Autor Tema: Vrste prognostičkih tehnika  (Pročitano 208 puta)

0 Članovi i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže Bojan

 • ADMIN
 • Sfera Marsa
 • ***
 • Poruke: 677
 • Sviđanja: 799
 • Pol: Muškarac
 • Omnium rerum principia parva sunt
  • AstroRiznica
Vrste prognostičkih tehnika
« poslato: 01.05.2021, 15:19:18 »
Postoji poprilično velik broj prognostičkih tehnika koje se koriste u tradicionalnoj astrologiji. Grubo ih možemo podeliti na one koje nam daju informacije o potencijalnim dešavanjima u širim/dužim vremenskim okvirima, i one koje daju informacije za kraći vremenski period.

1. PTOLOMEJEVA DOBA
Opšta prognostička tehnika koja razvrstava životna razdoblja u skladu sa dužinom vladavine 7 tradicionalnih planeta:

 • Luna od rođenja do 4. godine
 • Merkur od 4-14. godine
 • Venera od 14-22. godine
 • Sunce od 22-41. godine
 • Mars od 41-56. godine
 • Jupiter od 56-68. godine
 • Saturn od 68. godine do kraja života
Prema kvalitetu, stanju i aspektima, grubo se mogu opisati životne okolnosti u svakom pojedinačnom dobu. Uz to treba konsultovati solarne povratke za godine kada dolazi do smene vladara. Ali nijedna tehnika, pa ni ova, ne može i ne sme da se koristi samostalno u zaključivanju, već uvek u sprezi sa srednjim odnosno manjim ciklusima.

2. TRIPLICITETNI VLADARI
Svaki triplicitetni vladar (nešto na tu temu sam pisao OVDE) upravlja određenim brojem godina. Životni vek se može podeliti na trećine, pa svakom trećinom upravlja po jedan vladar, u skladu sa rasporedom koji definiše dnevno odnosno noćno rođenje. Ukoliko se odredi dužina života, onda se vrednost svake trećine života može i preciznije odrediti.
Razmatranje se vrši na isti način kao i gore - opšte stanje planete i aspekti pokazuju šta se u dužem vremenskom periodu može očekivati u vezi s određenom životnom temom ( u sprezi sa srednji i manjim ciklusima).

3. FIRDARIJE
O firdarskim periodima je pisano OVDE, pa da ne ponavljam. Svaka planeta upravlja određenim brojem godina (veliki period) unutar kog se smenjuju vladavine i ostalih planeta (potperiod). U skladu sa postavkama planeta, vladavinom nad određenim kućama, aspektima i međusobnoj povezani vladara i suvladara, zaključujemo o kvalitetu većih i manjih perioda. Kada dolazi do smene velikih perioda, trebalo bi naročito konsultovati solarni horoskop i postavke vladara u njemu.

4. DECENIJE
Podela slična firdarijama - imamo velike periode i unutar njih manje periode vladavine planeta. Kao što ime kaže, osnovna ideja je da svaka planeta upravlja periodom od 10 godina i 9 meseci (129 meseci). Potperiodi se raspoređuju u skladu sa najmanjim godinama planeta (JU 12, VE 8, SO 19 itd.) i mere se mesecima.
Razlika u odnosu na firdare je što redosled vladara nije univerzalan za dnevna i noćna rođenja, već zavisi od redosleda planeta u natalnom horoskopu. Obično se redosled prati od svetla vremena, ali postoje izuzeci kada je svetlo u averziji prema Asc ili kadentno pa se u tom slučaju koristi prva planeta koja je u usponu na Asc.

5. LUNARNE ČETVRTINE
Slično prethodnom u smislu da imamo periode i potperiode, s tim da se ovde najmanje godine planeta dele sa 4. Npr. najmanje godine JU su 12, pa kada se to podeli sa 4 dobijemo 3.
Polazna tačka je prva planeta u zodijačkom nizu nakon stepena prenatalne sizigije (konjunkcija ili opozicija luminara koja je prethodila rođenju), i dalje redosledom kojim su planete poređane u horoskopu. Kada se izređaju sve planete, druga rotacija ne počinje opet od iste planete nego od četvrte u nizu. Treća rotacija počinje od četvrte od te četvrte itd. Dakle, svaka naredna rotacija počinje četvrtom planetom u nizu.

Primer:
- natalni redosled: SO, ME, VE, JU, SA, MA, MO
- druga rotacija: JU, SA, MA, MO, SO, ME, VE
- treća rotacija: MO, SO, ME, VE, JU, SA, MA

Pošto svaki period ima različitu dužinu trajanja, tako imaju u potperiodi: što je duži glavni period, biće duži i potperiodi planeta. i obrnuto. Tako, Jupiterov potperiod u velikom periodu Saturna iznosi 255 dana, ali u velikom periodu Venere svega 68 dana.

6. ZODIJAČKO OSLOBAĐANJE OD FORTUNE I DUHA
I u ovoj tehnici imamo podelu na glavne, veće periode i manje potperiode. Razlika je što ovde ne posmatramo planete već zodijačke znakove, polazeći od znaka u kom se nalazi tačka koju posmatramo. Svaki znak ima vladavinu onoliko kolike su najmanje godine njegovog vladara (izuzetak je kod Saturnovih znakova - Aq 30, a Cp 27). Pravilo se primenjuje i za potperiode, ali i za još manje periode, tj. možemo deliti periode na sve manje i manje vremenske okvire, do dnevnih vrednosti (slično kao i kod profekcija).
Jedna komplikacija ovde je što, kada se izređaju svi potperiodi znakova unutar velikog perioda ne počinje se opet od prvog znaka, već od onog koji mu je opozitan. To se zove loosing bond ili gubitak spone i smatra se vrlo značajnim momentom kada obično dolazi do naglih preokreta u životu (dobrih ili loših).

7. PRIMARNE DIREKCIJE
Jedna od korišćenijih prognostičkih tehnika. U modernoj astrologiji se uglavnom koriste proste direkcije po modelu 1°=1 godina ili eventualno u skladu sa vrednošću solarnog luka (0°59' ili više za godinu).
Međutim, tradicionalno se koriste ekvatorijalne direkcije (ima ih u Morinusu) gde se planete ne pomeraju simbolički po jedan stepen svake godine, već se uzima u obzir njihova stvarna pozicija na nebu (rektascenzija). Tako, odstupanja u vremenskim okvirima između ova dva modela može biti meren godinama, i što je osoba starija to je razlika sve veća.
U skladu sa pozicijom i stanjem signifikatora u natalu, kao i stanju i karakteristikama promisora (planeta ili zvezda koju pomeramo prema signifikatoru), zaključujemo o potencijalnim posledicama direkcije. Jedna direkcija može biti na snazi mnogo godina, sve dok je ne smeni druga, tako da se može aktivirati u više navrata, svake godine, ako za to postoje naznake u solarnom horoskopu. Direkcije se uzimaju u obzir zajedno sa profekcijama i solarnim revolucijama.
Direkcije se mogu raditi i uz korišćenje tzv. ascenzionog vremena znakova.
Poznate su i pod nazivom cirkumambulacije.
U zavisnosti od modela ekvatorijala (Plasidus, Naibod, Regiomontan, Kardano) i vremenskog ključa koji se koristi, mogu postojati manje razlike u dobijenim rezultatima.

8. DISTRIBUCIJE
Sve isto kao i gore, samo malo drugačije. Distribucije podrazumevaju direktovanje određenog signifikatora kroz termine planeta. Planeta koja je vladar termina zove se distributor i to je glavni vladar, ali se njemu može priključiti i neka druga planeta koja, npr. baca svoj aspekt ili se telesno nađe u terminu koji posmatramo, a nju zovemo participator odnosno saučesnik.
Distribucije se mogu raditi i na godišnjem nivou, tj. može se vršiti direktiranje signifikatora u solarnom povratku radi preciznijeg određivanja aktivacije određenih aspekata u godini.

9. SEKUNDARNE PROGRESIJE
O ovoj tehnici je pisano malo i na forumu, a detaljnije o ovoj tehnici imate na sajtu OVDE. Ova tehnika takođe ima i manje podele, poput tercijarnih i minornih progresija.

10. GODIŠNJE DIVIZIJE
Princip je već objašnjen u OVOM tekstu. Vidimo da se one mogu posmatrati i u odnosu na natalni i u odnosu na solarni horoskop.

11. PROFEKCIJE
I o ovoj tehnici je pisano nadugačko i naširoko na sajtu, pa sve možete pročitati OVDE. Pored godišnjih, postoje i mesečne, petodnevne, dvoipodnevne, dnevne i časovne profekcije. Profekcije se mogu i direktovati (ima tekst o tome na forumu).
Profekcijama bi trebalo da se pridruže i tzv. obilasci, tj. vladavine vladara sata: u prvoj godini vladar sata na rođenju, u drugoj godini vladar drugog sata, u trećoj trećeg itd. Detaljnije o ovome OVDE.

12. REVOLUCIJE
Uglavnom se koriste solarne i lunarne revolucije, mada neki posmatraju povratke svih planeta. Za pregled stanja u jednoj godini između dva rođendana, izrađuje se solarni horoskop koji se kombinuje sa profekcijama i primarnim direkcijama, a posmatra se i stanje drugih vladara vremena u toku godine (zavisno od tehnika kojima se neko služi). Solar se ne može koristiti isključivo kao samostalan horoskop, već se mora kombinovati sa natalnim horoksopom.
Na isti način, lunarni horoskopi se moraju kombinovati sa solarnim horoskopom da bi se dobio pregled stanja u manjem ciklusu.
Postoje i solarne mesečne revolucije koje se izrađuju za momenat kada Sunce stane na isti stepen i minut na kom je i na rođenju, samo za svaki mesec u drugom znaku. Tako imamo 12 mesečnih solarnih revolucija.
Postoji i helenistički model solarnih revolucija koji se računa malo drgačije - pronađe se vreme kada se Luna vraća na natalni stepen u onom mesecu u kom je Sunce u povratku u svoj znak. Znak koji se u tom momentu nalazi na Asc, uzima se kao Asc solarnog povratka.

13. TRANZITI
Poslednja rupa na svirali kada je reč o prognostičkim tehnikama. U kojoj će meri neki tranzit da bude važan, zavisi od toga da li je ta planeta koja rtanzitira neko mesto aktivirana kao vladar nekog period. U suprotnom, ako nije, njen tranzit će proći nezapaženo ili će biti minimalnog upliva. Mars svake druge godine prelazi preko istih pozicija, ali nije uvek zapažen. Samo onda kada je vladar godine ili vladar nekog većeg perioda u ranije pomenuti tehnikama, tek tada njegovi tranziti mogu biti zanimljivi za praćenje i on tada može biti okidač važnih događaja.

Postoji još tehnika koje nisu u masovnijoj upotrebi:

- embolizmičke lunacije
- sistem 129 godina
- Balbilusove divizije
- lunarne monomoirije
- devetogodišnji Lunarni ciklusi
- Valensovi planetarni periodi (uz ascenzije)
« Poslednja izmena: 01.05.2021, 18:11:24 od strane Bojan »
It is during our darkest moments that we must focus to see the light (Aristotel).