O stepenima u znaku Vage: Astrolabium Planum

Nemački astrolog iz perioda renesanse o stepenima u znaku Vage i simbolici koju nose. O Johanu Engelu kao i o načinu na koji se ovi stepenovi razmatraju pročitajte u uvodu prvog teksta.

johan engel
 

1. Na prvom stepenu uzdiže se čovek koji u svakoj ruci drži po koplje. Čovek čiji je Ascendent na ovom stepenu biće ratnik.

2. Na drugom stepenu uzdiže se Sveštenik koji drži posudu sa tamjanom. Označava religioznu osobu.

3. Na trećem stepenu uzdiže se oronuo čovek iskrivljenih šaka i stopala. Označava nesrećnu osobu koja teško živi.

4. Na četvrtom stepenu uzdiže se čovek koji ore s konjima. Označava osobu koja naporno radi u polju.

5. Na petom stepenu uzdiže se crna ptica crvenog kljuna i nogu. Ukazuje na odbojnu gojaznu osobu.

6. Na šestom stepenu se uzdiže čovek koji sam vuče plug. Ukazuje na osobu koja trpi velike boli bez naročitog razloga.

7. Na sedmom stepenu uzdiže se čovek koji drži zlatni prsten u desnoj ruci. Osoba označena ovim stepenom biće ljubavnik.

8. Na osmom stepenu uzdiže se žena koja plače nad nekim ko je bolestan. Označava tužnu osobu.

9. Na devetom stepenu uzdiže se čovek koji desnom rukom drži mač nad svojom glavom. Označava osobu koja voli da se parniči.

10. Na desetom stepenu uzdiže se crna ptica koja naslanja svoj kljun na tlo. Osoba označena ovim stepenom biće nemarna.

11. Na jedanaestom stepenu uzdiže se čovek crnih ruku i lica, ali belih stopala. Označava tromu i mlitavu, ali i nepostojanu osobu.

12. Na dvanaestom stepenu uzdiže se žena koja stoji i zagleda se. Osoba koja na ovom stepenu ima Ascendent biće lenja i vagabund.

13. Na trinaestom stepenu uzdižu se muškarac i žena koji se kreću u različitim pravcima. Osoba koja ima stepen u usponu ovde biće svadljiva i živeće odvojena od drugih.

14. Na četrnaestom stepenu uzdiže se prelepa čaša pričvršćena na zid. Označava ponositu osobu.

15. Na petnaestom stepenu uzdižu se dva srca koja zajedno vise. Označava rečitu osobu.

o stepenima u znaku Vage
Dekani (lica) Vage – Astrolabium planum, Johannes Angelus

16. Na šesnaestom stepenu uzdiže se kamila koja trči. Označava smelu i brzu osobu.

17. Na sedamanestom stepenu uzdiže se ptica koja dražesno cvrkuće. Označava osobu punu radosti.

18. Na osamnaestom stepenu Vage uzdiže se nešto nalik uredno izgrađenom selu. Označava osobu koja ima upravu u zemlji.

19. Na devetnaestom stepenu uzdiže se lep zamak u planini. Označava otmenu osobu.

20. Na dvadesetom stepenu uzdiže se lep oltar predivno ukrašen. Označava religioznu osobu.

21. Na dvadeset prvom stepenu uzdiže se čovek koji jaše na konju ili magarcu. Osoba koja ima ovaj stepen u usponu može biti jahač, konjušar i sluga.

22. Na dvadeset drugom stepenu uzdižu se dva osedlana konja. Označava čoveka koji mnogo želi, a malo uživa.

23. Na dvadeset trećem stepenu uzdiže se lekar koji posmatra noćnu posudu kroz naočare. Lekar je označen ovim stepenom.

24. Na dvadeset četvrtom stepenu uzdiže se čovek u gornjem delu a konj u donjem delu, koji udara zmaja štapom. Označava snažnu osobu.

25. Na dvadeset petom stepenu uzdiže se paun koji stoji u travi. Ukazuje na ponositu osobu.

26. Na dvadeset šestom stepenu uzdiže se čovek koji motkom bije lava. Označava osobu koja će u ratu biti osvajač.

27. Na dvadeset sedmom stepenu uzdiže se senovito stablo u bašti. Označava baštovana.

28. Na dvadeset osmom stepenu uzdiže se čovek koji kopa ašovom. Vredna osoba ovim je označena.

29. Na dvadeset devetom stepenu uzdiže se žena koja stoji besposlena. Označava lenju osobu.

30. Na tridesetom stepenu uzdiže se zec koji istrčava iz šume. Nepostojana i nepouzdana osoba je ovim označena.

Johan Engel – Stepenovi znakova


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *