Astrologija i divinacija Astra inclinant, sed non obligant

Ako ste novi u astrologiji, pročitajte ovih nekoliko tekstova radi boljeg uvida u to šta je astrologija, koji su njeni dometi i šta astrolog može ili ne može.

Šta je astrologija?
Istine i zablude o astrologiji i astrolozima
Novinski horoskopi
sekundarne progresije 52

Sekundarne progresije

Sekundarne progresije su još jedna u nizu mnogobrojnih astroloških prediktivnih tehnika, koja nije bila strana ni starim majstorima ove veštine. Prognostička tehnika koja je veoma popularna među astrolozima današnjice. Iako...

recepcije 86

O recepcijama planeta

Na osnovu aspekata možemo da utvrdimo kakav je odnos dve planete, ali učenje o recepcijama nam pokazuje još jedan, dublji nivo na kom planete ostvaruju saradnju. Iako koncept recepcija nije...

astrologija 10

Šta je astrologija?

Šta je astrologija, njena definicija i sažeto objašnjenje zašto ona nije nauka u pravom smislu te reči, već veština predviđanja.   Naizgled jednostavno pitanje na koje se može dati jednostavan...

luna 8

Luna: Astroškolica

Iako je Zemljin satelit astronomski, u astrologiji Luna posmatra kao jedna od sedam tradicionalnih planeta, tačnije kao jedno od dva svetla. U ovom mitu baš i nije najjasnije kako su...

bethem 1

Centilokvijum Bethema

Centilokvijum ili 100 aforizama arapskog astrologa El-Batanija poznatog i kao Bethem, koje je sakupio i objavio Lilijev posinak, Henri Koli. Aforizmi koje vam ovde predstavljam, mogu se naći u knjizi...

merkur 16

Merkur: Astroškolica

Druga planeta najbliža Zemlji u tradicionalnom kosmosu jeste Merkur ili Hermes, najintrigantnija od svih planeta zbog svoje specifične prirode. Hermes tj. Merkur pripada redu unutrašnjih planeta skupa sa Venerom i...

abraham ibn ezra 0

120 aforizama za astrologe Abraham ibn Ezre

Abraham ibn Ezra daje 120 aforizama kao pomoć pri analiziranju i tumačenju natalnih, horarnih, elekcionih i mundanih karti. Prevod je izmenjen i dopunjen 2021. prema novijoj verziji The Beginning of...

venera 23

Venera: Astroškolica

Povezivanje Afrodite odnosno Venere sa ratovima i sukobima nije karakteristično samo za grčku mitologiju. Naime, u vreme primitivne vavilonske astrologije, loš znak na nebu koji je najavljivao sukobe i ratove...

sunce 0

Sunce: Astroškolica

Ovo je deo priče o bogu Sunca, Heliosu u grčkoj mitologiji. Oduvek su ljudi poštovali Sunce i bili svesni da je ono izvor života na Zemlji, da bez njegove svetlosti...