Astrologija i divinacija Astra inclinant, sed non obligant

Astrologija nije isprazno niti trivijalno učenje ako se pravilno shvati i ako njom rukuje sposobna ruka.
Verujem da Bog svime vlada svojim božanskim proviđenjem, a da su zvezde instrumenti Njegovom dozvolom.

Vilijam Lili (1602-1681)
antiscija 3

Antiscije i kontraantiscije

Antiscije predstavljaju vrstu aspekta koja je manje poznata u savremenoj astrologiji. Postoji i kontraantiscija – opozicija prema antisciji. Znaci antiscije su oni koji su istih vrlina, i koji su jednako...

zabava 1

Planete u akciji II: Putovanje

Iako zabavnog tipa, u ovom šaljivom tekstu možete prepoznati neke od karakterističnih osobina sedam tradicionalnih planeta koje su izvedene na osnovu njihove esencijalne prirode.   Naših sedam drugara koji su...

zabava 7

Planete u akciji I

Iako zabavnog tipa, u ovom šaljivom tekstu možete prepoznati neke od karakterističnih osobina koje imaju tradicionalne planete, a koje su izvedene na osnovu njihove esencijalne prirode.   Palo mi je...