Beleške

beleške
Na ovoj stranici se nalazi spisak tekstova iz kategorije beleške. Radi preglednosti, tekstovi su grupisani u pet potkategorija i unutar spojlera. Linkove do tekstova unutar svake potkategorije otkrivate jednostavnim klikom na strelicu u polju koje vas zanima.

Kao što i naziv sugeriše, beleške predstavljaju kolekciju horoskopa važnih događaja u svetu. Cilj je da se zabeleže osnovni podaci o tim događajima, da se izrade horoskopi kako bi svi koji se bave astrologijom, posebno mundanom, mogli u svakom momentu da ih imaju na raspolaganju radi istraživanja i praćenja mundanih ciklusa, te međusobnog upoređivanja; na koncu i predviđanja. S obzirom da će se broj podataka odnosno horoskopa stalno uvećavati, rešio sam da rubriku izdvojim kao posebnu.

Naravno, pošto se svakog momenta u svetu nešto dešava – preko stotinu zemljotresa dnevno, desetine vremenskih nepogoda, ubistava i sličnog – beleže se samo oni najistaknutiji događaji (sa više smrtnih slučajeva ili teritorijalno rasprostranjeniji) i naravno, oni koji se naročito tiču našeg podneblja i države.

Na ovoj stranici možete naći linkove do tekstova i relevantnih horoskopa na sajtu u vezi sa nekoliko kategorija mundanih događaja (navedenih iznad u sadržaju). Beleškama ne pripadaju horoskopi koji se tiču eklipsi, kometa, konjunkcija hronokratora, horoskopa izbora, proglašenja vlada, krunisanja vladara – oni se razmatraju u okviru zasebne kategorije: mundana astrologija.

Lista mundanih događaja


RADOST JE U DELJENJU