Uvod u Tarot

Šta je tarot, kada i gde je nastao, podela na karte male i velike arkane, vrste špilova.

Činjenica da mudrost božja izgleda kao glupost u očima čoveka, ne podrazumeva i da glupost ovoga sveta na bilo koji način odgovara božjoj mudrosti; ni učenjaci običnog reda, a ni učitelji kraj tronova moćnih, neće biti baš odmah skloni da ovu tvrdnju dožive kao verovatnu ili bar moguću.

— Artur Edvard Vejt —

 

U ovim modernim vremenima mnoge veštine, uključujući astrologiju, ne služe svojoj svrsi onako kako bi trebalo, već više kao vid zabave i razbibrige, ispunjavajući stranice i rubrike brojnih dnevnih listova i magazina. Ništa bolje nije ni na društvenim mrežama i internet zajednici uopšteno. Time se njihova prava vrednost umanjuje. Ipak, tarot uspešno odoleva tome da postane deo globalne zabave. Većina ljudi u tarotu vidi nešto vrlo mistično, ali i nešto što im izaziva nelagodu, pa čak i strah.

Tome u prilog mogu da idu dve stvari. Prva je slaba zastupljenost tarota u medijima, bilo štampanim ili elektronskim. Tarot, jednostavno, ne možete koristiti kao vid zabave, bar ne na način koji bi bio zanimljiv širokim narodnim masama. Tamo gde se pominje, to je obično u kontekstu nečeg tajnovitog ili „mračnog“. Zato je astrologija „pitomija“ i daleko bliskija ljudima od njega.

Druga stvar se može činiti banalnom, ali ne manje važnom. To je slika koju lansira filmska industrija. Tarot se mnogo češće pojavljuje na filmskom platnu nego astrologija, i to u filmovima različitih žanrova. Videćete njegov pomen u horor filmovima, istorijskim spektaklima, avanturističkim i fantastičnim filmovima, u dramama, čak i u komedijama. Ali u većini tih filmova može se videti da tarot koriste magovi, čarobnjaci, veštice, okultisti, neki mračni likovi, vidovnjaci i njima slični. Sve to skupa stvara sliku o tarotu kao nečemu sa čim se ne treba igrati i što je van domašaja običnom čoveku.

Šta je tarot?

Tarot je divinacijska veština predviđanja uz pomoć karata. Naziv se dovodi u vezu sa hebrejskom Torom, knjigom zakona koju je prema predanju Bog objavio Mojsiju (na karti Prvosveštenica možemo videti žensku priliku koja u rukama drži Toru). Takođe se tumači i kao rota odnosno rotacija, krug upućujući na kompletnost, savršenstvo i beskonačnost, sasvim slično zodijačkom krugu.

No, Tarot pored divinacije ima i savetodavnu ulogu ili ulogu vodiča, jer razvoj događaja na koji karte ukazuju ne mora biti sudbinski. One mogu ukazati na to šta se može desiti ukoliko bi osoba kojoj se čita nastavila delanje u pravcu koji je započela. Naravno, postoje stvari koje su sudbinske i koje se ne mogu menjati, ali mnoge situacije zavise od nas samih, kako ćemo se postaviti, koji ćemo potez povući.

O tome nas i astrologija uči – postoje nepromenljive (sudbinske) stvari, no, postoje i stvari na koje se može uticati, koje se mogu menjati i iz kojih se može izvlačiti maksimalni benefit za nas. Problem je što reagujemo u skladu sa svojim temperamentom i karakterom, idemo linijom manjeg otpora te tako uglavnom ispunjavamo obećano, bilo da je pozitivno ili negativno.

tarot

Tarot nisu obične karte na koje smo navikli igrajući ajnc, tač, poker ili tablić. Špil ima 78 karata nestandardnih dimenzija. Mogu biti dva ili tri puta veće od običnih karata. Poslednjih godina se prave i takozvani mini špilovi koji mogu stati u džep.

Tarot otelovljuje simbolički prikaz univerzalnih ideja, u kojima su skrivene sve složenosti i doslednosti ljudskog duha, te tako gledano one u sebi sadrže tajno učenje koje se nalazi u svačijoj svesti, a čije istine samo malobrojni ostvaruju, jer običan čovek odbija da ih prizna.

— Artur Edvard Vejt

Na tarot kartama se ne nalaze simboli koje nalazimo na običnim kartama (karo, pik, herc, tref), već vrlo složeni prikazi ljudskih figura, predmeta i situacija. Simbolika ovih prikaza se na dubljem nivou spoznaje dugotrajnim povezivanjem sa kartama, kontemplacijom i meditacijom.

Pomenutih 78 karata tarot špila grupisane su u dve sekcije: 56 karata male arkane (male tajne, od reči arcanumapsolutna tajna) i 22 karte velike arkane (velike tajne). Karte velike arkane su vrlo mistične, arhetipske i njihovu simboliku nije nimalo lako dokučiti i objasniti. Neki okultisti koriste samo ovaj deo špila za divinaciju ili u magičkim obredima jer se smatra da su sve tajne ovog sveta i sva iskustva ljudskog roda, sažeti upravo u ove 22 karte. Sve karte velike arkane imaju svoje nazive i brojeve od 1 do 21, osim karte Luda koja nosi nulu i simbolički predstavlja početak putovanja i spoznaje univerzalne istine i mudrosti.

Karte velike arkane
 • Luda (0)
 • Mag (1)
 • Prvosveštenica (2)
 • Carica (3)
 • Car (4)
 • Hijerofant (5)
 • Ljubavnici (6)
 • Kola (7)
 • Snaga (8)
 • Pustinjak (9)
 • Točak sreće (10)
 • Pravda (11)
 • Obešeni čovek (12)
 • Smrt (13)
 • Razboritost (14)
 • Đavo (15)
 • Kula (16)
 • Zvezda (17)
 • Mesec (18)
 • Sunce (19)
 • Sudnji dan (20)
 • Svet (21)
Karte male arkane – štapovi
 • As štapova
 • II štapova
 • III štapova
 • IV štapova
 • V štapova
 • VI štapova
 • VII štapova
 • VIII štapova
 • IX štapova
 • X štapova
 • Paž štapova
 • Vitez štapova
 • Kraljica štapova
 • Kralj štapova
Karte male arkane – mačevi
 • As mačeva
 • II mačeva
 • III mačeva
 • IV mačeva
 • V mačeva
 • VI mačeva
 • VII mačeva
 • VIII mačeva
 • IX mačeva
 • X mačeva
 • Paž mačeva
 • Vitez mačeva
 • Kraljica mačeva
 • Kralj mačeva
Karte male arkane – pehari
 • As pehara
 • II pehara
 • III pehara
 • IV pehara
 • V pehara
 • VI pehara
 • VII pehara
 • VIII pehara
 • IX pehara
 • X pehara
 • Paž pehara
 • Vitez pehara
 • Kraljica pehara
 • Kralj pehara
Karte male arkane – pentakli
 • As pentakla
 • II pentakla
 • III pentakla
 • IV pentakla
 • V pentakla
 • VI pentakla
 • VII pentakla
 • VIII pentakla
 • IX pentakla
 • X pentakla
 • Paž pentakla
 • Vitez pentakla
 • Kraljica pentakla
 • Kralj pentakla

Karte male arkane su jednostavnije za tumačenje jer simboli na njima uglavnom prikazuju situacije i osobe. Podeljene su u 4 grupe koje predstavljaju 4 elementa: štapovi (vatra), mačevi (vazduh), pehari (voda) i pentakli ili diskovi (zemlja). U svakoj grupi ima po 14 karata, deset numerisanih brojevima od 1 do 10, paž, vitez, kraljica i kralj. Ovde možemo pronaći sličnost sa običnim kartama koje su takođe numerisane brojevima od 1 do 10, tu su kralj i kraljica, i žandar (u tarotu paž). Prema nekim izvorima, karte male arkane su ranije često korišćene za kartanje i kocku.

Pravi Tarot je čista simbolika: on ne govori nijednim drugim jezikom i ne otkriva nikakva druga obeležja. Ako se njegovim simbolima prida unutrašnje značenje, nastaje neka vrsta azbuke, koja je prikladna za neograničene kombinacije i koja daje jedan celovit, pravi smisao. Na najvišem nivou, on nudi ključ misterija, na način koji nije veštački i koji do sada nije bio spoznavan.

— Artur Edvard Vejt

Svaka od tarot karata ima i svoju astrološku simboliku, pa je poznavaocima astrologije lakše da povezuju karte u nekom otvaranju. O ovome će biti više reči u narednim tekstovima.

Poreklo i kratak istorijat

Poreklo tarota je pod velom misterije. Postoje određene spekulacije da potiče još iz starog Egipta. Navodno, bog Tot je pre 4.500 godina mističnom sveštenskom kultu dao 22 slike koje ilustruju veliku mudrost. Ove slike su okačene na stubove hrama koji se nalazi ispod Sfinge u blizini Keopsove piramide i služile su da se tadašnji faraoni iniciraju u velike misterije. Naravno, nema nikakvih materijalnih dokaza koji bi ovo potkrepili.

Postoji teorija da je ovo učenje postojalo oduvek, odnosno da je nastalo u svesti jedne odabrane manjine, da se u tajnosti prenosilo od usta do usta i da je bilo zapisano u tajnim spisima, kao što su, na primer, alhemijski i kabalistički.

— Artur Edvard Vejt

Postoje i druge verzije. Jedna od njih je da se nekoliko mudraca okupilo na mestu današnjeg grada Fes na severu Maroka nakon spaljivanja velike biblioteke u Aleksandriji. Svo svoje znanje i mudrost su pretočili u oslikane simbole. Da bi sačuvali tu mudrost od nekog novog potencijalnog uništenja, sakrili su ih u formi igre. Zbog čega u formi igre? Navodno, smatrali su da bi u nekom momentu u budućnosti, čovekov žar potrage za mudrošću i odgovorima mogao izumreti, ali njegovi niži porivi i želja za brzom zaradom nikad. Naravno, ni u vezi sa ovim nema nikakvih materijalnih dokaza.

Postoje i neke teorije o tome da Tarot vodi poreklo iz Indije, te da su ga odatle u Egipat doneli Cigani. I to su samo spekulacije jer nema nikakvih dokaza koji bi mogli da potkrepe tu teoriju.

Prema rečima istoričara, prvi pisani materijal u kome se pominje tarot, datira iz 1332. godine. To je dokument kojim tadašnji kralj Kastilje, Alfons XI zabranjuje tarot i sve kockarske igre. Imajući to u vidu, možemo pretpostaviti da je tarot nastao mnogo ranije i da se uveliko odomaćio u XIV veku. Početkom XV veka, u Italiji je bio prisutan tarot špil koji je sadržao preko 100 karata. Pored standardnih, sadržao je karte zodijačkih znakova i karte takozvanih hrišćanskih vrlina.

Tarot karte su isprva korišćene u različite svrhe. Pored divinacije, služile su za kockanje, ali i za podučavanje mladih moralu i vrlinama, o čemu svedoče spisi jednog nemačkog monaha iz polovine XIV veka kojih ih toplo preporučuje. Ipak, vremenom su veliki špilovi prestali da se koriste pa se može reći da se tarot špil standardizovao sa svojih 78 karata. U novijoj istoriji, počevši od XIX veka, tarot se gotovo isključivo koristi za divinaciju.

Tarot se takođe koristi u spoznavanju Kabale jer je Tarot samo jedan od vidova izražavanja Kabale. Mala arkana se tako povezuje sa četiri ravni manifestacije koje čine univerzum, a svaka ravan odgovara jednom od četiri elementa. Karte male arkane pripadaju sefirotima odnosno sferama kojih ima 10 i koje su međusobno povezane stazama. 22 karte velike arkane simbolišu 22 staze na kabalističkom drvetu života.

Vrste tarot špilova

Broj različitih špilova se iz godine u godinu povećava. Umetnici daju mašti na volju, pa se tarot karte oslikavaju prikazima vilenjaka, zmajeva, raznih mitskih bića, likova iz crtanih filmova i sličnim, tako da svaki tarot majstor može da odabere ili sam napravi špil koji će zadovoljiti njegove lične kriterijume. Tako, danas postoji više od 500 različitih špilova.

No, početnicima se ne preporučuje da eksperimentišu sa špilovima dok ne savladaju značenja karata. Simbolika prikaza na svakoj karti izuzetno puno govori te stoga nije svejedno ako je, na primer, ljudska figura na karti prikazana u sedećem ili stojećem položaju, ako drži nešto u ruci ili ne, ako gleda u levu ili desnu stranu, ako se smeši ili ne, koje je boje odeća koju nosi, kakva je boja pozadine itd. Svaki detalj ima svoje značenje, a upravo se o tim detaljima ne vodi dovoljno računa te simbolika karata u novim špilovima može imati drugačiji smisao.

Najpopularniji špil je Rajder-Vejtov tarot i on služi kao podloga mnogim drugim modernim špilovima. Nastao je 1909. godine kao plod saradnje Artura Edvarda Vejta i umetnice Pamele Kolman-Smit koja je oslikala karte prema Vejtovim uputstvima.

uvod u tarot
Izgled pojedinih karata iz jednog od mnogobrojnih špilova tarota

Špil je veoma brzo prihvaćen i postao je izuzetno popularan, ne samo zbog svog izgleda već i zbog toga što je to bio prvi špil u kome su oslikane karte male arkane. Karte naizgled odišu jednostavnošću, no dužim posmatranjem se otkriva kompleksan simbolizam skriven upravo u toj jednostavnosti prikaza i boja. I danas, nakon više od 100 godina, ovaj špil je i dalje najpopularniji.

Sledeći po popularnosti je Tot tarot špil koji je izradio Alister Krouli, čuveni engleski okultista s kraja XIX veka i jedan od pripadnika reda Zlatna Zora . Simboli kojima su oslikane karte njegovog špila vrlo su kompleksni i predstavljaju mešavinu standardnih ideja sa sumerskim, egipatskim i tantričkim okultizmom.

Treći među najpopularnijim špilovima je Marsejski tarot špil koji datira s početka XVIII veka. Smatra se da je upravo ovaj špil poslužio kao baza za pravljenje svih drugih špilova koji su se u kasnijim godinama pojavljivali.

Ma koji špil da koristite, veoma je važno shvatiti simbole na kartama, šta oni predstavljaju na prizemnom nivou, u svakodnevnom životu, a šta predstavljaju na mundanom nivou. Tekstovi koje budem pisao, kao i tekstovi i brojne knjige o tarotu koje možete naći, mogu vam biti samo neka vrsta smernice. Istinsko značenje svake karte spoznaćete sami, kroz povezivanje sa svakom pojedinačnom kartom srcem, ne mozgom.


RADOST JE U DELJENJU

analiza horoskopa

6 komentara

 1. Dino kaže:

  Očekivao sam od Vas neki ovakav tekst 🙂 Odličan!

 2. mili kaže:

  Bravo za tekst kupila sam karte u inostranstvu i koristim nemacke knjige tumacenja. Tekstovi na srpskom su prava stvar sada mogu da dopunim znanje.Tarot je velicanstven uvek ima prave odgovore.Pozdrav.

 3. daca kaže:

  Bojane divni su Vam tekstovi da li postoji neka knjiga sa ovim tekstovima ?

  • Bojan Šojić kaže:

   Hvala Daco 🙂
   Ako jednog dana kompiliram sve tekstove, može biti jedna lepa knjiga 🙂
   Iskren da budem, ne znam šta na tržištu sve može da se nađe. Svojevremeno se uz kupljen špil karata mogla dobiti knjiga „Slikovni ključ za Tarot“. Knjiga je veoma dobra za početnike.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *