  
7.ŽT E22.ŽS* 
8.MT  23.ŽS* 
9.MT  24.MS  
10.MT  25.MS  
11.MD  26.MS  
12.MD  27.MS X
13.MD* 28.MS*X
14.ŽD  29.MS  
15.ŽD* 30.MS  

znak lava
Znak Lava u odnosu prema drugim znakovima. U averziji je prema znaku koji je obeležen sivom bojom. Prema nekim autorima, averzija ka Raku je izbegnuta iz razloga što su Rak i Lav domicili svetala

Značenja dekana

Dekani predstavljaju podelu svakog znaka na 3 dela po 10 stepeni. Opisi koji slede predstavljaju paranatalonte Lava, tj. delove sazvežđa ili zvezda koje se uzdižu, kulminiraju ili zalaze skupa sa dekanima ovog znaka.

[Abraham ibn Ezra] Onaj ko je rođen u prvom dekanu imaće lepo lice i telo, rumen ten; imaće oči pomešanih boja, grudi će mu biti ravne kao i golenjače; imaće bolove u gornjem stomaku; biće poznat među ljudima, skroman i mešaće se sa kraljevima.

Rođen u drugom dekanu biće zgodan, širokih grudi, vitkih nogu; biće ćelav, bolovaće od arterija; biće poštovan od svog naroda i nadmen[2].

Onaj ko je rođen u trećem dekanu biće nešto niži, i bledunjav i rumen; imaće snažan glas, voleće žene i imaće mnogo prijatelja, mnogo neprijatelja i mnogo bolesti. Onaj ko je rođen na samom kraju znaka biće ogavan i pun nedostataka.

[Hefestion iz Tebe] Rođen u prvom dekanu biće poštovan i slušan od svetine, biće oštar i neće trpeti prezir, biće dobar prema podređenima, puno će istraživati i sticati, mada će biti kritikovan na račun žena. Biće visok, mladolik, rumen, okruglih očiju, oštrog njuha, tankih nogu; imaće problema sa stopalima i nadimanjem. Kritični periodi su 1, 11, 23, 32, 46, 57, 69, 72, 74. i 88.

Rođen u drugom dekanu biće gospodar, kralj; imaće apsolutnu vlast, potčiniće mnoge i osnovaće gradove, i mnogi će mu plaćati danak; imaće znanje o bogu, i o otkrivanju zlata, i njegov um će biti inspirisan njime, i imaće počasti ravne bogovima. Biće prilično krupan, širokih grudi; biće tamak od butina do stopala, koža će mu biti poput boje lava, prijatan sagovornik; imaće probleme sa tetivama. Kritični periodu su 9, 21, 34, 46, 52, 70. godina. Smrt će biti iznenadna.

Onaj ko je rođen u trećem dekanu biće odgojen u bogatstvu, biće razborit, učen, drag mnogima; pretrpeće povrede tela i imaće belege, i kraljevske borbe i moćne zavere će biti kovane protiv njega; kasnije će ih prevazići i imaće vlast nad imetkom i biće dobar u poslovima u ime bogova, i biće voljen od žena, ali će zadobiti povrede ekstremiteta. Biće osrednjeg rasta, crvenog lica, krupnih očiju, biće razuzdan u prisustvu žena. Kritični periodi su 7, 13, 23, 43, 52, 66, 74. i 88. Umreće na dan svog rođenja i biće sahranjen s počastima.

[Antioh iz Atine prema Teukaru Vavilonskom] U prvom dekanu Lava rađaju se vođe i oni koji će biti bogati i koji će ispuniti svoju svrhu; i koji će sahraniti svoju ženu. Drugi i treći dekan daju osrednjost i produkuju teškoće i uništavaju one koji žive u stranim zemljama.

[Hermes Trismegistos] Prvi dekan Lava ima lice Saturna. Ime mu je Zaloias. Vladar je stomaka. To je velika zmija u obliku lava čiju glavu okružuju sunčevi zraci. Vlada klimom Indije.

Drugi dekan Lava ima lice Jupitera. Njegovo ime je Zahor. Uzrokuje zatvor i apscese. Vlada nepoznatom zemljom.

Treći dekan Lava ima lice Marsa. Njegovo ime je Frič. Uzrokuje grčenje stomaka. To je čovek koji nalikuje krokodilu. Vlada nepoznatom zemljom.


Napomene:

[1] Rimsko društvo je bilo robovlasničko tako da se osoba mogla roditi kao rob ili kao slobodan građanin Rima.↩nazad na tekst
[2] Rafael Livi ovo prevodi kao velikodušan.↩nazad na tekst


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *