Oznake: tarot

Ako ste novi u astrologiji, pročitajte ovih nekoliko tekstova radi boljeg uvida u to šta je astrologija, koji su njeni dometi i šta astrolog može ili ne može.

Šta je astrologija?
Istine i zablude o astrologiji i astrolozima
Novinski horoskopi
luda 0

Luda: Velika arkana

Velika arkana ima 22 karte, a prva od njih koja je označena brojem nula, zove se Luda. Šta nam govori izgled karte, koja je njena simbolika? Karta ranije poznata pod...

tarot 11

Priprema za rad sa Tarotom

Kako odabrati Tarot špil? Kako se pripremiti za rad sa Tarotom? Korisna uputstva za povezivanje sa tarot kartama i kasniji rad sa njima. Posle uvodnog teksta o Tarotu koji nekima...

tarot 6

Uvod u Tarot

Šta je tarot, kada i gde je nastao, podela na karte male i velike arkane, vrste špilova. U ovim modernim vremenima mnoge veštine, uključujući astrologiju, ne služe svojoj svrsi onako...