Konsideracije za tumačenje horarnih pitanja – V. Lili

lili

U okviru XLVIII poglavlja Hrišćanske astrologije, Vilijam Lili prilaže aforizme i konsideracije koje su od pomoći u tumačenjima horarnih pitanja.

Svi drevni koji su pisali o Pitanjima, dali su upozorenje astrologu, da pre nego što iznese sud mora razmotriti da li je horoskop radikalan i podoban za tumačenje. Tako, Pitanje će se smatrati radikalnim ili prikladnim za tumačenje, ako su u vreme postavljanja pitanja i izrade horoskopa vladar sata i vladar Ascendenta ili prve kuće istog tripliciteta, ili su ista planeta, ili su iste prirode.

 

Pogledaj da li je pitanje radikalno, odnosno prikladno za tumačenje; što jeste kada su vladar Ascendenta i [vladar] sata iste prirode ili tripliciteta.[1]

2. Nemoj biti siguran u dati sud ako se na Ascendentu uzdižu bilo prvi, bilo poslednji stepeni nekog znaka: ako se uzdižu rani stepeni, stvar nije zrela za tumačenje; ako se uzdižu kasni stepeni, stvar za koju se pita je već svršena, i verovatno je da je pitač šurovao s drugima ili je izgubio nadu u bilo kakav uspeh. Kako god, nebesa ti savetuju da se ne baviš tim u to vreme.

3. Pozicija peregrinog ili unesrećenog Saturna ili Marsa u desetoj kući, ili Južnog čvora u toj kući – teško da će astrolog imati priznanje od tog pitanja.

4. Ne prosuđuj svako olako postavljeno [pitanje], ili bez predumišljaja pitača, niti površna i trivijalna pitanja, niti kada pitač nije dovoljno razuman da zna šta zahteva.

5. Posebnu pažnju obrati na snagu ili oštećenje Lune; bolje je da vladar Ascendenta bude oštećen nego Luna, jer nam ona prenosi snagu i vrline svih drugih planeta[2], i od jedne ka drugoj planeti[3].

6. Pogledaj stanje Saturna u svakom pitanju, jer je on prirodno rđav zbog preterane hladnoće; Mars je rđavog uticaja zbog preterane toplote; uistinu, nijedan od njih nije hladan ili suv već su im takve vrline i delanja, te stoga u svim pitanjima oni ukazuju na sporost i štetu u pitanju, osim ako se njihova i značenja Lune podržavaju.

7. Pogledaj stanje Jupitera i Venere, koji su prirodno dobroćudni i umereni, i nikada ne utiskuju nikakvo zlo osim slučajno; tamo gde su oni signifikatori bez recepcije poguraće stvari napred, ali će najbolje izvršiti stvar u pitanju ako apliciraju sekstilom ili trigonom, i svrhu kada imaju esencijalnog dostojanstva.

8. U svakom pitanju gde su dobroćudne planete signifikatori, nadaj se dobrom; ali ako su zloćudne, plaši se najgoreg i u skladu s tim uredi svoje poslove.

9. Uopšteno razmotri stanje Lune, jer kada je u praznom hodu, nema mnogo nade da će postavljeno pitanje biti ostvareno; ipak, ako je u Raku, Biku, Strelcu ili Ribama, tvoj strah će biti manji, jer u njima Luna nije toliko ometena praznim hodom.

10. Pogledaj od koje se planete Luna odvojila, jer ta planeta pokazuje ono što je već učinjeno; ako od dobroćudne – dobro, a ako od zloćudne – loše, i sve u skladu s prirodom kuća itd.

11. Aplikacija Lune pokazuje sadašnje stanje pitane stvari, tj. ako aplicira dobrim aspektom i u dobroj kući, i prema dobroj planeti, potvrđuje snažne nade u vezi s namerenom stvari.

12. Aplikacija Lune prema planeti u svom padu, označava muke, nevolje i odlaganje u vezi sa pitanom stvari.

13. Retrogradna planeta, ili ona koja je u svojoj prvoj stanici, koja je signifikator u pitanju, ukazuje na rđavost u pitanju, neslaganje i mnogo protivrečnosti.

14. Trebalo bi da oprezno razmotrimo da li su zloćudne planete označitelji bilo čega, jer ako predviđaju zlo u pitanoj stvari, odmazda je mnogo veća; ako predviđaju bilo šta dobro, onda je ono manje od očekivanog, nepotpuno, i ništa ne proizlazi bez beskrajnih briga i nevolja, itd.

 

15. Planeta koja se sporo kreće odgađa željenu stvar tako da se ona teško ostvaruje; priroda znaka u kom se nalazi planeta veoma pomaže u tumačenju.

16. Kada su zlosrećne planete označitelji bilo kakvog zla, dobro razmotri dobroćudne, tj. Jupitera i Veneru, da li bacaju nikakav aspekt prema njima, jer je onda prvobitno namereno zlo umanjeno; učini isto ako su dobroćudne označitelji.

17. Ako dobroćudne planete označavaju bilo koju stvar, i kadentne su ili debilitirane ili ne podržavaju Ascendent ili su retrogradne, tada su ometene i malo će izvršiti ako nisu primljene.

18. Bez obzira na recepciju, ako je u pitanju zlosrećna planeta, malo će ostvariti; ali ako se isto desi sa dobroćudnim kao označiteljima, stvar će se izvršiti.

19. Peregrina planeta, tj. ona koja nema esencijalnog dostojanstva na mestu na kom je, malicioznog je izražaja; ako ima esencijalnog dostojanstva, manje. Jer, tada je poput plemenite duše koja svoje neprijatelje ima u šaci, ali se suzdržava da im naudi.[4]

20. I opet, uopšteno, ako su Saturn ili Mars u kući, egzaltaciji, triplicitetu i na uglu, a označitelji su u pitanju, oni će ostvariti željeno.

21. Ne oslanjaj se previše na pomoć dobroćudnih planeta osim ako su u svojim dostojanstvima; jer tada će izvršiti stvar u potpunosti, a u suprotnom – polovično.

22. Kada su i dobroćudne i zloćudne planete ili slabe ili podjednako loše postavljene u pitanju, ne obećavaj uspeh u onome što se traži; odloži tumačenje dok nebesa ne budu u boljoj poziciji.

23. U svakom tumačenju se čuvaj kada je označitelj pitanja spaljen ili u opoziciji sa Suncem; tada neće označavati ništa, nikakvo dobro, niti je sposoban da izvrši bilo koju stvar.

24. Kada je jedna zlosrećna planeta združena s drugom, ako je dobro označeno njihovim aspektom, ono neće imati mnogo uticaja ili će biti ništavno. Ako označavaju zlo, najverovatnije će sve proći sa više zla nego što se očekuje.

25. Vladar Ascendenta koji nema esencijalnog dostojanstva, kadentan je itd, pokazuje da je pitač izgubio sve nade u vezi sa stvari.

26. Planeta udaljena do 12 stepeni od Sunca je pod njegovim zracima i tada nema snage, u kom god da je znaku; ako je unutar 16 minuta od Sunca, onda je kazimi ili u srcu Sunca, a tada je to dodatak sreće i ona biva čudesno snažna.

27. Pogledaj kojoj planeti označitelj predaje dispoziciju, i da li je orijentalan ili okcidentalan; ako su to Saturn, Jupiter ili Mars i orijentalni, stvar će biti ranije svršena; kasnije ako su okcidentalni. Suprotno, ako su u pitanju Merkur i Venera.

28. Pogledaj koja je planeta označitelj željene stvari, da li je u fiksnom, pokretnom ili promenljivom znaku. Fiksni znakovi pokazuju stabilnost i da će se stvar nastaviti, bilo da je već započeta ili tek započinje. Promenljivi znakovi često pokazuju mogućnost ostvarenja stvari, ali ne i njen zaključak. Pokretni znakovi pokazuju iznenadno razrešenje ili zaključak, na ovaj ili onaj način. Tako započinjemo izgradnju kuća i gradova kada su označitelji fiksni; kratka putovanja kada su pokretni; ali u stvarima u kojima je poželjna osrednjost, mi elektujemo promenljive znakove.

konsideracije

29. Vladar Ascendenta ili Luna sa Glavom ili Repom zmaja donosi štetu postavljenom pitanju; pogledaj u kojoj se kući nalaze, pa odatle pribavi značenje.

30. Pogledaj da li se na stepenu Ascendenta ili mestu u znaku gde se nalazi označitelj, desila neka eklipsa; čak i ako je pitana stvar na dobrom putu da bude ostvarena, onda kada se bude najmanje očekivalo će biti oštećena i teško ostvarena.

31. Ako u bilo kom pitanju nađeš da je Luna oštećena, biće odlaganja, otežavanja i smetnji u vezi s pitanom stvari; i zaista, retko je dobar ishod u pitanju u kome je Luna ometena. Ako je pitanje o odlasku u ratu, možeš strepeti za život pitača; ako je o putovanju – neuspeh; ako je o braku – loš ishod udvaranja, itd.

32. Ako su vladar pitanja ili Luna u znakovima koji su opozitni njihovim kućama, kao, na primer, Merkur u Strelcu ili Ribama, pitač nema mnogo očekivanja u vezi s onim što pita, beznadežan je, ne uživa u tome niti mari da li će biti ostvareno ili ne.

33. Marljivo razmotri planetu koja ometa označitelja pitane stvari, i kojom kućom vlada ili u kojoj je postavljena; prema prirodi te kuće ili osobi koja se za nju vezuje pronađi ometajuću stvar.

34. Što je označitelj bliži uglu više dobra se može očekivati. Manje, ukoliko je u sukcedentnoj kući; malo ako je u kadetnoj.

35. U svim pitanjima, znaj da nema većeg oštećenja po Lunu od konjunkcije sa Suncem; loši aspekti zlosrećnih planeta mnogo je oštećuju, ali ne tako moćno kao spaljenost.

36. U svakom pitanju pogledaj da li zlosrećna planeta aspektuje tvog označitelja, i da li su oboje peregrini, retrogradni, kadentni ili u znakovima suprotnim svojoj prirodi; jer tada se može sumnjati da će izazvati neku neizbežnu nevolju, u skladu sa prirodnim uzrocima.

37. Ako su označitelji bilo čega u konjunkciji i znaku koji je srodan njihovoj prirodi, onda će se pitana stvar izvršiti jednostavno i lako; u suprotnom – neće.

38. Posebnu pažnju obrati na označitelje, da li ima frustracije ili prohibicije aspekta pre perfekcije; planeta koja frustrira će opisati osobu ili uzrok ometanja željene stvari.

39. Uvek razmotri Fortunu, koja, ako je dobro utvrđena u nekoj kući, pitaču daje [dobit] od ljudi ili stvari označenih tom kućom; isto tako štetu od njih, ako je oštećena.

40. U pitanjima o braku, unesrećena planeta u semdoj kući preti neslaganjem u braku osim ako je ta ista planeta označitelj u natalnom horoskopu.

41. Ako je vladar osme kuće ometen ili unesrećen u osmoj kući, pitač će pretrpeti štetu zbog smrti neke žene ili dugova na račun preminulog muškarca.

42. Iz one kuće u kojoj nađeš dobro utvrđenog Jupitera ili Veneru, možeš očekivati korist od ljudi stvari koje su označene tom kućom; ako su u trećoj, od rođaka u četvrtoj, od oca ili nepokretnosti itd; ako u petoj, od igara, i tako redom za ostale kuće.

43. Čuvaj se ljudi i stvari koje pripadaju onoj kući u kojoj se nalazi Južni čvor; retko omane da pitač ne pretrpi štetu, bruku ili klevetanje od strane ljudi i stvari označenih tom kućom.


Napomene:

[1] Konsideracije za određivanja radikalnosti horarne karte su brojnije, ali je Lili istakao najvažnije.↩nazad na tekst
[2] U geocentričnom modelu kosmosa, Luna je najbliža planeta centru, tj. Zemlji, te na taj način prenosi uplive svih drugih planeta i fiksnih zvezda (nadlunarno ka sublunarnom).↩nazad na tekst
[3] Prenos svetlosti.↩nazad na tekst
[4] Ovaj aforizam Lili povezuje sa prethodnim, pa nadovezuje naredni, u kontekstu malefika. Kada malefik ima osnovnog dostojanstva, on će dati najbolje od svoje malefične prirode. Kod benefika se ovako nešto ne dovodi u pitanje.↩nazad na tekst

 • William Lilly – Christian astrology, London 1647.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

4 komentara

 1. MoinSco kaže:

  Da li moze da postavi pitanje “Sta je Xosoba u horoskopskom znaku”?

 2. Danijela kaže:

  Ako je u horaru mjesec u praznom hodu, a signifikatori u aplikaciji, da li je ovo pozitivan ili negativan odg? Mjesec i kada promeni znak,prvi aspekt ce mu biti upravo sa jednim od signifikatora. Ovo me uvek bunilo u horarnim pitanjima

  • Bojan Šojić kaže:

   Mesec u praznom hodu sam po sebi nikad nije pokazatelj da se nešto neće ostvariti. On može samo da nešto prolongira, da ono čemu se pitač nada za još neko vreme neće da se ostvari ili će se jednostavno sporo razvijati. Stoga, direktno spajanje signifikatora nema razloga da bude ometeno praznim hodom.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *