Prosuđivanja koja pripadaju jedanaestoj kući

lili

Ovaj prevod obuhvata poglavlja od polovine CXLIX do polovine CLI trećeg toma Hrišćanske astrologije u kojima Vilijam Lili, jedan od najvećih majstora praktične astrologije, piše o jedanaestoj kući i kvalitetu prijatelja te slaganju sa njima. Kompletan prevod možete preuzeti OVDE

O prijateljima itd.

Prvo, razmotri planetu ili planete koje su u XI kući, ili koje je podržavaju bilo kakvim aspektom; potom se osvrni na planete u I kući, koje će biti benefične, malefične, ili prirode koja je između ove dve. Na kraju, uzmi u obzir vladara XI kuće i planete koje su u aspektu sa njim.

Jupiter i Venera su dobre planete, ako su dobro utvrđene i postavljene u ovim mestima; generalno, one objavljuju prijateljstvo i bliskost sa mnogima, ili obilje dobrih i korisnih prijatelja, i da će njihova ljubav biti iskrena i da će biti korisni za natusa. Slično označava Severni čvor, naročito ako se nađe u Blizancima, Ribama, Raku, Biku, Vagi, Lavu.

Ako su dobre planete pod lošim uticajima, one će pokazati ravnodušnost ili osrednja prijateljstva, ili malo nade ili očekivanja od njih, ili da će priroda prijatelja biti delimično iskrena, a delimično obmanjivačka. Potpuno istu stvar označava Južni čvor, [naročito] kada je postavljen u Strelcu, Škorpionu, Jarcu, Vodoliji, Ovnu, Devici.

Malefici, tj. Saturn ili Mars postavljeni u onim kućama, koje označavaju štetnost, [čak] i ako se pokažu dobro utvrđenim i predviđaju mnoštvo prijatelja, ipak će se ovi većinom pokazati kao licemeri ili se neće pokazivati predusretljivim.

Ako su slabi, ukazuju na malo prijatelja, a koji su vrlo neverni. Južni čvor je jednak u prosuđivanjima dvojici malefika, ipak ne u potpunosti tako loš u pitanjima prijateljstava kao Mars. Najznačajniji pokazatelj pokvarenih prijatelja koga sam ikada našao u svojoj praksi, bio je, kada je malefik peregrin u pokretnom ili promenljivom znaku.

Sunce, Luna i Merkur su planete indiferentnosti, kao i Fortuna. Ako su one ili neke od njih u I ili XI kući i dobro utvrđeni, pokazaće mnoštvo prijatelja.; ako su osrednjeg stanja, tako će biti i u prijateljstvima, ali ipak više odani. Ako su loše postavljeni, onda govore o malo prijatelja, od kojih će većina biti pretvorni, lukavi i nestalni. Ako je više planeta različitih priroda u ovim kućama, one će pokazati pomešanost prijatelja, ali najiskreniji prijatelji moraju biti opisani na račun najutvrđenije planete u bilo kojoj od [tih] kuća.

Kada nijedna planeta nije smeštena u I ili XI kući, vladar XI kuće mora biti razmotren, da li je dobra planeta, snažna ili slaba; da li je loša po osnovnoj prirodi ili zbog loših signifikacija; prema njenoj prirodi moraš prosuditi o prirodi prijatelja.

Specijalna pravila koja se tiču prijatelja

Benefici u XI, V, VII, I, IX kući – mnogo prijatelja. Malefici u XII ili na uglovima, mnogo neprijatelja. Gde je Rak u usponu, natus teško stiče prijatelje. Luna u Vodoliji ili Ribama, natus neće lepo biti prihvaćen od prinčeva. Vladar XI kuće u separaciji od vladara Ascendenta, malo prijatelja, malo slaganja.

Vladar X kuće koji se u retrogradnosti odvaja od vladara Ascendenta, princ neće podnositi natusa; ako se vladar Ascendenta u retrogradnosti odvaja od vladara X kuće, natus će mrzeti princa[1]. Saturn u XI kući daje lažne i lenje prijatelje; Mars u XI ne obećava verne prijatelje; Sunce u XI kući daje moćne prijatelje; Venera u XI dobavlja prijatelje na račun žena; Merkur u XI kući upućuje na mnogo prijatelja; Luna u XI kući čini natusa poznatim mnogima, ali ipak daje malo prijatelja.

Kvalitet prijatelja

[Kvalitet prijatelja] se spoznaje i razlučuje prema prirodi planeta koje su u I ili XI kući, ako ijedne ima tamo, ili od vladara XI ili I kuće, ili umetnutog znaka ako takvog ima.

Saturn kao vladar XI ili I kuće ili postavljen u bilo kojoj od ovih kuća, označava prijatelje prema svojoj sopstvenoj prirodi, tj. saturnijanske starije osobe, zemljoradnike, ljude koji rade sa metalima, kamenoresce, zelenaše, gramzive ljude koji imaju posla sa nečistom robom i koji obavljaju prljave poslove.

Jupiter ukazuje na pobožne osobe, prelate, advokate, plemstvo, bogate osobe, vladare provincija, poštene, trezvene ljude, sudije, gospodu.

Mars [ukazuje na] zapovednike, vojnike, hirurge, ponosne, hrabre, crvenokose, zanatlije, one koji nisu stidljivi.

Sunce [ukazuje na] kraljeve, prinčeve, savetnike prinčeva, ljude velikog autoriteta, značajne ljude komonvelta, magistrate, glavne činovnike.

Venera [ukazuje na] muzičare, poete, apotekare, plesače, zgodne, učtive, uredne, raskošne, razuzdane ljude, slikare, žene itd.

Merkur [ukazuje na] umne ljude, odlične pronalazače. učene ljude, savetnike, matematičare, pisare, trgovce, vešte ortake, merkurijanske ljude, sekretare, službenike.

Luna [ukazuje na] udovice, nadzornice, ugledne žene, ambasadore, kurire, mornare, ribare, obične ljude, na ljude nepostojane i kolebljive.

Postojanost prijatelja

Fiksni znak na vrhu XI kuće ukazuje na čvrsta prijateljstva; pokretni, na nestalna; promenljivi na prijatelje osrednje postojanosti. Ili, postojanost prijatelja može biti poznata od znaka u XI kući, od znakova u kojima su smešteni signifikatori. Ako vladar XI kuće ne podržava XI kuću, ili Venera svoju sopstvenu kuću, natus neće imati mnogo ugodnosti sa svojim prijateljima.

Da li će biti slaganja ili zajedništva između dvoje

Koji god ljudi da su u pitanju, najsigurniji način je poređenje oba natala skupa i videti da li među njima postoji slaganje ili neslaganje. Jer, slaganje u temperamentu i ponašanju upućuje na međusobnu dobru volju; neslaganje upućuje na razdor i svađe.[2]

S obzirom da Ascendent, i planeta ili planete na njemu postavljene vladaju temperamentom, ponašanjem i umom, otuda u ovakvoj vrsti prosuđivanja moraš prvo pogledati Ascendent svake strane; drugo, planete na Ascendentu; treće, vladare oba Ascendenta; [moraš] pogledati prijateljstvo dva Ascendenta, da li su oba u istom znaku, da li primaju jednu istu planetu, da li je ona prijatelj, ili je primljena bilo kojim dostojanstvom, ako je povezana bilo kojim dobrim aspektom.

Najpre, jedna ista planeta na oba Ascendenta daje isto ponašanje i iste sklonosti; jer sličnost je majka privrženosti. Ako nije jedna ista planeta, već oba Ascendenta imaju različitu planetu, pogledaj onda da li su prijatelji ili neprijatelji: ako su prijatelji, ukazuju na ljubav i prijateljstvo; ako su neprijatelji, mržnju, neslaganje, stalnu otuđenost jednog od drugog.

Prijatelji Saturna su Jupiter, Sunce i Luna, a neprijatelji Venera i Mars, ali Venera više nego Mars.[3] Jer, iako se Venera slaže sa Saturnom u hladnoći, i slaganje koje imaju u Vagi, kući Venere i egzaltaciji Saturna, ipak se njeno ponašanje razlikuje, pošto je Saturn otac tuge, a Venera majka radosti. Jupiter ima samo Marsa za neprijatelja. Mars ima jedino Veneru za svog prijatelja; ipak Venera ga ne voli zbog suprotnosti prirode, jer je on topao i suv, a ona hladna i vlažna; ona umanjuje njegov loš uticaj dobrim rečima i svojom blagošću.

Sve druge planete mrze Marsa, naročito Sunce i Luna. Sunce ima samo Jupitera i Veneru za prijatelje, sve druge planete su njegovi neprijatelji. Venera ima samo Saturna za svog neprijatelja, sve druge su joj prijatelji. Merkur ima Saturna, Jupitera i Veneru za prijatelje, sve druge su mu neprijatelji. Luna ima Saturna, Jupiter i Veneru za prijatelje, sve druge su neprijatelji. Severni čvor ima Jupiter i Veneru za prijatelje, a Južni, Saturna i Marsa.

Osmotri stanje vladara Ascendenta, na sledeća četiri načina, jer on stvara jedinostvo u umu obe strane. Prvo, kada je to ista planeta; drugo, kada je primljen od druge prema kući ili egzaltaciji; treće, kada je u konjunkciji sa drugim vladarom Ascendenta; četvrto, kada je u sekstilu ili trigonu sa drugim [vladarom Ascendenta]. U čijim natalima nema podudarnosti jednog od ovih, prijateljstvo tih dvoje neće dugo trajati.

Kada su u natalima dvoje, mesta benefika ili svetala izmešana sa beneficima, tako da jedan ima Veneru gde drugi ima Lunu, sigurno prijateljstvo se odatle može očekivati. Ako Sunce i Luna, ili Merkur i Luna, ili Sunce i Merkur dele isto ili su postavljeni u izmenjenim mestima, dobro neće biti toliko čvrsto i pouzdano. Ako su Saturn, Jupiter, Venera i Mars na izmenjenim mestima, biće neslaganja pomešanog sa nekom vrstom prijateljstva. Ali, ako Jupiter i Saturn izmenjuju mesta, dva natusa će biti u ljubavi samo zbog pohlepe.

Mars i Venera u izmenjenim mestima, [govore] o poročnosti. Ako su Sunce ili Mars u opoziciji ka Merkuru ili Luni u bilo kojoj genituri, oni povređuju jedno drugo: tamo gde je malefik dominatan, taj će načiniti najviše nesreće. Nužno postoji trajno neslaganje gde su Saturn i Mars opozitni jedan drugom u geniturama.

Kada su mesta malefika opozitna u natalima nekoliko ljudi, natusi se bore za međusobnu korist kao što rade posrednici, trgovci, advokati i lekari. Ako se malefici slažu u nekoliko natala, natusi će biti prijatelji jedan drugom na račun poročnosti ili zlih dela, a ipak neće biti veoma poverljivi jedan prema drugom. Sunce na mestu bilo koje planete u drugom natalu daje prijateljstvo zbog poštenja, slave i dobra; Jupiter zbog korisnosti; Venera zbog zadovoljstava; Luna prema povoljnosti svoje pozicije.

Najpostojanije i najbolje prijateljstvo između dvoje je, ako su Sunce, Luna, Fortuna ili vladar Ascendenta ista planeta, u istom znaku u oba natala.

Koji je od prijatelja iskreniji

Najviše voli onaj čiji je vladar Ascendenta benefična planeta, ili koji ima benigniju planetu na Ascendentu, ili čiji vladar Ascendenta aplicira drugom sinister sekstilom ili trigonom. Najviše mrzi onaj čiji je vladar Ascendenta malefičnija plenata, ili je takva planeta na njegovom Ascendentu. Nikada se ne slažu oni u čijim kartama je znak u kome je Ascendent jedne osobe, isti kao znak u XII, VI ili VIII kući druge osobe.


Napomene:

[1] U savremenom svetu, to su svi organi vlasti.↩nazad na tekst
[2] Lili nije naročito izdašan u davanju uputstava za tumačenje sinastrije, no, daje nam osnovne smernice koje bi trebalo da poštujemo. Prva stvar koju treba ispoštovati jeste temperament osoba čije se karte upoređuju jer od temperamenta zavise i načini odnosno intenziteti manifestacije planetarne simbolike.↩nazad na tekst
[3] Nisu svi autori saglasni sa ovakvom podelom, kao što su neki od arapskih autora ili Johan Šoner. U jednom od narednih tekstova biće posebno obrađena ova tematika prirodnih prijateljstava i neprijateljstava planeta iz uglova različitih autora.↩nazad na tekst

 • William Lilly – Christian astrology, London 1647.
RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

12 komentara

 1. Milica kaže:

  Vladar 11. VE u fiksnom znaku, na vrhu 11. fiksni znak i jos svemu tome 120 SA uz uzajamnu recepciju. 🙂 Mogu da se pohvalim dugogodisnjim i dobrim prijateljstvima.

 2. Ramona Ručnov kaže:

  Vodolija na vrhu 11. polja, nema planeta u ovom polju.
  Vladar 11. polja Saturn je u 2. polju, gradi separacioni kvadrat sa vladarem Ascendenta ezaltiranom Venerom u 12. polju, kao i opoziciju sa vladarem 12. polja Neptunom u 8. polju.
  U zivotu sam susretala najrazlicitije ljude, koji mi se vrlo brzo priblize, ali vre,enom pocinju da mute i otkrivaju svoje pravo lice. Odlaze sami…
  Suvladar 11. polja Uran je u 6. polju u ukljestenom znaku Vage. Gradi sekstil sa Mesecom u 5. polju, ali i egzaktni kvadrat sa Marsom.
  Moji prijatelji mogu biti zene, sa posla, skriveni, cuvaju me… Protekciju ili podrsku mogu imati od poznatih i uspesnih zena, ali moji prijatelji mogu imati problema sa mojim otvorenim neprijateljima.
  Vrlo lako moji prijatelji odlaze u drugi tabor. Vremenom sam naucila da od neprijatelja stvaram prijatelja.

 3. ivana kaže:

  Meni je 11 kuca prazna vladar je Merkur koji je pod suncevim zrakama ,ali nema konjukciju sa suncem vec samo Marsom, koji je spaljen od sunca. PLus kvadrat sa Mjesecom, sto cesto zna dati probleme sa zenskim rodom. Plus fiksni znak mi je u 11 kuci, dugotrajna prijateljstva.
  Mene zanima ovako Mars je spaljen od sunca pravi konjukciju sa sa suncem, i merkurom naravno. Dali ima utjecaj ovaj mars koji je spaljen od sunca na Merkur?
  Jer iakogore pise da Merkur vlada ljudima koji su na intelektualnoj razini, ali znaju se isto tako zaostrit. Pa me zanima dali to ima veze vezano jer je Mars spaljen od sunca a pravi 0 sa Me,,, plus sam Me je pod suncevim zrakama. Dali to isto ima utjecaj?

 4. Ana kaže:

  Jedanaesta kuca mi je prazna. Ribe na vrhu 11.kuce, vladalac Neptun u egzaktnoj konjukciji sa Merkurom u Strelcu na 18 stepeni u 7. polju (koji je vladalac 1.i 5.polja). Merkur i Neptun su u kvadratima sa mesecevim cvorovima, juzni je u 11-om, a severni u 5-om polju na 20 stepeni.Da li ja negde gresim, posto mi se desavaju neprijatnosti sa prijateljima, a jako puno polazem na tu vrstu odnosa? U cemu je problem? Unapred hvala.

  • Bojan Šojić kaže:

   Ana,

   Vladalac Riba nije Neptun već Jupiter, pa pogledajte stanje Jupitera, da li je povezan sa maleficima i kakav je njegov odnos sa vladarem Vašeg Ascendenta.
   Južni čvor u XI kući je pokazatelj neiskrenih prijatelja, onih koji mogu naneti neku štetu.

   • Ana kaže:

    Bojane, hvala Vam na brzom odgovoru. Jupiter je retrogadan u znaku Lava u 3.polju i ima samo opoziciju sa Mesecom u Vodoliji u 9.polju. Da li to malo popravlja situaciju?

    • Bojan Šojić kaže:

     Sigurno je da tu ima još faktora koji sklapaju mozaik. Nijedna od planeta ne nosi sobom kvalitet, posebno ne Merkur u Strelcu – pogrešne procene, potreba da se na neki način dokažete drugima, da dokažete svoje vrednosti, osećanja ili nešto treće, postavljate sebi ciljeve, obećavate možda ono što niste uvek u stanju da ispunite i slično. Moguće i da previđate neke stvari jer svako ima svoja merila vrednosti – za ME u Sa je poznato da mu se često dešava da vidi šumu,ali mu promiče drvo, subjektivan je. Prijatelji relativno pasivni, uz ono što je Milica u svom komentaru navela, tako da suma-sumarum odgovornost je na obema stranama.
     Ne znam koliko Vam je godina, ali ako ste mlađi, ne brinite, naći ćete verne i dobre prijatelje. Samo se ne trudite preko granica svojih mogućnosti.

 5. Milica kaže:

  Ana, da je aspekt JU i MO dobar, imali biste i dobre prijatelje. Ovako, opozicija sama po sebi nije dobar, čak najgori aspekt, i može da ukaže da do razdvajanja sa prijateljima dolazi npr. na bazi različitog vrednosnog sistema, izostaje lojalnost, privrženost, tu je nemarnost, neumerenost, preterivanje.
  S obzirom da je to aspekt iz Vaše karte, a MO najličnija planeta, treba biti pošten prema sebi i priznati da verovatno delom i sami doprinosite toj situaciji.

  Nekć ne Bojan ispravi ako grešim u ovoj šturoj analizi.
  p.s. naravno, celina karte je veoma značajna 🙂

 6. Marija kaže:

  Meni je 11 pola vodolija pola riba. Na pocetku mars konjukcija juzni cvor na 11 stepenu.Sve u trigonu sa konjukcijom jupiter saturn.I kvadrat chiron iz prve.Sta to znaci?

 7. Marija kaže:

  Volim ljude koji su svoji hrabri i nesvakidasnji.Imam srece da upoznajem zanimljive ljude koji me inspirisu.Najcesce mi se desava osjecaj da se znamo 100 godina.U mladosti sam imala pasivne i zatvorene drugarice koje sam stalno ja vukla negdje i sve ja inicirala.Sa druge strane nijesam tip koji stalno mora da prica s nekim i ide na kafe svakog dana.Mogu sama i to dobro.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *