Vladari kuća po kućama — Henri Koli

O poziciji vladara devete kuće u bilo kojoj od dvanaest nebeskih kuća

I Ako je vladar devete kuće postavljen na Ascendentu, natus će snažno stremeti putovanjima ili imati želju da vidi neobične zemlje. Biće pravičan i zbog toga steći naklonost učenih ljudi koji će biti spremni da ga vode ili podučavaju retkim veštinama, u kojima može biti vrlo uspešan, osim ako se druge konfiguracije planeta tome suprotstavljaju.

II Ako je u drugoj kući, natus će profitirati na putovanjima, plovidbama, u trgovini, ili bilo kojoj stvari koja je označena devetom kućom. Ovo je sigurnije ako je tu postavljen u svojim osnovnim dostojanstvima i dobrom aspektu prema vladaru druge kuće; u suprotnom, nije nerazumno prosuditi drugačije.

III Ako je postavljen u trećoj kući, natus može putovati a njegova braća i srodnici imati koristi od toga. Verovatno će oženiti ženu iz neke strane zemlje (jer treća je sedma od devete kuće). U prosuđivanju uvek razmotri snagu ili slabost signifikatora itd. pošto nema uopštenog pravila ili aforizma već su dozvoljeni izuzeci, koje razuman umetnik mora odmeriti.

IV Kada je u četvrtoj kući (koja je osma od devete) natus može skončati u stranoj zemlji; natusovi roditelji mogu biti mnogo bolesni ili ometeni nekim natprirodnim poremećajem. Razlog putovanjima mogu biti saveti roditelja ili unapređenje, kao što Šoner kaže significat peregrinationis in causis parentum.

V Ako je postavljen u petoj kući, natus će ići na mnogo prijatnih putovanja, i verovatno dobiti decu u nekoj udaljenoj zemlji u kojoj će mnogo uživati i biti srećan.

VI Ako je u šestoj kući, natus ducet servam itd. kaže Šoner. S njim se Argoli slaže u svom Ptol. Parv.[5]  da će natus oženiti sluškinju, i da može mnogo profitirati od slugu i male stoke. Moguće je da će ga snaći neka bolest na putovanju, ili neka druga nevolja može zadesiti njega ili nekog iz porodice, osim ako se desi da su signifikatori pomognuti srećnim planetama ili njihovim dobroćudnim zracima.

VII Ako je postavljen u semdoj kući, natus će upoznati vrlu ženu, dobru odgojenu i odličnog ponašanja; i ne samo to, nego će uglavnom biti i pokorna i poslušna. A natus može biti podložan mnogim nemirnim putovanjima, ili će biti vrlo nezadovoljan susretima sa drugim osobama na putovanjima.

VIII Postavkom u osmoj kući, ukazuje da natus može putovati zarad nekog opasnog poduhvata, ili da bi dobio ženin imetak, ili nasledstvo koje mu je ostavio preminuli prijatelj. Ovo uzmi u obzir oprezno, kao što sam mnogo puta u ovom poglavlju navodio.

IX Ako je postavljen u devetoj kući natus će odlaziti na nekolicinu putovanja. Pravična je osoba, radoznali istraživač božanskih tajni i skrivenih stvari; njegovi snovi će se u najvećem broju potvrđivati istinitim. Na kraju, pokazaće se osobom koja je uopšteno poštovana od strane većine. U nekom delu svog života može otići na put zbog religije ili da bi otkrio neku natprirodnu stvar.

X Zbog postavke u desetoj kući, natus će odlaziti na neka putovanja da bi stekao ugled ili da bi napredovao; ili će putovati sa uglednim osobama ili da bi ovladao nekom izuzetnom veštinom, ili da bi dobio unapređenje ili novo zaposlenje. A natusova braća će najčešće u skladu s ovom pozicijom, oženiti bogate žene ili će se povezati sa uglednim porodicama.

XI Ako je u jedanaestoj kući, natus je osoba koja je uglavnom cenjena i vrlo poštovana; i ne zaslužuje ništa manje ne samo u domovini nego i u mestima u koja putuje (možda, doduše, nerado). Ovome bi se moglo dodati (prema mišljenjima drugih autora) da će se natusova braća oženiti van domovine — pretpostavljam, zbog toga što je jedanaesta deveta od treće kuće.

XII Ako je vladar devete loše postavljen u dvanaestoj kući, ukazuje da natus neće biti religiozan ili će biti ateista; takođe i da će biti otuđen od svoje braće i rođaka, ali će se ponekad pokazati da su, zapravo, rođaci pretvorni i podmukli prema natusu, osim ako su vladari treće ili devete u dobro aspektu ili recepciji sa vladarom Ascendenta.

O poziciji vladara desete kuće itd.

I Vladar desete kuće na Ascendentu ukazuje da će natus vladati nad osobama nižeg statusa; imaće slavu u svom zaposlenju ili izvršenju službe, i biće mnogo poštovan od uglednih osoba. Ako je slab i unesrećen u prvoj kući, umanjuje nešto od obećanih odličnih stvari.

II Ako je u drugoj kući snažan i dobro postavljen, daruje natusu slavu, i napredovanje na račun bogatstva koje stiče nekim uzvišenim zaposlenjem ili službom kod uzvišene osobe ili moćnog čoveka.

III Ako je postavljen u trećoj kući, natus će steći ugled i poštovanje odlazeći na kraća putovanja. Mada neće imati mnogo braće, na njihov račun može napredovati do neke pozicije koja će mu biti profitabilna; ovo je još snažnije ako je signifikator pomognut dobroćudnim zracima srećnih planeta itd.

IV Ako je vladar desete u četvrtoj kući, to obećava napredovanje natusu na račun kuća, zemlje, starih građevina i svih stvari označenih četvrtom kućom; i od velikog prijateljstva sa uglednim osobama jer, upravljajući njihovim poslovima, može steći ugled i dobiti unapređenje. Na kraju, uvećavaće svoj imetak i nepokretna dobra. Ovo će biti više ili manje u skladu sa snagom ili slabošću signifikatora, i dobrim ili lošim aspektima sa drugim planetama.

V Ako je snažno postavljen u petoj kući i u dobrom aspektu sa vladarom pete kuće, obećava slavu natusu na račun svoje dece; ali ona neće biti zdrave osobe, već radije bolešljive i slabe, a posledično i kratkog života. Primeti da je peta kuća osma od desete itd.

VI Ako je u šestoj kući horoskopa, to obećava da bi imetak ili bogatstvo natusa bili vrlo mali ili osrednji. Ipak, ako je dobro postavljen u ovom delu horoskopa, ukazuje da će natus uopšteno biti osrednje poštovan, i da će mu biti ukazane ljubaznosti zbog zasluga i vrednosti koje gaji.

VII Ako je postavljen u sedmoj kući, nartus će pobediti u većini sukoba u koje se bude upustio. Takođe, časno će se oženiti i na taj način napredovati, doći do velikog ugleda, prema snazi signifikatora itd.

VIII Ako je postavljen u osmoj kući, obećava bogatstvo natusu u njegovoj mlađoj dobi na račun testamenata ili nasledstva od umrlih osoba, i slavu i ugled od toga. Ali majka može biti u smrtnoj opasnosti pri porađanju natusa.

IX Ako se zadesi u devetoj kući i ako je snažan, natus će doći do velikog unapređenja zahvaljujući svojoj učenosti ili nekom važnom putovanju ili novom izumu. Biće vrlo pravičan i pošten u svim svojim delima; svoj kraj života dočekaće u nekoj udaljenoj zemlji ili kraljevstvu.

X Ako je snažno postavljen u desetoj kući, natus će steći izuzetno unapređenje ili veliki ugled ili počasti, čak iznad mogućnosti datih mu rođenjem; verovatno neko dobro unapređenje kod kralja ili princa itd.

XI Ako je dobro postavljen u jedanaestoj kući natus ne samo što će imati mnogo znamenitih prijatelja od kojih će imati mnogo koristi i ugleda, nego će to biti korisno i onima kojima je natus naklonjen; biće uopšteno vrlo usrećen i zadovoljan u većini svojih poslova; svojoj deci će ostaviti pozamašan imetak. Ali ako je signifikator loše postavljen, mnogo dobra će biti umanjeno.

XII Ako je vladar desete u dvanaestoj kući, to obećava mnogo gubitaka i štete natusu zbog moćnih osoba. Biće u velikoj opasnosti od zatvora i uopšteno nesrećan. Ipak, na kraju će steći poštovanje, čak i od onih koji su mu skriveni neprijatelji.

O poziciji vladara jedanaeste kuće itd.

I Ako je vladar jedanaeste kuće postavljen na Ascendentu i snažan, natus neće oskudevati u mnogim dobrim i vernim prijateljima, od kojih će imati ostvarenja nada i očekivanja, i koji će mu pomoći da nadvlada sve svoje neprijatelje. Zahvaljujući svojoj čestitosti i vrlinama, svakodnevno će uvećavati broj svojih prijatelja i steći dosta imetka, i živeće u slavi i javnom priznanju. Na kraju će biti uopšteno srećan u svim svojim delima.
Ako je slab ili oštećen na Ascendentu, umanjuje obećano dobro, ali nikako u potpunosti ne briše ova obećavajuća značenja.

II Ako je u drugoj kući i dobro postavljen, obećava bogatstvo i značajno napredovanje od prijatelja i poznanika; takođe nešto dobra i od natusove dece, s kojom će biti vrlo srećan i imati mnogo okrepe.

III Ako je postavljen u trećoj kući, natus je srećan sa svojom braćom i rodbinom koji će biti ljudi dobrog ugleda i poštovani; i biće neobično prijateljski prema natusu. Sva njegova kratka putovanja će biti prosperitetna. Ovaj sud je još sigurniji ako je vladar jedanaeste dobro postavljen u trećoj kući ili u dobrom aspektu ili recepciji sa vladarom Ascendenta, luminarima ili srećnim planetama.

IV ako je postavljen u četvrtoj kući, natusovi roditelji će biti podložni bolestima, zbog čega se može desiti da ne dožive starost.. Ipak, biće srećni, a natus će biti mnogo napredniji zahvaljujući njima i uvećaće nepokretna dobra kojima se bude bavio.

V Ako je vladar jedanaeste postavljen u petoj kući, to će označiti mnogo zadovoljstva i radosti natusu na račun njegove dece, koja će biti prosperitetna i srećna. Ipak, ako je signifikator unesrećen, to upućuje da će natus biti sklon da popusti uzde svojim žudnjama i da sebi da neograničenu slobodu u užicima, razonodi itd. osim ako se drugi pokazatelji tome suprotstavljaju.

VI Ako je postavljen u šestoj kući, a naročito ako je u njoj loše dignifikovan, natus će teško doživeti starost, i biće ometen mnogim jadima i brigama, tako da mu život ni u kom slučaju neće biti lagodan. Ali ako je snažan, natus će se mnogo lakše boriti sa teškoćama; i u umerenom obimu će savladati nevolje koje ga snalaze u svetovnim poslovima.

VII Ako ga nađeš postavljenog u sedmoj kući, autori potvrđuju, označava siromaštvo natusa u mladim danima, ali bogatstvo prema drugom delu života. Takođe, obećava da bi se natus srećno oženio ženom uz koju bi se obogatio i koja bi ga volela, s kojom bi prosperirao i živeo vrlo zadovoljno. Moguće da bi se oženio više nego jednom, pa se na taj način obogatio.

VIII Ako se desi da je postavljen u osmoj kući, natus ne može očekivati da ima sreće u trgovini, ali po svemu sudeći može imati dosta napretka na račun testamenata i nasledstva umrlih, i na taj način steći pozamašan imetak. Ovo je još sigurnije ako je vladar jedanaeste kuće dobro dignifikovan u osmoj itd.

IX Ako je vladar jedanaeste kuće postavljen u devetoj kući horoskopa i snažan, natus može očekivati profit i napredovanje od trgovine ili poduzimanja poduhvata u dalekim zemljama. Ako se desi da sam putuje, biće srećan i radostan na putovanjima, i ubiraće mnogo više prihoda vani u svetu nego u domovini. I ne samo to, već će steći i dobre prijatelje, poznanike itd.

X Ako je u desetoj kući i oslobođen oštećenja, natus neće oskudevati u prijateljima; odista će imati one od kojih će imati koristi i biti unapređen; baš onako kako kaže poslovica o bradi[6], tako da je nemoguće da potone u svetu, a šta bi mogao više od toga poželeti? Ali ako je signifikator slab ili mnogo oštećen, natus može očekivati da ostane uskraćen za te prijatnosti, koje su u ovim našim danima vrlo retke.

XI Ako je postavljen u jedanaestoj kući, to i dalje obećava natusu mnogo bogatstva i mnogo prijatelja, a odatle znamenito ime i slavu, u skladu sa poreklom; biće blagosloven i decom. Bez obzira na sve, natusova sreća može biti promenljiva, ako se ne obrati dovoljno pažnje.

XII Ako je postavljen u dvanaestoj kući, natusove nade će često biti ometene; on je vrlo beskoristan i budalast, uglavnom što se tiče postupaka. Upoznaće mnoge nove prijatelje da ga podrže, i mnoge neprijatelje da mu naškode, pa neka se čuva zatvora i drugih nevolja. Ali ako je vladar jedanaeste kuće u dobrom aspektu ili recepciji sa vladarom Ascendenta ili luminarima, opasnost će biti ublažena, a sreća natusa uopšteno bolja i povoljnija.

O poziciji vladara dvanaeste kuće u bilo kojoj kući horoskopa

I Vladar dvanaeste kuće na Ascendentu pokazuje da će natus stalno (manje-više) biti ometen neprijateljima, da će ga pratiti mnoge nevolje i brige. Otkriće, takođe, izdajnička dela i bezobzirne radnje od strane sopstvene porodice koje pritiskaju i telo i um, naročito u prvom delu života; drugi deo života bi mu bio mnogo mirniji i prosperitetniji, pa tada može očekivati popravljanje stvari i po svoj prilici prikupljanje imetka, uz lagodniji život u svetu.

II Ako je u drugoj kući, natus će mnogo patiti zbog gubitaka imetka i drugih teškoća koje će mu neprijatelji naturiti, na njegovu veliku štetu. Neobične glasine će kružiti o njemu, a njegovoj sreći će mnogi zavideti; biće i pokušaja da se natus osiromaši, ako nema drugih, jačih pokazatelja koji bi skrajnuli ovo zlo.

III Ako se vladar dvanaeste nađe u trećoj kući, braća natusa će biti njegovi neprijatelji i priređivaće mu mnoge zapanjujuće obmane i neprijatnosti; ali će i oni sami imati istu sudbinu zbog drugih. Takođe, natus će biti vrlo nesrećan na svojim kraćim ili kopnenim putovanjima, što je još snažnije ako je vladar dvanaeste kuće oštećen.

IV Ako je postavljen u četvrtoj kući, slab i unesrećen, to pokazuje sukobe između natusa i njegovih roditelja zbog imovine, zemlje itd. Veliko neprijateljstvo se može izroditi između natusa i njegove rodbine zbog nepokretnih dobara, dotle da mu kuća može biti oduzeta; i mnoge druge smetnje mogu slediti, osim ako srećne planete pomažu svojim prijateljskim zracima.

V Ako je postavljen u petoj kući (koja inače označava decu) i u njoj unesrećen, to pretpostavlja da će natusova deca biti neposlušna, te da će imati mnogo briga i jada zbog njih. A ako je vladar pete u dvanaestoj, autori potvrđuju, natus će odgajiti tuđu decu, ali će retko naći sreće i radosti u njima.

VI Ako je postavljen u šestoj kući (koja označava sluge i malu stoku), onda natus treba da očekuje da susrete sa nesrećama i štetom zbog izdajničkih, varljivih slugu; takođe i gubitke zbog stoke, jer su to stvari koje su označene šestom kućom.

VII Ako vladara dvanaeste nađeš u sedmoj kući i unesrećenog, to označava štetu natusu od supruge, ili prostih prezrenih žena koje su neprijateljski nastrojene prema njemu i koje mu zadaju mnoge muke i probleme, toliko da njegov život može postati bedan, pa da svoje poslednje dane dočeka u tuzi.

VIII Postavkom u osmoj kući obećava osrednje dobru sreću natusu. Imaće dovoljno imetka i biće uznemiravan tek od nekolicine neprijatelja, bilo javno ili tajno. Ipak, može imati nevolje u vezi sa imetkom preminulih osoba.

IX Ako je postavljen u devetoj kući, natus će imati problema sa ljudima Crkve u crkvenim poslovima; i neće biti uspešan na dugim putovanjima ili plovidbama. Rođaci njegove žene će biti nesrećni (jer je deveta treća od sedme), i trpeće mnogo pritisaka od svojih neprijatelja, osim ako neka dobra svedočanstva u horoskopu ovo ne ublažavaju.

X U desetoj kući, unesrećen, označavaopasnost od zatvora zbog nezadovoljstva nekog magistrata ili ugledne osobe; čast i reputacija natusa mogu bitimnogo umanjeni ili neizvesni; može izgubiti svoje unapređenje, a svi njegovi poslovi (u najvećem broju) mogu biti neobično ometeni neprestanim napadima, na veliku štetu i tugu natusa.

XI Ako je loše dignifikovan u jedanaestoj kući, natus će biti neobično razočaran po pitanju svojih nada; broj prijatelja i poznanika će se smanjiti i oni će se pokazati nevernim; može mnogo patiti zbog prevrtljive sreće u većini svojih poslova, osim ako se to nekim čudom ne spreči.

XII Na kraju, vladar dvanaeste u dvanaestoj kući pokazuje da će natus pretrpeti štetu na račun skrivenih neprijatelja, neprimetno i bez znanja o tome ko mu je naškodio. Imaće vrlo malo pravih prijatelja, a mnogi neprijatelji će u tajnosti sprovoditi svoje zlo nad njim, madašteta koju će mu naneti neće biti značajna. Ipak, valjalo bi da bude oprezan, da ne bude zadržavan ili zatvoren, što ovakva postavka prirodno obećava, osim ako druge konfiguracije to popravljaju.

Toliko o značenjima koja nose pozicije planeta (vladari drugih kuća) u ostalim kućama u horoskopu; pri čemu treba upamtiti da su svi pomenuti aforizmi sigurni i istiniti sami za sebe, ali ih treba razmatrati oprezno kao što sam naglašavao sve vreme. To jest, pretpostavljeno je da je vladar kuće postavljen sam u [nekoj] drugoj kući horoskopa, i nije u aspektu ni sa srećnom niti nesrećnom planetom, niti peregrin niti spaljen itd., pa ako je drugačije, Umetnik treba to da proceni i prilagodi svoj sud, i ne može pogrešiti.


Napomene:

[1] Četvrta kuća se povezuje sa zatvorima i tamnicama, a ujedno predstavlja i kuću kraja svih stvari, mesto groba itd. Otuda ovakva nepovoljna simbolika ako je vladar oštećen. ↩nazad na tekst
[2] U tom aforizmu pseudo-Ptolomeja kaže se da je dar tumačenja horoskopa od Boga, tj. osoba ne može naučiti da bude astrolog već se kao takva rađa. ↩nazad na tekst
[3] 9. kuća je kuća potomstva kao i 5. ↩nazad na tekst
[4] Nemački astrolog Johan Šoner. ↩nazad na tekst
[5] Italijanski matematičar i astrolog, Andrea Argoli (Ptolemaeus Parvus in Genethliacis Iunctus Arabibus)↩nazad na tekst
[6] Svaki čovek ume da pliva kada ga drže za glavu. ↩nazad na tekst

  • Henry Coley – Clavis Astrologiae Elimata or, A Key to the Whole Art of Astrology, London 1676.
Širi dalje!
PRATI ASTRORIZNICU
Ako želiš da dobijaš obaveštenja o novim tekstovima i ponudama

Informacije, zakazivanje konsultacija, naručivanje analiza
viber/WApp: +38163 786 79 85

Pročitajte i ovo...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *