Znak Bika: Astroškolica Zodijak

Širi dalje!
  • 48
  •  
  • 2
  •   

Kakve se osnovne karakteristike i opšta značenja vezuju za drugi prolećni znak – znak Bika?

znak Bika termini

Znak Bika – egipatski termini i haldejski dekani

Napomena: izraze koji su vam nepoznati ili niste sigurni u njihovo značenje, potražite na spisku pojmova.

Simbol znaka:

Domicilni vladar:
Egzaltacioni vladar: 3. stepen
Triplicitetni vladari (Dorotej): (D) (N) (D/N)
Triplicitetni vladari (Ptolomej): (D) (N)
Izgon:
Pad: nema

Pozicije fiksnih zvezda u znaku Bika 2018. godine

Mirah 00°39′ Mira 01°46′
Mesartim 03°26′ Šeratan 04°13′
Hamal 07°54′ Šedar 08°01′
Almah 14°28′ Menkar 14°34′
Botein 21°06′ Zurak 24°07′
Kapulus 24°27′ Algol 26°25′

Znak Bika: Opšte karakteristike

Element: zemlja.
Temperatura: umereno hladan i suv.
Temperament: melanholičan.
Pol: ženski.
Doba dana: noćni.
Doba godine: prolećni (sangvinična sezona).
Deklinacija: severna.
Modalitet: fiksni (postojan).
Pravac sveta: jug – jugoistok (El-Biruni navodi jug, centar juga).
Pravac vetra: južni.
Sektor: lunarni.
Klima: peta (Bonati navodi južnu polovinu druge klime).
Brzina uspona: kratkouzlazni.
Glas: poluglasan.
Plodnost: manje plodan, početak čak i sterilan.
Ostalo: četvoronožni, požudan, bestijalan, nemaran, dobrog rasuđivanja (El-Biruni), lažov i varalica (El-Biruni); znak deformiteta.
Boja: bela i zelena (El-Biruni dodaje smeđu).
Ukus: sladak sa malo gorčine i kiselosti (Firmik navodi gorak, Abu Mašar kiseo).
Životinje: krave, telad, slonovi, gazele, domaće životinje.
Arhanđel: Asmodel.

Izgled, anatomija, bolesti

Delovi tela: vrat, dušnik, Adamova jabučica.
Slabosti/bolesti: sve bolesti grla i vrata, skrofula, tonzilitis, pege, hronična upala nosa, belezi na leđima i grudima, čirevi, obilje mukusa u grlu, tuberkulozna infekcija limfnih žlezda u grlu.
Slabosti/bolesti prema planetama u znaku: Saturn – stomak, Jupiter – grudi (Šoner navodi leđa), Mars – vrat, Sunce – kolena, Venera – glava, Merkur – stopala, Luna – noge/članci (Šoner navodi i vrat).

Izgled: srednje visine (El-Biruni navodi visok), kratkih obrva, crnih očiju, oborenog pogleda, širokog nosa čiji je vrh izvrnut, velikih usta, debelih usana, crne kose, snažnog i kratkog vrata.

[Ezra] Osoba rođena u ovom znaku (koja ima znak Bika na Ascendentu svog horoskopa) biće srednje visine, duguljastog lica, krupnih očiju, kratkog i debelog vrata, širokog čela, uskog nosa i kovrdžave kose. Govor će mu biti smeten, kao i um; kosa će mu biti crna, udovi neizraženi, apetit veliki, i biće proždrljiv i prkosan. Onaj ko se rodi na delu između 13° i 15° Bika, imaće slabost očiju.

[Kalpeper] Pod Bikom su rođeni ljudi niski i puniji, krupni, široki ljudi, visokog čela, širokog nosa, velikih usta, kratkog debelog vrata, tamno crvene boje, kratkih ruku, debelih šaka, guste crne kose, velike zadnjice, kratkih nogu, koji se teško ljute; ali kada se jednom naljute, teško ih je ikada umilostiviti.

[Remzi] Snažnog, niskog, dobro oblikovanog tela, punog lica, širokog čela, krupnih očiju, velikih usta, debelih usana, kratkih krupnih šaka, crne kose koja je kovrdžava ili talasasta.

[Firmik] Ako se Ascendent nađe u Biku, natus će biti iznuren mnogim uzastopnim periodima napornog rada, pa šta god da stekne u mladosti, uvek će to izgubiti. Ali nakon toga, nakupiće se ono što je izgubljeno uz uvećanje radosti, i biće ukrašen dobrom srećom, i videće svoje neprijatelje slabe u stalnoj bednoj poniženosti.

[Vetije Valens] Znak Bika je ženski, fiksan, položen u prolećnoj sezoni, koščat, uzdiže se zadnjim delom, zalazi okomito, od čega najveći deo leži u nevidljivom kosmosu[1]. To je znak bogatstva u kosmosu, zemljani, zemljoradnički, odnosi se na slobodnjake[2], silazni, jalov, poluglasan i tih, dobar, nepromenljiv, vredan, nesavršen, značajan za izgradnju, sticanje. Ekliptički krug leži na severu, uzdižući se na izvesnoj udaljenosti.

Oni koji su rođeni u ovom znaku biće dobri, vešti u zanatu, vredni, dobri u održavanju stvari, voleće užitke, muziku, biće darežljivi, a neki od njih će biti zemljoradnici, plantažeri, gradioci. Ako su benefici nekako usmereni prema ovom mestu ili ako je vladar dobro postavljen, biće vrhovni sveštenici i tutori, oni koji su dostojni krune i visoke pozicije, figura i statua, oni koji stoje pred sveštenicima, ugledni, slavni.

[Morison] Saturn u Biku – smiren, težak, nezgrapan, neobične pojave, tamne kose, srednjeg stasa, poročan.

Jupiter u Biku – srednje visine, čvrstog i dobro oblikovanog tela ali ne zgodnog, smeđe kovrdžave kose, tamnijeg tena, dobrog ponašanja, jasnog razumevanja; vrlo će voleti suprotan pol, human je i saosećajan

Mars u Biku – srednje visine, dobre građe mada naginje kratkoći, tamnijeg tena, smeđe oštre kose, širokog lica i usta, često ima beleg ili ožiljak u predelu vrata ili lica; prevarantski i lažljiv tip koji prikriva stvari, nezasit i razvratan, kockar i svađalica.

Sunce u Biku – nižeg rasta, dobre građe, nije lep, tamnijeg tena, smeđe kose, širokog lica i usta, velikog nosa; samouveren, ponosit, hrabar, snažan, atletski tip koji ima neiskorišćenu fizičku snagu.

Venera u Biku – osoba je zgodna ali ne visoka, izuzetno lepo oblikovanog tela, a ako je Venera dobro aspektovana onda i vrlo zgodna; rumenog tena koji nije baš lep; generalno, žene su lepe brinete sa tamnim izražajnim očima i bujnom smeđom kosom; umerenog temperamenta, privlačne i ljubazne osobe, vrlo humane i voljene od svih.

Merkur u Biku – srednje visine, korpulentan, jak, tamnije puti kao da je opaljen Suncem, kratke i guste, tamne kose; u ponašanju težnja besposličenju i lenjosti, senzualnost, nazasitost i razuzdanost.

Luna u Biku – snažnog, korpulentnog i dobro oblikovanog tela, nižeg rasta, zdravog i lepog tena, tamno smeđe ili crne kose; nežan, predusretljiv, prijatan, trezven, pravedan i pošten; onaj ko stiče imetak i ko je mnogo poštovan i koji napreduje u skladu sa životnim okolnostima.

Ljudi i mesta

Ljudi/zanimanja: prodavci i merači žita, ribari, obućari, posrednici i farmeri.
Mesta: pašnjaci, voćnjaci, bašte, džungle (Abu Mašar), ravnice u blizini planina, ostave, štale za krave, mesta gde se drže slonovi.
[Lili i Remzi] štale i staje gde su smeštene krave i bikovi, pašnjaci, ravna polja, kukuruzišta, poravnata mesta nastala s namerom ili sečom drveća i žbunja, u kući podrumi i sobe u prizemlju.

Države: Irak, Mahin, Hamadan, planine Kurdistana, Kipar, Arabija (Dorotej), plodni deo Egipta (Dorotej), donja Jermenija (El-Rijal).
[Remzi] Persija, Medija, Partija, Kipar, Mala Azija, Belorusija, Velikopoljska, Irska, Lorena, Helvetia, Retija, Franoamija (?), Švajcarska (Ptolomej deli Bika na spoljašnji jugoistočni deo u kom se nalaze Partija, Medija i Persija, i unutrašnji severozapadni deo kom pripadaju Kikladska ostrva, Kipar i obale Male Azije).

Gradovi: Aleksandrija, Konstantinopolj, Oman, Rai, Fargana i deli upravu nad Heratom i Sistanom, Isfahan (El-Rijal), Basra (Ibn Laban), tars (Ibn Laban), Mantova, Bolonja, Parma, Taranto, Palermo, Breša, Cirih, Lucern, Vence, Mec, Vircburg, Šarlvil, Lajpcig.

Stepenovi i aspekti

Novenarije (devetine)
svaka devetina nosi prirodu znaka i njegovog vladara (Ezra)

3°20′ 6°40′ 10° 13°20′ 16°40′ 20° 23°20′ 26°40′ 30°

Dvanaestine (duade)

2°30′ 7°30′ 10° 12°30′ 15° 17°30′ 20° 22°30′ 25° 27°30′ 30°

Raspodela stepenova koji su prikazani u narednoj tabeli razlikuje se kod pojedinih autora. Priložio sam raspodelu koju daje Alkabitus (Alchabitius, The Introduction to Astrology, prevod Charles Burnett, Keji Yamamoto, Michio Yano, London: The Warburg Institute, 2004).

Druga tabela stepenova
MON – monomoirija; M – muški stepen; Ž – ženski stepen; S – svetli stepen; T – tamni stepen; P – prazni stepen; D – dimni stepen; J – jamni; E – stepen eminencije; X – deficitarni

stepen MON M/Ž S/T J E/X stepen MON M/Ž S/T J E/X
1. M T     16. M S    
2. M T     17. M S    
3. M T   E 18. M S *  
4. M S     19. M S    
5. M S *   20. M S    
6. M S   X 21. M T    
7. M S   X 22. M T    
8. M S   X 23. M T    
9. Ž S     24. M T *  
10. Ž S   X 25. M T *  
11. Ž P     26. M S    
12. Ž P     27. M S   E
13. Ž S *   28. M S    
14. Ž S     29. M P *  
15. Ž S   E 30. M P    

Napomena: Lili u Hrišćanskoj astrologiji za znak Bika navodi drugačiju raspodelu muških i ženskih stepenova: prvih pet su ženski, potom do 11. muški, od 11. do 17. ženski, od 17. do 21 muški, od 21. do 24. ženski, i ostatak muški. Razlike postoje i u vezi s ostalim stepenima. Firmik navodi da su prvih sedam muški, potom sledi deset ženskih, a preostali su muški.


Znak Bika u odnosu prema drugim znakovima. U averziji je prema znakovima koji su obeleženi sivom bojom. Sa Vagom deli istog vladara.

Značenja dekana

Dekani predstavljaju podelu svakog znaka na 3 dela po 10 stepeni. Opisi koji slede predstavljaju paranatalonte Bika, tj. delove sazvežđa ili zvezda koje se uzdižu, kulminiraju ili zalaze skupa sa dekanima ovog znaka.

[Abraham ibn Ezra] Rođen u prvom dekanu Bika biće nizak, krupnih očiju, debelih usana, sa jednim mladežom na vratu i drugim na penisu. Biće darežljiv, imaće mnogo prijatelja, i uživaće u svakojakim zadovoljstvima.
Onaj ko je rođen u drugom dekanu imaće okruglo lice, širok stomak, lepe oči, plemenitu dušu, i biće pametan; imaće malje po ramenima, mladež na kuku; neki će patiti od bola u arterijama.
Obaj ko je rođen u trećem dekanu biće zgodan i lepog lica, s belegom na levom oku; biće vredan, i neće imati sreće sa ženama. Onaj ko je rođen na poslednjim stepenima znaka biće urođeno evnuh ili androgin.

[Hefestion iz Tebe] Rođen u prvom dekanu biće prijatan, drag mnogima, i činiće život slatkim, ali će teško raditi i nakon što razreši prvi brak, oženiće se zavedenom ženom i biće puno sreće za njega. Glava će mu biti velika, oči i usne takođe, telo dobrih proporcija. Imaće beleg u blizini vrata, i još oko nedara i pored desnog rebra. Kritični periodi su 1, 4, 8, 11, 22, 33, 49, 56, 69, 72. godina.

Rođen u drugom dekanu biće bogat, komandujući, snalažljiv; dobro će se oženiti i biće smatran vrednim da bude poverenik ili zaštitnik. Širokog lica i grudi, lepo oblikovanih očiju, širih ušiju, imaće malje oko ramena. Imaće crni beleg oko bokova ili pod grudima, i zategnute tetive. Kritični periodi su 7, 13, 22, 31, 43, 56, 61, 74, 84, 91. godina.

Rođeni u trećem dekanu poticaće od uglednih roditelja koje će rastaviti i neće dobro upravljati imetkom, i biće daleko od kuće i doživeće brodolom; i govoriće sramežljivo i emotivno, i oštetiće mesto koje se tiče seksualnih odnosa, i doći će dotle da neće uživati u prirodnim odnosima, i odbaciće svoje dostojanstvo, a neki će prerano umreti. Biće dobrog izgleda i prijatnog lica nalik ženi, ali će imati neku manu u levom oku ili oko stopala. Imaće fine obrve, umerene dužine i debljine. Kritični periodi su 9, 12, 23, 31, 46, 59, 61, 74. godina.

[Antioh iz Atine prema Teukaru Vavilonskom] Prvi dekan Bika čini osobu bogatom zahvaljujući nekom drugom, i poštovanom. Drugi dekanat ispunjava mladost teškoćama i daje one koji brzo izbegnu opasnosti. U trećem dekanatu daje vojnike, one koji s lakoćom stiču, koji su tvrdoglavi, koji organizuju, i koji su dugovečni.

[Hermes Trismegistos] Prvi dekan Bika ima lice Merkura. Njegovo ime je Jaus. Telo mu je u potpunosti nalik sahranjenom Ozirisu, ukrašeno zlatom i tamnim uvezanim nitima. Ima glavu bika i kraljičinu krunu i dve slonove surle. Između rogova na sredini stoji sama boginja. Vlada klimom Medije.

Drugi dekan Bika ima lice Lune. Njegovo ime je Sarnatos. Lik mu je čovečji, uspravan, ima izrazito kovrdžavu kosu s obe strane glave. Na bradi ima fine dlačice, a na licu ima bradu koja pada sve do vrata s obe strane. Vlada klimom Amazonije[3].

Treći dekan Bika ima lice Saturna. NJegovo ime je Erhmubris. Stoji poput Saturna priljubljenih stopala koja su ukrašena ružičastim štitnicima. Čitavo njegovo telo je ljudskog oblika osim glave koja je svinjska. Vlada klimom Semiramida.[4]


[1] Bik je predstavljen samo glavom i prednjim delom trupa, dok se ostatak ne vidi od Ovna.↩nazad na tekst
[2] U Grčkoj i Rimu, kao i u ranom feudalizmu, slobodnjacima su nazivani oslobođeni robovi.↩nazad na tekst
[3] Amazonija se nalazila na prostoru današnje istočne Anadolije u Turskoj.↩nazad na tekst
[4] Niniva.↩nazad na tekst


Širi dalje!
  • 48
  •  
  • 2
  •   
Informacije, zakazivanje konsultacija, naručivanje analiza
tel/viber: +381 62 146 81 52
Prijavite se za obaveštenja o novim tekstovima na sajtu
spinner

Pročitajte i ovo...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *