Povoljnosti i nepovoljnosti prema ibn Ezri

Neke pozicije planeta i njihove konfiguracije u horoskopu obećavaju povoljnosti a neke druge nepovoljnosti. Kako ih raspoznati?

Budi pažljiv i ne izlaži bilo kakav sud ovim ako imaš bar dva valjana svedočanstva!

— Abraham ibn Ezra —

 

Kao što Ezra navodi, ne treba se zaletati sa zaključkom o tome da neka planeta nosi dobro ili loše. Ona može biti dobrog kvaliteta ali pod aspektima nesrećnih planeta ili u lošem polju, spaljena, retrogradna itd. Isto tako, loša planeta može biti pod zracima benefika uz recepciju, u dobroj kući, što bitno popravlja stvari.

A važan je i kontekst u kom nešto posmatramo. Na primer, spaljenost može ukazati na ozbiljne probleme u realizaciji jedne životne teme, ali ista ta postavka može biti odličan pokazatelj slave ili uspeha u vezi s drugom životnom temom. Prosto, kada su pokazatelji čisti kao suza, kada jasno ukazuju na to da li je nešto dobro ili ne, lako je. Međutim, najčešće su pomešani i nekada nijanse prevagnu na jednu ili drugu stranu.

Srednjovekovni učenjak i astrolog ibn Ezra, u Knjizi o horoskopima[1]daje kraću listu povoljnosti i nepovoljnosti planetarnih pozicija, tj. koliko je nešto u mogućnosti da se ostvari i na koji način. Navodi ih kao svedočanstva koja su nekad potpuna, nekad polovična, a nekad nepotpuna. Drugim rečima, ono što planeta obećava može da se ostvari potpuno, delimično ili nikako, da bude važeće ili nevažeće. Ovu temu je Moren mnogo detaljnije razradio, o čemu ću drugom prilikom.

povoljnosti i nepovoljnosti

1. Svedočanstvo bilo koje planete koja je spaljena je nevažeće ako ide u prilog povoljnosti, ali važeće je ako ide u prilog nepovoljnosti.

Planeta koja je skrivena Suncem nema snage da sprovede u delo ono što obećava (postoje i izuzeci), pa će izvesno biti pokazatelj problema i peripetija, i neispunjenja dobrih stvari koje obećava. Ipak, ako je kontekst takav da je upravo takav razvoj situacije povoljan, onda će ta slika stvari biti dobra za osobu – neki ljudi vole da njihovi poslovi ili oni sami budu u senci, skriveni i netransparentni.

2. Svedočanstvo retrogradne planete je nevažeće, bilo da govorimo o povoljnosti ili nepovoljnosti.

Bilo da planeta obećava dobro ili loše, retrogradnost predstavlja ometajući faktor.

3. Svedočanstvo bilo koje planete u kadentnoj kući je nevažeće, osim kada je reč o devetoj. Ako se nađe u njoj imaće polovinu svedočanstva, a Sunce će imati puno svedočanstvo.

Kadentne kuće su slabe, a planete u takvim kućama mogu da iskažu tek mali deo svog potencijala. Osim ako ne postoje drugi faktori koji to ublažavaju, ma koliko da je neka planeta kvalitetna kadencija ne dozvoljava da svi ti resursi budu iskorišćeni. Deveta kuća je izuzetak iz razloga što je iznad horizonta i u trigonalnom odnosu prema prvoj kući, pa planeta u njoj može da se iskaže kao da je u sukcedentnoj kući. A Sunce može da ostvari svoj pun potencijal jer je to kuća njegovog radovanja.

4. Svedočanstvo bilo koje planete na uglu je potpuno, bilo da je dobro ili loše.

Planete na uglovima su najmoćnije i u prilici su da 100% ostvare ono što obećavaju, bilo povoljnosti ili nepovoljnosti.

5. Svedočanstvo planete koja je u jednoj od tri sukcedentne kuće je polovično.

Sukcedentne ili sledujuće kuće su slabije od ugaonih, i planete u njima rade u proseku sa 50% snage. Ezra isključuje osmu kuću iako je i ona sukcedentna. Razlog je što je to nesrećna kuća iz koje nema pogleda prema prvoj kući.

6. Ako je Jupiter u jedanaestoj kući ili Venera u petoj, to je potpuno svedočenje.

Jupiter se raduje u jedanaestoj, a Venera u petoj kući, pa uprkos tome što su to sukcedentne kuće, ove dve planete u njima mogu da u potpunosti ostvare ono što obećavaju.

7. Svedočenje planete u osmoj kući je nevažeće ako je povoljno, a važeće je ako je nepovoljno.

Osma kuća je malefična tako da planeta u vezi s tom kućom ne može da ostvaruje povoljnosti, cveće i proleće. Ali biće u saglasju s njom ako nosi nepovoljnosti.

8. Luna u konjunkciji sa dobroćudnom planetom predstavlja važeće povoljno svedočanstvo; ako je u aspektu sa dobroćudnom planetom to je polovično povoljno svedočanstvo; ako je u konjunkciji sa zloćudnom planetom, to je u potpunosti nepovoljno svedočanstvo.

Telesno spajanje dve planete je moćnije od aspektnog odnosa, pa je otuda i ishod takvog spajanja Lune sa benefikom potpuno povoljan.

9. Ako je Luna ispod zemlje na rođenju i predaje moć planeti koja je ispod zemlje, to je potpuno nepovoljno svedočanstvo, bez obzira da li je planeta dobroćudna ili zloćudna; isto važi i ako je Luna iznad zemlje i predaje moć planeti ispod zemlje.

10. Ako je Luna ispod zemlje i predaje moć onoj koja je iznad zemlje i dobroćudna, to su dva važeća svedočanstva, dokle god planeta nije spaljena ili retrogradna jer je tad svedočanstvo nevažeće. Ako Luna predaje moć malefiku koji ga prima, to je [takođe] potpuno povoljno svedočenje; u suprotnom, ako ga ne prima je nevažeće.

11. Ako je Luna iznad zemlje i predaje moć planeti koja je iznad zemlje, bilo da je reč o dobroćudnoj ili zloćudnoj, to je potpuno povoljno svedočanstvo.

S obzirom da se Luna tradicionalno vezuje za telo i njegovu vitalnost/zdravlje, poželjno je da svoju prvu aplikaciju ima sa benefikom koji je iznad horizonta, u nekoj od snažnijih kuća, a još bolje je ako je i sama iznad horizonta. Ipak, stvari su komplikovanije od ovoga kako je Ezra predstavio, jer bi trebalo obratiti pažnju da li je Luna u rastu ili padu svetlosti, da li je rođenje dnevno ili noćno. Ako je van sekte, svakako je poželjnije da bude ispod horizonta.

12. Ako Luna predaje moć vladaru osme kuće i ako je vladar osme kuće dobroćudna planeta, to je polovično nepovoljno svedočanstvo; ako je vladar zloćudna planeta, onda je potpuno nepovoljno svedočanstvo. I kao što si gledao za Lunu, tako gledaj i za vladara horoskopa, jer on je glavni.

Osma kuća je po prirodi malefična tako da će predavanje moći benefiku delimično ublažiti nepovoljnosti. No, srodnost malefika sa malefičnom kućom obećava potpunu nepovoljnost.


Napomene:

[1] Abraham ibn Ezra, On Nativities and Continuous Horoscopy,  Shlomo Sela (Leiden and Boston: Brill 2014) ↩nazad na tekst


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *