Astrološki almanah

almanah

Almanah predstavlja vrstu publikacije koja se izdaje na godišnjem nivou ili povremeno (nedeljno, mesečno, kvartalno itd.). Isprva, dok su bili u pisanoj formi, u almanasima su se zapisavale određene nebeske pojave i znamenja, poput pojave kometa, značajnih nebeskih konjunkcija, pomračenja Sunca i Lune. Kasnije, upisivani su i datumi početaka lunarnih faza, ali i datumi određenih praznika i svetkovina koji su obeležavani u određeno doba godine.

Kada je započela era štampanih izdanja, almanasi su uglavnom sadržali efemeride planeta i luminara, neke zanimljive astronomske pojave, a pojedini i astrološke predikcije za određenu godinu ili za određene periode godine. U nekim almanasima su se nalazili datumi ulaska Lune u određene manzile, te uputstva u vezi sa tim, koji su periodi povoljni za sejanje određenih kultura, koji za žetvu, koji za putovanja, za kupovinu i prodaju, trgovinu itd.

Astrološki almanah AstroRiznice će se objavljivati na godišnjem nivou i u njemu će se nalaziti datumi nekih značajnih planetarnih konfiguracija, zanimljivih astronomskih pojava, lunarnih faza, pomračenja, perioda retrogradnosti planeta i drugih.

 

 

Pomračenja

Delimična solarna eklipsa, 6. januar 2019. (Beograd, 02:41 h, 15°25′ Cp)
Totalna lunarna eklipsa, 21. januar 2019. (Beograd, 06:12 h, 00°49′ Le)

Totalna solarna eklipsa, 2. jul 2019. (Beograd, 21:23 h, 10°38′ Ca)
Delimična lunarna eklipsa, 16. jul 2019. (Beograd, 23:30 h, 24°00′ Cp)
Anularna solarna eklipsa, 26. decembar 2019. (Beograd, 06:17 h, 04°07′ Cp)

↩nazad na listu

Retrogradnost i stanice

Merkur:
– retrogradan (prva stanica), 5. mart 2019. (Beograd, 19:19 h, 29°38′ Pi); direktan (druga stanica), 28. mart 2019. (Beograd, 14:59 h, 16°05′ Pi)
– retrogradan (prva stanica), 8. jul 2019. (Beograd, 01:15 h, 04°27′ Le); direktan (druga stanica), 1. avgust 2019. (Beograd, 05:58 h, 23°56′ Ca)
– retrogradan (prva stanica), 31. oktobar 2019. (Beograd, 16:42 h, 27°38′ Sc); direktan (druga stanica), 20. novembar 2019. (Beograd, 20:12 h, 11°35′ Sc)

Jupiter:
– retrogradan (prva stanica), 10. april 2019. (Beograd, 19:01 h, 24°21′ Sa); direktan (druga stanica), 11. avgust 2019. (Beograd, 15:38 h, 14°30′ Sa)

Saturn:
– retrogradan (prva stanica), 30. april 2019. (Beograd, 02:55 h, 20°31′ Cp); direktan (druga stanica), 18. septembar 2019. (Beograd, 10:47 h, 13°54′ Cp)

↩nazad na listu

Maksimalne elongacije Merkura i Venere

Merkur:
– maksimalna
istočna, 27.02.2019. (Beograd, 02:26 h)
– maksimalna
zapadna, 11.04.2019. (Beograd, 16:10 h)
– maksimalna
istočna, 24.06.2019. (Beograd, 01:16 h)
– maksimalna
zapadna, 10.08.2019. (Beograd, 01:08 h)
– maksimalna
istočna, 20.10.2019. (Beograd, 06:02 h)
– maksimalna
zapadna, 28.11.2019. (Beograd, 11:30 h)

Venera:
– maksimalna zapadna, 06.01.2019. (Beograd, 05:54 h)

↩nazad na listu

Sunčevi ingresi

Termin ingres odnosi se na ulazak Sunca, Lune ili neke planete u određen znak, u ovom slučaju na prvi stepen nekog znaka.

Ulazak u Vodoliju, 20. januar 2019. (Beograd, 10:00 h)
Ulazak u Ribe, 19. februar 2019. (Beograd, 00:04 h)
Ulazak u Ovna, 20. mart 2019. (Beograd, 22:59 h)
Ulazak u Bika, 20. april 2019. (Beograd, 10:56 h)
Ulazak u Blizance, 21. maj 2019. (Beograd, 10:00 h)
Ulazak u Raka, 21. jun 2019. (Beograd, 17:55 h)

Ulazak u Lava, 23. jul 2019. (Beograd, 04:51 h)
Ulazak u Devicu, 23. avgust 2019. (Beograd, 12:02 h)
Ulazak u Vagu, 23. septembar 2019. (Beograd, 09:51 h)
Ulazak u Škorpiona, 23. oktobar 2019. (Beograd, 19:20 h)
Ulazak u Strelca, 22. novembar 2019. (Beograd, 15:59 h)
Ulazak u Jarca, 22. decembar 2019. (Beograd, 05:20 h)

↩nazad na listu

Ingresi Saturna, Jupitera i Marsa

Termin ingres odnosi se na ulazak Sunca, Lune ili neke planete u određen znak, u ovom slučaju na prvi stepen nekog znaka.

Jupiter u Jarcu, 2. decembar 2019. (Beograd, 19:21 h)
Mars u Ovnu, 1. januar 2019. (Beograd, 03:20 h)
Mars u Biku, 14. februar 2019. (Beograd, 11:52 h)
Mars u Blizancima, 31. mart 2019. (Beograd, 08:13 h)
Mars u Raku, 16. maj 2019. (Beograd, 05:10 h)
Mars u Lavu, 2. jul 2019. (Beograd, 01:20 h)
Mars u Devici, 18. avgust 2019. (Beograd, 07:19 h)
Mars u Vagi, 4. oktobar 2019. (Beograd, 06:22 h)
Mars u Škorpionu, 19. novembar 2019. (Beograd, 08:41 h)

↩nazad na listu

Zanimljive pojave

Meteorska kiša Kvadrantida 3. i 4. januara 2019.
Supermesec, 21. januar 2019.
Sjajna konjunkcija Venere i Jupitera u Strelcu 22. januara 2019. S obzirom da će biti orijentalni od Sunca, moći će da se vide na istoku rano ujutru pre izlaska sunca.
Supermesec, 19. februar 2019.
Supermesec, 21. mart 2019.
Meteorska kiša Lirida 22. i 23. aprila 2019.
Meteorska kiša Eta Akvarida 6. i 7. maja 2019.
Jupiter najbliži Zemlji 10. juna 2019. U tim danima biće vrlo sjajan i vidljiv tokom noći.

Saturn najbliži Zemlji 9. jula 2019. U tim danima biće vrlo sjajan i vidljiv tokom noći.
Meteorska kiša Delta Akvarida 28. i 29. jula 2019.
Meteorska kiša Perseida 12. i 13. avgusta 2019.
Meteorska kiša Drakonida 8. oktobra 2019.
Meteorska kiša Orionida 21. i 22. oktobra 2019.
Meteorska kiša Taurida 5. i 6. novembra 2019.
Merkur u srcu Sunca 11. novembra 2018. Merkur će preći preko sunčevog diska.
Meteorska kiša Leonida, 17. i 18. novembra 2019.
Konjunkcija Jupitera i Venere 24. novembra 2019. Moći će da se vide na zapadu, kratko po zalasku Sunca.
Meteorska kiša Geminida, 13. i 14. decembra 2019.
Meteorska kiša Ursida, 21. i 22. decembra 2019.

↩nazad na listu

Lunarne faze

Lunarne faze (januar-jun)
 • Mlađak, 6. januar 2019. (Beograd, 02:28 h, 15°25′ Cp)
 • Prva četvrt, 14. januar 2019. (Beograd, 07:45 h, 23°47′ Ar)
 • Uštap, 21. januar 2019. (Beograd, 06:16 h, 00°51′ Le)
 • Poslednja četvrt, 27. januar 2019. (Beograd, 22:10 h, 07°38′ Sc)

 

 • Mlađak, 4. februar 2019. (Beograd, 22:03 h, 15°45′ Aq)
 • Prva četvrt, 12. februar 2019. (Beograd, 23:26 h, 23°54′ Ta)
 • Uštap, 19. februar 2019. (Beograd, 16:53 h, 00°42′ Vi)
 • Poslednja četvrt, 26. februar 2019. (Beograd, 12:27 h, 07°34′ Sa)

 

 • Mlađak, 6. mart 2019. (Beograd, 17:04 h, 15°47′ Pi)
 • Prva četvrt, 14. mart 2019. (Beograd, 11:27 h, 23°33′ Ge)
 • Uštap, 21. mart 2019. (Beograd, 02:43 h, 00°09′ Li)
 • Treća četvrt, 28. mart 2019. (Beograd, 05:10 h, 07°11′ Cp)

 

 • Mlađak, 5. april 2019. (Beograd, 10:50 h, 15°17′ Ar)
 • Prva četvrt, 12. april 2019. (Beograd, 21:06 h, 22°35′ Ca)
 • Uštap, 19. april 2019. (Beograd, 13:12 h, 29°06′ Li)
 • Treća četvrt, 27. april 2019. (Beograd, 00:18 h, 06°23′ Aq)

 

 • Mlađak, 5. maj 2019. (Beograd, 00:45 h, 14°10′ Ta)
 • Prva četvrt, 12. maj 2019. (Beograd, 03:12 h, 21°03′ Le)
 • Uštap, 18. maj 2019. (Beograd, 23:11 h, 27°38′ Sc)
 • Treća četvrt, 26. maj 2019. (Beograd, 18:33 h, 05°08′ Pi)

 

 • Mlađak, 3. jun 2019. (Beograd, 12:02 h, 12°33′ Ge)
 • Prva četvrt, 10. jun 2019. (Beograd, 07:59 h, 19°06′ Vi)
 • Uštap, 17. jun 2019. (Beograd, 10:31 h, 25°53′ Sa)
 • Treća četvrt, 25. jun 2019. (Beograd, 11:46 h, 03°34′ Ar)
Lunarne faze (jul-decembar)
 • Mlađak, 2. jul 2019. (Beograd, 21:16 h, 10°37′ Ca)
 • Prva četvrt, 9. jul 2019. (Beograd, 12:55 h, 16°58′ Li)
 • Uštap, 16. jul 2019. (Beograd, 23:38 h, 24°04′ Cp)
 • Treća četvrt, 25. jul 2019. (Beograd, 03:18 h, 01°50′ Ta)

 

 • Mlađak, 1. avgust 2019. (Beograd, 05:12 h, 08°36′ Le)
 • Prva četvrt, 7. avgust 2019. (Beograd, 19:31 h, 14°55′ Sc)
 • Uštap, 15. avgust 2019. (Beograd, 14:29h, 22°24′ Aq)
 • Treća četvrt, 23. avgust 2019. (Beograd, 16:56 h, 00°11′ Ge)
 • Mlađak, 30. avgust 2019. (Beograd, 12:37 h, 06°46′ Vi)

 

 • Prva četvrt, 6. septembar 2019. (Beograd, 05:10 h, 13°15′ Sa)
 • Uštap, 14. septembar 2019. (Beograd, 06:33 h, 21°05′ Pi)
 • Treća četvrt, 22. septembar 2019. (Beograd, 04:41 h, 28°48′ Ge)
 • Mlađak, 28. septembar 2019. (Beograd, 20:26h, 05°20′ Li)

 

 • Prva četvrt, 5. oktobar 2019. (Beograd, 18:47 h, 12°09′ Cp)
 • Uštap, 13. oktobar 2019. (Beograd, 23:08 h, 20°13′ Ar)
 • Treća četvrt, 21. oktobar 2019. (Beograd, 14:39 h, 27°48′ Ca)
 • Mlađak, 28. oktobar 2019. (Beograd, 04:38 h, 04°25′ Sc)

 

 • Prva četvrt, 4. novembar 2019. (Beograd, 11:23 h, 11°41′ Aq)
 • Uštap, 12. novembar 2019. (Beograd, 14:34 h, 19°51′ Ta)
 • Treća četvrt, 19. novembar 2019. (Beograd, 22:11 h, 27°13′ Le)
 • Mlađak, 26. novembar 2019. (Beograd, 16:05 h, 04°03′ Sa)

 

 • Prva četvrt, 4. decembar 2019. (Beograd, 07:58 h, 11°48′ Pi)
 • Uštap, 12. decembar 2019. (Beograd, 06:12 h, 19°51′ Ge)
 • Treća četvrt, 19. decembar 2019. (Beograd, 05:57 h, 26°58′ Vi)
 • Mlađak, 26. decembar 2019. (Beograd, 06:13 h, 04°06′ Cp)

↩nazad na listu

Širi dalje!
 • 473
  Shares