Znak Jarca: Astroškolica Zodijak

Kakve se osnovne karakteristike i opšta značenja vezuju za kardinalni zimski znak Jarca? Opšta i specifična značenja su navedena na osnovu poređenja materijala dvadesetak najeminentnijih astrologa helenističke, srednjovekovne i renesansne epohe.

znak jarca termini
Znak Jarca – egipatski termini i haldejski dekani
Kada kopirate sadržaj ovog teksta u svoje tekstove i objave, budite korektni i savesni pa postavite link do ove stranice ili napišite da je izvor citiranog materijala AstroRiznica.
To je navedno i u uslovima korišćenja. Hvala!

Napomena: izraze koji su vam nepoznati ili niste sigurni u njihovo značenje, potražite na spisku pojmova.

Simbol znaka:

Domicilni vladar: .
Egzaltacija: 28. stepen.
Triplicitetni vladari (Dorotej): (D) (N) (D/N).
Triplicitetni vladari (Ptolemej): (D) (N).
Izgon: .
Pad: 15. stepen.

Pozicije fiksnih zvezda za znak Jarca 2019. godine

Sinistra
00°01′Spikulum
01°20′
Alnasl
01°32′Polis03°29′
Kaus Medius
04°51′Kaus Australis
05°21′
Kaus Borealis
06°35′Facies08°34′
Nunki12°39′Ascela13°54′
Manubrium15°16′Vega15°35′
Alia
16°01′Arkab Prior
16°03′
Arkab Posterior
16°06′Albaldah
16°31′
Rukbat16°54′Šeliak
19°09′
Deneb
20°04′Sulafat
22°11′
Deneb okab
23°54′Pikok
24°05′
Terebelum
26°07′  

Znak Jarca: opšte karakteristike

Element: zemlja.
Temperatura: hladan i suv.
Temperament: melanholičan.
Pol: ženski.
Doba dana: noćni.
Doba godine: zimski (flegmatična sezona).
Deklinacija: južna.
Modalitet: kardinalan.
Pravac sveta: južni.
Pravac vetra: južni.
Sektor: solarni.
Klima: prva (Ezra); južni deo šeste klime (Bonati).
Brzina uspona: kratkouzlazni.
Glas: poluglasan.
Plodnost: umereno jalov.
Ostalo: dvotelesni[1], znak deformiteta, libidozan, simboliše ljude niže klase, životinjski, divlji, usmeren prema jednom cilju, lažljiv, težak, arogantan (el-Biruni), svađalački (el-Biruni), zaboravan (el-Biruni).
Boja: crna i oker; tamnobraon (Remzi); raznobojno poput pauna (el-Biruni) .
Ukus: kiseo i oštar.
Životinje: četvoronožni kopitari, neke vodene životinje, crvi, buve, muve, skakavci, majmuni (el-Biruni).
Arhanđel: Hanael.

Svi navedeni opisi i karakteristike služe da bi se odredila izvesna značenja. Astrolozi iz ranijih perioda nisu koristili gotova rešenja, tzv. astrološke kuvare, već su zaključivali o manifestacijama i okolnostima nekog događaja na osnovu toga da li je znak nasilan, da li je životinjski ili ljudski, glasan ili tih, vatren ili vazdušni, da li je brzog ili sporog uzlaza itd.

Izgled, anatomija, bolesti

Delovi tela: kolena, bedra (Ezra), pete (Pikatriks).
Slabosti/bolesti: čirevi, svrab, ćelavost, lepra, tupost i gluvoća (Ezra, el-Biruni), zamućen vid (Ezra), rektalno krvarenje (Ezra), skrofula (el-Biruni), tumori i rak (el-Biruni).
Slabosti/bolesti prema planetama u znaku: Saturn — glava, stopala; Jupiter – kolena i oči; vrat (Ezra); Mars –noge i ramena; kolena (Ezra); Sunce –  leđa; stomak (Ezra); Venera – bedra i srce; Merkur – genitalije i niže; Luna – creva (Ezra), bedra.

Izgled: Srednje visine ili nizak, suvonjavog tela, izduženog vrata, uskih grudi, tamne kose, izduženog i suvonjavog lica, šiljate brade.

[Ezra] Osoba koja ima znak Jarca na Ascendentu imaće lepo telo i biće srednje visine, ali će biti mršava, male glave, punijih obraza i šiljate brade; bez malja na grudima, slabog glasa, plahovita i štetna, moralna i varljiva, puno će brinuti, voleće seks i biće promiskuitetna pa će joj biti rođeni mnogi sinovi i blizanci; neće imati puno snage, činiće zlo i bogatiće se na račun kraljeva, a neka nesreća će je snaći zbog žene.

[Kalpeper] Znak Jarca daje veoma vitke, slabe ljude, suvonjave i mršave, lica upalog i koščatog; tamnije kose, i prekomerno maljave, tamnog ili bledog tena; ljude koji su široki u struku koliko u grudima; dugačkog vrata, neproporcionalnog tela; dosetljivi, kolerični i tužni.

[Remzi] Znak Jarca označava one koji su srednje visine, suvonjavi, izduženog uskog i mršavog lica, retke brade, crne kose, uzanih grudi, dugačkog tankog vrata, uske (donje) vilice.

[Firmik] Ako se Ascendent nađe u Jarcu, natus će u prijateljstvu uvek pokazivati iskrenu privrženost svojim prijateljima. Biće lukav i veseo, i ništa mu neće nedostajati za izdržavanje. Puno će putovati. Oni kojima obezbeđuje sredstva za izdržavanje, uvek će mu biti nezahvalni. Biće mio, čistog uma, i uvek će biti dosadan bogovima zbog dugih i opširnih molitvi.

Spadaće među osobe koje će imati obilno bogatstvo. Odaće se strastima za ženama, i biće onaj koji teži da omalovaži iste te žene s kojima je zadovoljio svoje žudnje. Biće od onih osoba koje napamet uče neke svete tajne ili svete stvari, ili od onih koji žive otuđeni, ili onih koji poštuju neke tajne religije.

[Vetije Valens] Znak Jarca je kuća Saturna, ženski, tropski, zemljani, destruktivan, jalov, opadajući, hladan, nem, servilan, uzročnik nevolja, brutalan, vrebajući, enigmatski, dvostruke prirode, vlažan, nedovršen, znak šepavaca i grbavaca, Descendent kosmosa, indikator nevolja i muka, vajara i zemljoradnika. Rođeni pod ovim znakom su loši, [moralno] izopačeni. Pretvaraju se da su dobri i iskreni. Vredni su, puni briga, pate od nesanice, vole šale, planiraju velika dela, skloni da prave velike greške, prevrtljivi, smutljivci, lažovi, uvek kritikuju, besramni.

[Javanajataka] Saturn u Jarcu označava izuzetnog čoveka koji može biti začetnik svoje porodične linije; onog koji podučava kako govoriti u sukobima, i koji poznaje mnoge veštine; putnika koga mnogi poštuju; gospodara nad tuđim poljima, domovima i ženama; onog ko uživa u seksualnim odnosima, kupanju i ukrašavanju; čoveka koji je obdaren darežljivošću, hrabrošću, učtivošću, koji poštuje pretke, svete tradicije, i koji ima bogatstvo i poziciju.

Jupiter u Jarcu daje nežnog čoveka male snage; onog koji uživa u izvršavanju jednostavnih poslova i koji loše skončava; siromašnu budalu koja radi u najam; onog koji podnosi mnogo muke i patnje; čoveka koji nema darmu; onog koji nema ni ljubavi niti saosećanja prema rođacima; svadljivu osobu koja je male telesne snage; putnika koji se plaši sukoba.

Mars u Jarcu daje izuzetnog čoveka; bogatu i imućnu osobu koji svoju ženu može kupiti novcem; komandanta armije ili vođu ljudi; slavnu osobu koja uživa beskrajnu sreću i zadovoljstvo; pobednika i zaštitnika koji ima otmenu ženu; čoveka kome su rođaci saveznici i čija je loza čista; onog ko je izuzetnog karaktera i koji uživa u različitim službama.

Sunce u Jarcu daje čoveka kome nedostaje kreposti, onog koji se bavi raznim zanimanjima, ali nema mnogo snage; čoveka koji gubi imetak na račun sukoba sa prijateljima; pohlepnog čoveka koji je zavistan od seksualnih odnosa sa nedostojnim ženama; onog čiji se prihodi uvećavaju zahvaljujući nedelima; onog koji pati od srca, koji mnogo luta, skitnicu koja je prezrena među dobrim ljudima i kojoj nedostaje darme.

Venera u Jarcu daje čoveka koji je pritisnut raznim bolovima, strahovima i mukama; onog koji je pohlepan i koristi se klevetama, lažima i prevarama, i čije je ponašanje feminizirano; čoveka kog služe stare žene, lutalicu koji stradava u poduhvatima koje je započeo zbog drugih (?); onog koji ima slabo telo i [stalno] kašlje; čoveka koji je mentalno zbunjen a fizički iscrpljen.

Merkur u Jarcu daje siromašnog, neuglednog čoveka koji služi drugima; onog ko se lažno predstavlja; neznalicu koja nema veština, zanata i dobrih osobina; onog čiji su seksualni nagoni ometeni i čiji je karakter maliciozan; osobu čiji je karakter dobro obliikovan ali koja ima puno briga; onog ko je lenj i koji napušta svoje rođake; neurednog čoveka koji se odaje spavanju i zadovoljstvima, i koji je nesrećan u seksualnim odnosima.

Luna u Jarcu daje čoveka koji uživa boraveći u šumama, lugovima i na jezerima; lepo obučenu osobu koja se raduje pevanju i smehu; slavnu osobu koja žudi za seksualni, odnosima sa tuđim ženama; otmenu osobu koja je sklona darmi, zanatima, svetim tradicijama, parfemima, vencima, kupkama i zadovoljstvima; lutalicu koja nalazi sreću u tome; onog koji je znatiželjan u vezi svega; nestalnu osobu koja brblja laži; čoveka okruženog gomilom prijatelja, sinova i slugu; onog ko ima mnogo pokretne imovine; osobu čija ljutnja ne traje dugo; čoveka koji želi slavu, a voli novac svojih srodnika; onog koji pati od hladnoće; lepog čoveka koji je drag otmenim ljudima; onog koji žudi za borbom, i čije reči izmamljuju osmeh; časnog čoveka koji je uzvišen u svojoj lepoti, snazi i moći; osobu koja dobro izgleda i koja je strpljiva, i koja je učena u svetim tradicijama; onog koji je mučen bolestima srca, hladnoćom, groznicama, gasovima, nesvesticom, gubitkom polne moći, bolestima, slabostima i nevoljama; čoveka koji je ometen bolestima i slabostima kojima su uzrok hladnoća i rane.

Ako Mars aspektuje, kralj; ako Saturn, slično; ako Jupiter aspektuje, bogat čovek; ako Merkur, elokventna osoba; ako Venera, časna i bogata osoba; ako Sunce, ljubomorna, osiromašena i gruba osoba.

[Morison] Saturn u Jarcu — osoba je suvonjavog, koščatog tela, tamne kose i tena, osrednjeg rasta, sitnih malicioznih očiju, izduženog lica, pognuta dok hoda; zlovoljna, stalno nezadovoljna i pohlepna; poseduje jasnoću uma, malo govori, strašljiva je, zadržava bes; ozbiljna.

Jupiter u Jarcu — nižeg rasta, bledog uskog lica, retke brade, tamne kose (tamnije od brade), bolešljiva; ingeniozna, ali um često neaktivan; bespomoćnost i indolencija.

Mars u Jarcu — nižeg rasta, suvonjavog tela, sitnog lica i male glave, oštre crne kose, lošeg tena; ingeniozan, dovitljiv, lukav, prodoran, uspešan u svojim poduhvatima; uopšteno dobrog ponašanja.

Sunce u Jarcu — srednje visine, loše građe, suvog tankog tela, ovalnog lica, ten je kao u bolesne osobe, smeđe mekane kose; osoba je pravična i časna, podnošljivog temperamenta ali povremeno impulsivna; pridobija ljubav i prijateljstvo svojim pristupačnim ponašanjem i komunikacijom, vrlo voli suprotan pol.

Venera u Jarcu — srednjeg rasta, bolešljivo bledog tena, tamnije kose; voli užitke, hranu i piće; uopšteno nesrećna, sklona iznenadnim promenama u životu, čudnim nezgodama.

Merkur u Jarcu — suvonjav, uskog lica, tamnijeg tena, smeđe kose, često iskrivljen i krivonog, deluje bespomočno, bolešljivo i odbačeno; zlovoljan i nesrećan; teško se slaže s drugima zbog svoje loše naravi i sumnjičavosti.

Luna u Jarcu — osoba je niska, mršava i sitna, slabe konstitucije, lošeg tena bez sjaja, tamnije kose, slabih kolena; neaktivna, tupava, razvratna, malo poštovana od svojih prijatelja.

Ljudi i mesta

Ljudi/zanimanja: poljoprivrednici, mornari, ljudi srednje klase, pastiri, robovi, lovci (el-Biruni).
Mesta: voćnjaci, navodnjena mesta, fontane, reke, bazeni, prirodna staništa lisica i pasa, zatvori i odaje robova (Ezra), pašnjaci, bilo koje jalovo mesto, zamkovi (el-Biruni), luke (el-Biruni)
[Lili i Remzi] Štale i slična mesta, mesta gde se drže stara drva ili brodska jedra, torovi za ovce, mesta gde se hrane ovce i druga stoka, jalova ili trnovita zemlja, gnojišta; niže prostorije u kući, tamna mesta uz zemlju.

Države i oblasti:  Makran, Afganistan, Oman, Sind, Indija, Meksiko (Rafael), Vizantija (Ezra), Jemen (Bonati), istočna Kina (el-Biruni), Sirija (Paul), Španija (Manilije), Nemačka (Manilije), Kimerija (Dorotej), Granada (el-Rijal).
[Remzi] Indija, Tunis, Makedonija, Ilirija, Trakija, Bosna, Albanija, Bugarska, Grčka, Masovija, Litvanija, Saksonija, Peloponez, Orknijska ostrva, Austrija, Ravena, Marsa, Hesen, Turingija. (Ptolemej deli ovaj znak na spoljašnji jugoistočni deo u kom su Indija, Arijana i Balukistan, i unutrašnji severozapadni deo gde se nalaze Trakija, Makedonija i Ilirija).

Gradovi: Julih, Kjavena, Bergen, Antverp, Gauda, Brisel, Oksford, Faenca, Bradenburg, Tortona, Olmedo, Salamanka, Konstanca, Persepolis (el-Biruni), Kabul (ibn Laban).

Stepenovi i aspekti

Novenarije (devetine)
svaka devetina nosi prirodu znaka i njegovog vladara (Ezra)

3°20′6°40′10°13°20′16°40′20°23°20′26°40′30°

Dvanaestine (duade)

dvanaestine_jarac

Raspodela stepenova koji su prikazani u narednoj tabeli razlikuje se kod pojedinih autora. Priložio sam onu koju daje Alkabitus (Alchabitius, The Introduction to Astrology, tr. Charles Burnett, Keji Yamamoto, Michio Yano, London: The Warburg Institute, 2004).

Druga tabela stepenova
MON – monomoirija; M – muški stepen; Ž – ženski stepen; S – svetli stepen; T – tamni stepen; P – prazni stepen; D – dimni stepen; J – jamni; E – stepen eminencije; X – deficitarni

stepenMONM/ŽS/TJE/XstepenMONM/ŽS/TJE/X
1.MT  16.ŽS  
2.MT* 17.ŽS* 
3.MT  18.ŽS  
4.MT  19.ŽS  
5.MT  20.MT E
6.MT  21.MT  
7.MT* 22.MP* 
8.MS  23.MP  
9.MS  24.MP* 
10.MS  25.MP  
11.MD  26.MT X
12.ŽD E27.MT X
13.ŽD E28.MT*X
14.ŽD E29.MT X
15.ŽD  30.MT  

znak jarca
Znak Jarca u odnosu prema drugim znakovima. U averziji je prema znakovima obeleženim sivom bojom; sa Vodolijom deli istog vladara

Značenja dekana

Dekani predstavljaju podelu svakog znaka na 3 dela po 10 stepeni. Opisi koji slede predstavljaju paranatalonte Jarca, tj. delove sazvežđa ili zvezda koje se uzdižu, kulminiraju ili zalaze skupa sa dekanima ovog znaka.

[Abraham ibn Ezra] Rođen u prvom dekanu biće lepog tela, širokih grudi, imaće crni mladež pod pazuhom, biće obrazovan, skroman, uglađen i darežljiv.
Rođen u drugom dekanu će takođe imati lepo telo, dugačak nos, lepe oči, naginjaće zlim delima, biće plahovit i dodvoravaće se.
Rođen u trećem dekanu biće lep, ali će u licu biti žućkast; imaće mladež na levoj ruci ili na butini; biće prek, preziraće zlo, biće uglađen, druželjubiv i voleće žene.
Onaj ko je rođen na kraju znaka je kopile. Uopšteno, ovaj znak je štetan u horoskopima žena.

[Hefestion iz Tebe] Onaj ko je rođen u prvom dekanu biće prvorođen ili prvi začet, razborit, dubokouman, učen, dobar, onaj ko slobodno govori i pokorava svoje neprijatelje; kada bude u opasnosti sačuvaće se sopstvenom veštinom, a pretrpeće mnoge gubitke u svojim ranim godinama; i biće nepostojan sa ženama. Ali ako Jupiter svedoči ovom dekanu, imaće dobar život i otkrića, i vladaće nad mnogima, i imaće lep kraj života. Biće nizak rastom, širokih grudi, tetive će mu se pomerati dok hoda; imaće crni beleg pod pazuhom. Kritične godine ovog boga su 1, 4, 9, 11, 17, 22, 31, 42, 56, 63, 72, 81. i 89.

Rođenog u drugom dekanu će smrt roditelja odvojiti od njih i umanjiće njihov imetak i pretrpeće gubitke i živeće u inostranstvu; a kako će biti umešan uzdići će se uz uticajne ljude; i zarađivaće za život na račun vode. I neće se skrasiti sa ženom, ili će se makar kasno oženiti i biće klevetan od udatih žena, udovica i robinja; ali nakon mladosti će imati koristi od žene i dočekaće lep kraj. Biće visok i krupan, lepih očiju, dugačkog nosa, pogleda punog požude, ali nedobronameran i ljutit i prost. Kritične godine su 6, 9, 11, 22, 31, 41, 52, 63, 76. i 81.

Onaj ko je rođen u trećem dekanu imaće moćne i ugledne roditelje, i biće odgojen u bogatstvu i mnogo negovan; biće učen i drag mnogima, oštrouman, mrzeće podlace, biće požudan i lako promenljiv; imaće promenljiv odnos sa ženom ali će se kasnije popraviti, i puno će steći i vladati nad mnogima. Biće bled; imaće beleg na levom laktu i na butinama, i intenzivno će živeti svoj kratak život. Kritični periodi ovog boga su 4, 7, 11, 22, 33, 46, 52, 63. i 72. godina. Smrt će ga snaći u stranoj zemlji.

[Antioh iz Atine prema Teukaru Vavilonskom] Rođeni u prvom dekanu Jarca imaće udela u javnim poslovima, i biće u žalosti zbog dece, i biće u opasnosti u mladosti a srećni u starosti. Rođeni u drugom dekanu biće spretni i pomognuti sredstvima drugih. U trećem dekanu biće oštroumni, ubedljivi, oni koji traće očevinu; biće bedni u mladosti, ali će se veseliti u starosti.

[Hermes Trismegistos] Prvi dekan Jarca ima lice Jupitera. Njegovo ime je Renpsos. Daje krutost muškarcima. Prikazan je izvesnim čovekom bez glave. Svoju glavu drži u desnoj ruci, a u levoj mač. Uzrokuje bolove u kolenima i slabinama. Vlada Mauritanijom.

Drugi dekan Jarca ima lice Marsa. njegovo ime je Manetos. Ima lik bika na telu čoveka koji je obučen u oklop skarabeja. Vlada Panonijom.

Znak Jarca u trećem dekanu ima lice Sunca. Njegovo ime je Marksos. Uzrokuje bol u golenjačama. Ljudskog je lika. Vlada klimom Galatije.


Napomene:

[1] Možda je manje poznato da je Jarac izvorno prikazivan kao amfibija, sa prednjom polovinom tela nalik jarcu i zadnjom polovinom koja se završavala ribljim perajem. ↩nazad na tekst


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *