O stepenima u znaku Lava: Astrolabium Planum

johan engel

Nemački astrolog iz perioda renesanse o stepenima u znaku Lava i simbolici koju nose. O Johanu Engelu kao i o načinu na koji se ovi stepenovi razmatraju pročitajte u uvodu prvog teksta.

 

1. Na prvom stepenu uzdiže se čovek koji drži glavu lava u svojoj ruci. Označava hrabru osobu.

2. Na drugom stepenu uzdiže se brod čija se jedna strana naginje ka vodi. Ovim je označeno da će osoba biti u opasnosti od vode.

3. Na trećem stepenu uzdiže se čovek koji ožalošćen sedi na hoklici. Označava žalosnu osobu.

4. Na četvrtom stepenu uzdiže se riba koja pliva u vodi. Razborita i vešta osoba je ovim označena, voljena od uglednih ljudi.

5. Na petom stepenu uzdiže se zmija koja sklupčana leži na zemlji. Označava zavidnu osobu.

6. Na šestom stepenu uzdiže se čovek koji iskuan mač drži u svojoj desnoj ruci. Označava svadljivu osobu koja žudi da se suprotstavlja drugima.

7. Na sedmom stepenu uzdiže se čovek koji jaše lava. Označava hrabru, snažnu i mudru osobu.

8. Na osmom stepenu uzdiže se vatra koja plamti. Ukazuje na onog ko radi s vatrom.

9. Na devetom stepenu uzdiže se čovek lepo obučen i doteran. Označava ponositu osobu.

10. Na desetom stepenu uzdiže se Smrt koja stoji s kosom u rukama. Označava ubicu.

11. Na jedanaestom stepenu uzdiže se žena koja stoji pokazujući goli stomak. Označava bestidnu i neskromnu osobu.

12. Na dvanaestom stepenu uzdiže se lepa žena divno obučena. Označava neporočnu, skromnu osobu.

13. Na trinaestom stepenu uzdiže se bik koji pase na pašnjaku. Označava osobu koja je postojana i pouzdana u svojim delima.

14. Na četrnaestom stepenu uzdiže se čovek koji besposlen stoji. Označava dangubu.

15. Na petnaestom stepenu uzdiže se pas ili lav koji šćućuren leži u travi. Predstavlja odvažnu osobu.

o stepenima u znaku Lava
Dekani (lica) Lava – Astrolabium planum, Johannes Angelus

16. Na šesnaestom stepenu uzdiže se zauzdan magarac. Označava neuku, budalastu osobu.

17. Na sedamnaestom stepenu uzdiže se kamila koja stoji. Osoba označena ovim stepenom će biti odvažna i puna duha.

18. Na osamnaestom stepenu uzdiže se ključ od odaje. Ukazuje na moćnog čoveka.

19. Na devetnaestom stepenu uzdiže se čovek koji vodi konja za uzde. Označava pratioca ili nekog ko pripada plemiću.

20. Na dvadesetom stepenu uzdiže se čovek koji u ruci drži svitak papira. Kurir ili glasnik je označen ovim stepenom.

21. Na dvadeset prvom stepenu uzdiže se čovek koji u ruci drži ključ. Označava onog ko održava dobro gostoprimstvo.

22. Na dvadeset drugom stepenu uzdiže se čovek koji leži kao da je mrtav. Označava slabu, nemoćnu osobu.

23. Na dvadeset trećem stepenu uzdiže se čovek koji ima dve glave. Označava neodlučnu osobu.

24. Na dvadeset četvrtom stepenu uzdiže se čovek koji drži bravu u desnoj ruci. Ukazuje na osobu koja mudruje.

25. Na dvadeset petom stepenu uzdiže se čovek koji pliva u vodi. Ukazuje na ribara.

26. Na dvadeset šestom stepenu uzdiže se čovek koji radi s vilama. Označava fizičkog radnika.

27. Na dvadeset sedmom stepenu uzdiže se čovek koji u desnoj ruci drži srp. Označava osobu koja naporno radi.

28. Na dvadeset osmom stepenu uzdižu se tri čoveka koji se igraju. Ukazuje na lenju osobu.

29. Na dvadeset devetom stepenu uzdižu se čovek i žena koji se drže za ruke. Označava društvenu osobu.

30. Na tridesetom stepenu uzdiže se sluga koji jaše na konju. Osoba predstavljena ovim stepenom biće sluga drugima.

Johan Engel – Stepenovi znakova


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *