Autor Tema: Vladari kuća u kućama  (Pročitano 229 puta)

0 Članovi i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže Bojan

 • ADMIN
 • Sfera Marsa
 • ***
 • Poruke: 677
 • Sviđanja: 799
 • Pol: Muškarac
 • Omnium rerum principia parva sunt
  • AstroRiznica
Vladari kuća u kućama
« poslato: 06.04.2021, 10:54:42 »
Dodatni materijal za čitanje:
Henri Koli - Vladari kuća po kućama

Ože Ferije - Tumačenje horoskopa
Bojan

Vladar prve kuće u prvoj kući obećava dug život, zdravlje tela, imetak i bogatstvo sopstvenim trudom, slavu natusovih roditelja. U drugoj, bogatstvo. U trećoj, česta putovanja, pogodbe i slaganje sa svojom braćom. U četvrtoj, nasledstvo, kuće i nepokretnu imovinu. I obećava da će natus biti uspešan graditelj, da će podizati vinograde i pošumljavati, baviti se zlatom i srebrom, i drugim stvarima prema prirodi planete. U petoj obećava veći broj dece koju će mnogo voleti, voleće bankete, igre, ples, raskoš i sve čulne stvari i užitke, i imaće mnogo prijatelja na račun kojih će se obogatiti. U šestoj, ukazuje na trgovinu malom stokom, onog ko ima obilje slugu koje će podučiti i učiniti ih marljivim, i ko će biti bolešljiv.

U sedmoj, biće svađalački nastrojen, predan sukobima i suđenjima zbog bračnih pitanja, nesrećan u svim svojim delanjima. U osmoj će biti žalostan, plašljiv i kratkog života. U devetoj, biće tumač snova i proročanstava, skrivenih stvari i vizija, predan proučavanju božanskih misterija, putovanjima i boravku u stranim zemljama. U desetoj, imaće  imetak, bogatstvo, poziciju i slavu na račun prinčeva i velikih gospodara, dobru sreću u zanimanju. U jedanaestoj, srećne poduhvate, dobre prijatelje, časne drugove, napredovanje, malo dece. U dvanaestoj loše ponašanje, izopačenu prirodu, veliko neprijateljstvo, dobru sreću sa [velikom] stokom.

Ako je unesrećen u prvoj, dete neće dugo živeti, a u drugoj, propašće i biti siromašno. U trećoj, imaće veliku štetu od braće. U četvrtoj, biće nesrećan sa zemljom, nasledstvom, radom i posedom, i umreće u zatvoru. U petoj ukazuje na žalost i patnje zbog dece, poslanstava i darova, i u mnogo prilika može umreti zbog pića, jela ili previše užitaka. U šestoj označava ozbiljne bolesti i bednu smrt. U sedmoj, ako je u znaku Škorpiona žena ga može otrovati; [može stradati] u požaru  ako je u vatrenom znaku; [zbog] pada s visine ako je u zemljanom. U osmoj kratak život, opasnost od smrti na putovanju. U devetoj, opasnost da bude ubijen od lopova. U desetoj, zatvaranje, propast, osude i smrt po naredbi princa. U jedanaestoj, hiljadu nevolja i nesreće prijateljima. U dvanaestoj, smrt u zatvoru.

Vladar druge kuće u prvoj kući predskazuje mnogo imetka i bogatstvo. U drugoj, da će steći veliki imetak i biti vrlo bogat i pohlepan. U trećoj, gubitke zbog braće, dobit na kraćim putovanjima. U četvrtoj, bezbrojno nasledstvo, uvećavanje očevine. U petoj, dobit u svim stvarima koje su u vezi sa užicima i raskoši, darove; deca će biti uspešna i slavna, i bogata. U šestoj, dobit na račun slugu i uzgoja zveri. U sedmoj, imetak od žena i suđenja. U osmoj, veliki miraz, neko nasledstvo, a inače rasipanje bogatstva. U devetoj, imetak od Crkve, korist na dugim putovanjima. U desetoj dobit od zanimanja, imetak od velikih gospodara, i službe i pozicije. U jedanaestoj, imetak, bogatstvo i slavu na račun prijatelja. U dvanaestoj, dobit od konja i zveri, inače gubici i nepravda na račun dobiti.

Vladar treće u prvoj označava da će natus imati veće bogatstvo i ugled od svoje braće, i ići će na česta putovanja. U drugoj, imaće suđenje sa svojom braćom zbog imetka. U trećoj, često će putovati u inostranstvo zarad užitaka, a njegova braća i prijatelji će ga pratiti. U četvrtoj će često posećivati svoje zemlje i imetak, a njegova braća će ga napustiti i uskratiti mu deo njegovih prava. U petoj, braća će biti hrabra, otmena i učtiva, biće predani čulnosti, i slagaće se sa njegovom decom. U šestoj, postavljaće pitanja o šteti zbog braće, a oni mu neće odgovarati. U sedmoj, suđenja sa braćom i prijateljima, put radi braka. U osmoj kratak život braće zbog zaraze ili ubistva. U devetoj hodočašće prijatelja i putovanja zarad oprosta. U desetoj kući putovanja zbog posla, i za poziciju, i smrt braće. U jedanaestoj, prijateljstvo među braćom, putovanja u traganju za dobrom sudbinom. U dvanaestoj, neprijateljstvo sa braćom i putovanja zbog neprijatelja.

Vladar četvrte u prvoj kući označava dobro stanje i slavu, da je natus bogatiji od ostalih rođaka, moćan u izgradnji i imetku, gradiće kuće, podizati vinograde, saditi šume i vredno će obrađivati svoju zemlju. U drugoj, dobro će trgovati kukuruzom, uljem, vinom i voćem, biće onaj ko skupo prodaje a jeftino kupuje, kupac i prodavac imanja i kuća. U trećoj, steći će dobra i nasledstvo od svoje braće. U četvrtoj, imaće veliko bogatstvo u imetku, zemlju, kuće i oranice, i može pronaći blago. U petoj kući, očevo bogatstvo, deca će biti zadovoljna svojim nasledstvom. U šestoj, označava da otac neće biti mnogo poštovan, osim u medicini, hirurgiji i nezi bolesnih osoba, i uzgoju zveri. U sedmoj, nasledstvo od žena, neprijateljstvo između oca i dece, žena će biti dobra domaćica. U osmoj, kratak život ocu, nasledstvo, smrt van domovine. U devetoj, posede i imetak pridružene Crkvi ili će biti pod upravom predstavnika Crkve; otac će biti stranac. U desetoj, otac će biti poznat velikim gospodarima, od čega će doći velika korist detetu i imaće upravu, imanje i imetak na račun velike gospode. U jedanaestoj, kratak život oca, nasledstvo od prijatelja. U dvanaestoj, otac će biti stranac i neugledan, mrzeće svog sina, i pribaviće malo pokretne imovine od svojih neprijatelja, ali uz dugotrajno suđenje i velike teškoće.

Vladar pete kuće u prvoj kući označava gozbe, bankete, ples, senzualnost i lepu decu. U drugoj, bogatu decu i uživanje u njihovim dobitima. U trećoj, putovanja zarad užitaka. U četvrtoj, imetak roditelja i saveznika. U petoj, gozbe, bankete, igre, raskoš, ples, užitke i lepu decu. U šestoj svedoči da će biti pomirljiv i da se neće previše predavati užicima, već slugama i uzgoju stoke. U sedmoj, deca će mrzeti oca, i sudiće se jedni protiv drugih; svedoči da će uvek biti zadovoljan ženom i imati radosti s njom. U osmoj, radost zbog neočekivanog nasledstva, i kraći život deci. U devetoj označava uživanje na hodočašćima, putovanjima, svetoj religiji, dobru i bogobojažljivu decu koja vole Boga. U desetoj, uživanje u slavi. U jedanaestoj, zadovoljstvo u prijateljstvima, radosnu decu. U dvanaestoj kući, kratak život dece, neprijateljstvo između oca i dece, uživanje sa konjima.

Vladar šeste u prvoj kući označava mnogo bolesti prema prirodi vladara, i da će sluge i zveri kratko živeti. U drugoj, da će se obogatiti od uzgoja stoke. U trećoj, bolesti i česta odsustvovanja od kuće, bedne rođake. U četvrtoj kući, otac će biti neuglednog porekla. U petoj kući, bolesti usled previše uživanja, deca će biti bednijeg stanja od svog oca. U šestoj, zdravlje ako ga vladar Ascendenta ne podržava, inače bolesti zbog prenaprezanja. U sedmoj kući, bolesti od žena, sukoba, i suđenja i sukobi između njega i njegovih slugu. U osmoj kući smrt zbog slugu. U devetoj kući, bolest na putovanju van domovine. U desetoj kući bolest na proputovanju u vezi sa zanimanjem ili usled prenapornog rada za slavu. U jedanaestoj kući prijateljstvo sa nepoznatim ljudima, i bolesti na račun prijatelja. U dvanaestoj, bolesti na račun neprijatelja ili zatvora, i biće neprijatelj sopstvenim slugama.

Vladar sedme kuće u prvoj kući označava dobit od trgovanja, sporazuma i saveza, lečenja, astrologije, i da će biti mnogo voljen od svoje žene i da će steći imetak s njom; ali on će biti svađalica i sudiće se. U drugoj kući, kratak život ženi, suđenja za njen imetak i bogatstvo. U trećoj, suđenja i sukobe sa rođacima, i rođaci će besramno voleti njegovu ženu. U četvrtoj nasledstvo od žena, suđenja protiv roditelja. U petoj označava mladu ženu, poštenu i vrlu, voljenu od svog muža, i parnice protiv dece. U šestoj kući, sukobe zbog stoke i slugu, brak sa ženom neuglednog porekla, ili će pretrpeti neku sramotu zbog svojih dela ili roditelja. U sedmoj kući suđenja zbog žena, kućne sukobe, dobit od žena, i saveze, i prenošenje svog imetka. U osmoj, sukobe zbog nasledstva, veliki imetak od žena. U devetoj, sukobe i optužbe zbog vere, brak sa strankinjom. U desetoj, nevolje zbog službe i slave, uglednu ženu, poziciju na račun ženinih prijatelja. U jedanaestoj kući, parnice protiv prijatelja ili na račun njih, ulazak u brak zahvaljujući prijateljima. U dvanaestoj kući sporovi protiv neprijatelja, brak sa ženom neuglednog porekla; neće dugo živeti zajedno.

Vladar osme kuće u prvoj označava gnev, tugu, ljutnju što ne može da ostvari svoje poduhvate, i da neće biti dugog života. U drugoj daje nasledstvo. U trećoj smrt braće. U četvrtoj, smrt kod kuće i da će doživeti smrt svojih roditelja i imati nasledstvo. U petoj, smrt dece. U šestoj, smrt porodice pre njega, i unesrećenost zbog stoke. U sedmoj, smrt žene od koje će imati nasledstvo i na taj način se obogatiti. U osmoj, iznenada će pomišljati da umre; iako zdravog tela, biće uznemirenog duha, i imaće miraz od svoje žene, i nasledstvo i druga dobra. U devetoj, biće rđavo hrabar i umreće van svoje domovine. U desetoj, imaće slavnu smrt ili drugačije zbog velikih gospodara i sudija ili zbog sopstvene slave. U jedanaestoj kući smrt među prijateljima. U dvanaestoj kući, smrt među neprijateljima ili zbog njih.

Vladar devete kuće u prvoj označava razboritost, religioznost, moralnost, da je natus bogoslov, poklonik predstavnika Crkve, i da će imati mnogo putovanja. U drugoj kući, mnogo putovanja zbog kojih će se obogatiti. U trećoj, brak van domovine ili brak sa strankinjom, kao i putovanja zbog njegove braće. U četvrtoj kući, smrt u kući van domovine, hodočašća po nagovoru roditelja. U petoj kući, da će imati decu iz kuće van svoje domovine, i da će putovati zbog njih. U šestoj kući, brak sa služavkom ili ženom neuglednog porekla, bolesti dalje od kuće, i putovanja zbog slugu i stoke. U sedmoj, putovanja, i suđenja zbog žena i njihovog imetka, i označava da će žena biti pobožna, odmerena i dobrog ponašanja. U osmoj, žudnju za bogatstvom, putovanja zbog ženinog imetka. U devetoj, da će natus imati dobro razumevanje, da će biti ljubitelj morala, bogobojažljiv, učen u božanskim misterijama, proročanstvima, tajnim stvarima, da će imati istinite snove, i da će ići na putovanja za poklonjenje. U desetoj kući, putovanja zbog zanimanja i slave. U jedanaestoj, dobre prijatelje van domovine. U dvanaestoj kući, rđavu hrabrost i neprijatelje van domovine, putovanja zbog neprijatelja.

Vladar desete kuće u prvoj označava da će sopstvenim radom doći do velike slave, i da će imati poziciju, službu i vlast. U drugoj, poštovanje zbog bogatstva. U trećoj, poštovanje zbog braće ili putovanja. U četvrtoj nepokretna dobra, raskošne kuće. U petoj počasti zbog dece. U šestoj, malo poštovanja osim u svom domaćinstvu i od slugu, ili u negovanju bolesnika. U sedmoj, ugledan brak. U osmoj, sticanje imetka kroz brak, nasledstvo, i opasnost smrti majci tokom njenog putovanja ili porođaja. U devetoj, crkvena nameštenja, slava u stranim zemaljama i poštovanje zbog putovanja. U desetoj kući, pozicije, službe i velika slava sopstvenim sredstvima, i naklonost prinčeva. U jedanaestoj kući, prosperitet, počasti i naklonost prijatelja. U dvanaestoj kući, slava zbog neprijatelja, počasti i poštovanje od strane ljudi rđavog stanja.

Vladar jedanaeste kuće u prvoj označava dobru sudbinu, uspešne poduhvate, dobre prijatelje i mnogo dece. U drugoj, imetak i bogatstvo na račun prijatelja. U trećoj kući, prijateljstvo sa braćom, putovanja zbog prijatelja. U četvrtoj kući, bogatstvo u nepokretnoj imovini. U petoj kući obilje dece, bankete, radost i sreću. U šestoj, bogatstvo od dobrog domaćinstva. U sedmoj kući, bogat i srećan brak, dobre prijatelje, neslogu i rasprave sa prijateljima; natus će biti siromašniji u mladosti, a bogatiji u starosti. U osmoj kući, nasledstvo, smrt prijatelja. U devetoj kući, korisna putovanja, prijatelje van domovine, sreću na neznanim mestima. U desetoj kući, imetak i slavu na račun autoriteta, i poziciju u mladosti. U jedanaestoj kući, obilje prijatelja i dece, veliki imetak, i slavu, i naklonost autoriteta, dobar ugled i napredovanje. U dvanaestoj kući, malo prijatelja, malo imetka, i rasprave sa prijateljima.

Vladar dvanaeste kuće u prvoj označava siromaštvo u mladosti, tugu, duga putovanja, neprijateljstva i zavere neprijatelja. U drugoj, rđavo ponašanje, svađe zbog imetka. U trećoj, svađe sa prijateljima i rođacima. U četvrtoj kući, sukobe i suđenja za nasledstvo i pokretnu imovinu, i neslaganje sa ocem. U petoj kući, decu buntovnu prema ocu, i neslogu među samom decom. U šestoj kući, neslogu i ljutnju u porodici. U sedmoj, označava da će imati žene neuglednog porekla i da ih neće dugo voleti, i da će zbog njih trpeti puno bola i ići na putovanja, i da će biti u žalosti zbog njih; njegovi prijatelji će se udružiti protiv njega, a neprijatelji će mu oduzeti deo imovine, pa će u poslednjim danima biti siromašan i bedan. U osmoj kući, mržnju i izdaje zbog nasledstva i imetka žene, smrt neprijatelja. U devetoj, svađe sa predstavnicima Crkve i nesreće na putovanjima. U desetoj, zavade sa velikim gospodarima, progone zbog svoje profesije, službe i slave. U jedanaestoj, označava da će njegovi prijatelji biti njegovi neprijatelji, i da će trpeti veliku štetu zbog svojih prijatelja. U dvanaestoj kući, mnogo zavisiti i neprijatelja koji mu smišljaju mnoge nevolje.

Na sličan način treba da prosudiš o svim tačkama dvanaest kuća; tako će Fortuna u prvoj označiti da će biti bogat i srećan u svojim poslovima. U drugoj, da će postati bogat u vezi sa svim onim što označava druga kuća itd.

Sve su ovo osnove i temelji astronomskog prosuđivanja od kojih ne bi trebalo da odstupaš, izuzev ako je šta izbegnuto, sprečeno ili uvećano telesnim spajanjima i aspektima planeta, i konjunkcijama sa fiksnim zvezdama.
« Poslednja izmena: 06.04.2021, 11:03:02 od strane Bojan »
It is during our darkest moments that we must focus to see the light (Aristotel).

Van mreže Bojan

 • ADMIN
 • Sfera Marsa
 • ***
 • Poruke: 677
 • Sviđanja: 799
 • Pol: Muškarac
 • Omnium rerum principia parva sunt
  • AstroRiznica
Odg: Vladari kuća u kućama
« Odgovor #1 poslato: 06.04.2021, 11:05:28 »
Ebenizer Sibli - Objašnjenje nebeske astrološke nauke
O vladarima kuća postavljenim u drugim kućama
Bojan

Vladar Ascendenta u prvoj kući označava bogat i srećan život, i da će natus nadvladati svoje neprijatelje. U drugoj, bogatstvo i imućnost sopstvenim radom. U trećoj, mnogo putovanja. U čevtrtoj, zemlju i nasledstvo. U petoj, decu i predavanje užicima. U šestoj, bolesti. U sedmoj, javna suparništva, natus će sam sebi biti neprijatelj. U osmoj, zaveštanja. U devetoj, religioznost, učenost i putovanja u strane zemlje. U desetoj, čast, unapređenje i naklonost vladara. U jedanaestoj, prijatelje. U dvanaestoj, opasnost od utamničenja.

Vladar druge kuće u drugoj ukazuje na veliko bogatstvo. U trećoj, na bogatstvo od braće i putovanja. U četvrtoj, od oca. U petoj, od igara. U šestoj, od rada sa stokom. U sedmoj, od braka i ženskog sveta. U osmoj, od zaveštanja. U devetoj, od Crkve, umetnosti i nauke, religije i mora. U desetoj, od slave, unapređenja, zanata, trgovine. U jedanaestoj, od prijatelja. u dvanaestoj, od velike stoke. U prvoj, rođenjem ili dobrom sudbinom.

Vladar treće u trećoj kući na ljubav među braćom, korisna putovanja. U četvrtoj, dobit od putovanja. U petoj, užici na putovanjima. U šestoj, bolesti na putovanjima. U sedmoj, na lopove i razbojnike, a ponekad da će se natus sresti sa ženom. U osmoj, smrt na putovanjima. U devetoj, na religiozna putovanja. U desetoj, na putovanja zarad unapređenja, zanata i sličnog. U jedanaestoj, zbog učenja i napretka. U dvanaestoj, na utamničenje na putovanju. U prvoj, putovanja zbog užitaka i potrage za korisnim otkrićima. u drugoj, za profit, imućnost i bogatstvo.

Vladar četvrte u četvrtoj ukazuje na dobru imovinu ili nasledstvo, dug život oca. U petoj, da će imetak pripasti deci natusa. U šestoj, da će imovina biti stečena lečenjem. U sedmoj, da će pribaviti imovinu žene. U osmoj, imovina u vidu poklona, zaveštanja ili ženinog imetka. U devetoj, od trgovine, nauke i umetnosti, ili Crkve. U desetoj, od neke službe, položaja ili unapređenja. U jedanaestoj, na račun prijatelja. U dvanaestoj, kroz poslove sa velikom stokom. U prvoj, nasledstvom. U drugoj, kupovinom. U trećoj, od putovanja ili na račun smrti braće.

Vladar pete u petoj kući ukazuje na snažnu, živahnu i vrlu decu. U šestoj, da će deca natusa biti vredna da steknu bogatstvo, i to može biti na račun njegovih slugu. U sedmoj, da će deca putovati i da će natus sa njima imati nesuglasice. U osmoj, da će deca uzeti majčin miraz. U devetoj, da će se predavati uživanjima i da će zbog oca ići preko mora. U desetoj, da će biti bolešljiva i da će naslediti očev zanat. U jedanaestoj, da će imati mnogo javnih suparnika i pokazaće se kao neprijatelji sami sebi. U dvanaestoj, da će imati mnogo zaveštanja, a ipak će biti neprijatelji svojim roditeljima. U prvoj kući, deca će biti religiozna i učena, i voleće svoje roditelje. U drugoj, biće časna i steći će imetak natusa. U trećoj, ukazuje da će imati mnogo prijatelja i da će neki od njih biti njihovi srodnici. U četvrtoj, da će imati mnogo skrivenih neprijatelja.

Vladar šeste u šestoj kući predskazuje bolesti, ali i pravične sluge. U sedmoj, bolesti od žena, i svađe. U osmoj, opasnost od nasilne smrti, i opasne bolesti. U devetoj, bolesti na plovidbi. U desetoj, bolesti od napornog rada i uposlenja u nekom zanatu. U jedanaestoj, zbog gubitka nekog prijatelja ili ometanja očekivanja natusa. U dvanaestoj, bolesti na račun sekiracije zbog skrivenih neprijatelja. U prvoj kući, zbog nepravilnog života. U drugoj, zbog gubitka nekog imetka. U trećoj, zbog nekog putovanja. U četvrtoj, zbog gubitka nasledstva ili razočaranja u zanatu. U petoj, zbog nemirne dece i razuzdanog života.

Vladar sedme u sedmoj kući pokazuje bolesti ili smrt natusu, ali i dobru ženu. U osmoj kući, opasnosti od gubitka ženinog bogatstva. U devetoj, pokazuje da će žena biti strankinja i putnik. U desetoj, da će biti časna i da će posedovati dobro nasledstvo. U jedanaestoj, u potpunosti će voleti natusa i njegovu decu. U dvanaestoj kući, žena će biti skriveni neprijatelj natusa. U prvoj kući, žena će veoma voleti svog muža. U drugoj, uvećaće natusov imetak. U trećoj, žena će voleti natusovu rodbinu i žudeće za putovanjima preko mora. U četvrtoj, biće vrlo časna i natus će zahvaljujući njoj steći zemlju. U petoj, voleće natusovu decu. U šestoj, biće izvor velike nesreće i sebi i natusu.

Vladar osme u osmoj kući pokazuje da će natus umreti prirodnom smrću, i da će imati bogatu ženu. U devetoj kući, biće u opasnosti od utapanja. U desetoj kući, smrt mu može doći presudom sudije. U jedanaestoj kući, zbog zaverene koju je skovao neki lažni prijatelj. U dvanaestoj, zbog zavere skrivenih neprijatelja. U prvoj kući, zbog nepostojanosti samog natusa. U drugoj, na račun nekog novca ili robe. U trećoj, bilo zbog zavere koju će skovati braća, rođaci, susedi ili lopovi. U četvrtoj kući, zbog gubitka imovine ili neke žalosti. U petoj, zbog pijanstva i razvrata. U šestoj, zbog bolesti. U sedmoj, zbog javnih suparnika ili izuzetne tuge.

Vladar devete u devetoj kući pokazuje korisne plovidbe, poznavanje umetnosti i nauka, i da je natus religiozan. U desetoj, da će religioznost biti korisna i časna, i da će natus biti poznat zbog svoje učenosti. U jedanaestoj pokazuje crkvena nameštenja, i trgovinu, na račun prijatelja. U dvanaestoj, prebendu i da će natus za svoje neprijatelje imati sveštenike. U prvoj kući, čini da natus bude istinski religiozan i učen, i da bude trgovac. U drugoj, ukazuje na bogatstva stečena preko plovidbe, nauke, umetnosti i Crkve. U trećoj, pokazuje da će biti sektaš. U četvrtoj, da će imati dobit od Crkve. U petoj, da će biti nepostojano religiozan. U šestoj, ukazuje na počasna crkvena unapređenja, a opet, natus može biti rob u svojoj religiji. U sedmoj, da je neprijatelj Crkve. U osmoj, smrt ili pogubljenje zbog svoje religije.

Vladar desete u desetoj kući ukazuje na veliku čast, slavu i ugled. U jedanaestoj, sve to na račun prijatelja. U dvanaestoj, preko neprijatelja. U prvoj kući, sopstvenim radom. U drugoj, na račun svog novca. U trećoj, preko braće, rođaka ili suseda, ili na putovanjima. U četvrtoj, preko oca. U petoj, preko žene. U osmoj, preko ženinog bogatstva, ali može označiti i nasilnu smrt. U devetoj, preko religije, umetnosti, nauke i plovidbe.

Vladar jedanaeste u jedanaestoj kući označava ugledne prijatelje. u dvanaestoj, skrivene prijatelje. U prvoj kući, istinske prijatelje natusa. U drugoj, one koji će uvećati bogatstvo natusa. U trećoj, prijatelji će biti među rodbinom ili susedima, ili će ih upoznavati na putovanjima. U četvrtoj, otac. U petoj, neki ženini prijatelji. U šestoj, sluge natusa. U sedmoj, njegova žena. U osmoj, neke bratovljeve sluge. u devetoj, sveštenstvo, trgovci ili ljubitelji umetnosti. U desetoj, kraljevi, prinčevi, plemići ili ugledne osobe.

Vladar dvanaeste u dvanaestoj kući ukazuje na jake i moćne skrivene neprijatelje. U prvoj, na one koji se nalaze među natusovom porodicom ili u domaćinstvu. U drugoj, neke osobe koje mu zavide na životu ili bogatstvu. U trećoj, rođaci i susedi. U četvrtoj, njegov otac. U petoj, njegova deca. U šestoj, njegove sluge. U sedmoj, njegova žena. U osmoj, neki dalji rod. U devetoj, neki trgovac, strani prodavac, ili neki crkveni dostojanstvenik. U desetoj, kraljevi, prinčevi ili moćni ljudi. U jedanaestoj, neki prijatelj naročitog ugleda.
It is during our darkest moments that we must focus to see the light (Aristotel).