Astrološki almanah

almanah

Almanah predstavlja vrstu publikacije koja se izdaje na godišnjem nivou ili povremeno (nedeljno, mesečno, kvartalno itd.). Isprva, dok su bili u pisanoj formi, u almanasima su se zapisavale određene nebeske pojave i znamenja, poput pojave kometa, značajnih nebeskih konjunkcija, pomračenja Sunca i Meseca. Kasnije, upisivani su i datumi početaka lunarnih faza, ali i datumi određenih praznika i svetkovina koji su obeležavani u određeno doba godine.

Kada je započela era štampanih izdanja, almanasi su uglavnom sadržali efemeride planeta i luminara, neke zanimljive astronomske pojave, a pojedini i astrološke predikcije za određenu godinu ili za određene periode godine. U nekim almanasima su se nalazili datumi ulaska Meseca u određene manzile, te uputstva u vezi sa tim, koji su periodi povoljni za sejanje određenih kultura, koji za žetvu, koji za putovanja, za kupovinu i prodaju, trgovinu itd.

Astrološki almanah AstroRiznice će se objavljivati na godišnjem nivou i u njemu će se nalaziti datumi nekih značajnih planetarnih konfiguracija, zanimljivih astronomskih pojava, lunarnih faza, pomračenja, perioda retrogradnosti planeta i drugih.

sep

 

Pomračenja

Penumbralna lunarna eklipsa, 11.februar 2017. (Beograd, 01:32h, 22°28’Le)
Solarna anularna eklipsa, 26.februar 2017. (Beograd, 15:58h, 08°12’Pi)
Lunarna delimična eklipsa, 7.avgust 2017. (Beograd, 20:10h, 15°25’Aq)
Totalna solarna eklipsa, 21.avgust 2017. (Beograd, 20:30h, 28°53’Le)

  ↩nazad na listu  

Retrogradnost i stanice

Merkur:
– direktan (druga stanica), 8. januar 2017. (Beograd, 10:43h, 28°50’Sa)
– retrogradan (prva stanica), 10. april 2017. (Beograd, 01:15h, 04°51’Ta); direktan (druga stanica), 3. maj 2017. (Beograd, 18:33h, 24°16’Ar)
– retrogradan (prva stanica), 13. avgust 2017. (Beograd, 03:01h, 11°38’Vi); direktan (druga stanica), 5. septembar 2017. (Beograd, 13:29h, 28°25’Le)
– retrogradan (prva stanica), 3. decembar 2017. (Beograd, 08:34h, 29°18’Sa); direktan (druga stanica), 23. decembar 2017. (Beograd, 02:50h, 13°00’Sa)

Venera:
– retrogradna (prva stanica), 4. mart 2017. (Beograd, 10:09h, 13°09’Ar); direktna (druga stanica), 15. april 2017. (Beograd, 12:17h, 26°54’Pi)  

Jupiter:
– retrogradan (prva stanica), 6. februar 2017. (Beograd, 07:52h, 23°08’Li); direktan (druga stanica), 9. jun 2017. (Beograd, 16:02h, 13°13’Li)  

Saturn:
– retrogradan (prva stanica), 6. april 2017. (Beograd, 07:06h, 27°48’Sa); direktan (druga stanica), 25. avgust 2017. (Beograd, 14:08h, 21°11’Sa)

  ↩nazad na listu  

Helijački izlasci i zalasci

  Helijački izlazak planete jeste momenat kada se ona oslobađa sunčevih zraka i postane vidljiva na nebu. Helijački zalazak jeste momenat poslednjeg pojavljivanja planete na nebu, pre nego što postane nevidljiva i skrivena Suncem. Planeta u svom helijačkom izlasku predstavlja vrlo moćno svedočanstvo u natalnoj karti, tako da ono za šta se vezuje ima izuzetnu važnost u životu osobe. Slično važi i za prediktivne cikluse. Važno je imati na umu da datum prvog odnosno poslednjeg pojavljivanja planete na nebu zavisi od nadmorske visine mesta, prozračnosti atmosfere i dr. i razlikuje se od mesta do mesta. Datumi helijačkih izlazaka i zalazaka planeta za Beograd su izrađeni uz korektivni faktor magnitude planete u vreme izlaska ili zalaska, bez drugih korektivnih faktora.  

Saturn:
– helijački zalazak, 03.12.2017. (Beograd, 17:05h)
 
Jupiter:
– helijački zalazak, 01.10.2017. (Beograd, 19:04h)
– helijački izlazak, 7.11.2017. (Beograd, 05:36h)

Mars:
– helijački zalazak, 26.05.2017. (Beograd, 21:42h)
– helijački izlazak, 08.09.2017. (Beograd, 04:53h)
 
Venera:
– jutarnji izlazak, 21.03.2017. (Beograd, 05:10h)
– večernji zalazak, 23.03.2017. (Beograd, 18:24h)
– jutarnji zalazak, 12.12.2017. (Beograd, 06:34h)
 
Merkur:
– jutarnji izlazak, 05.01.2017. (Beograd, 05:59h)
– jutarnji zalazak, 02.02.2017. (Beograd, 05:57h)
– večernji izlazak, 16.03.2017. (Beograd, 18:31h)
– večernji zalazak, 11.04.2017. (Beograd, 20:31h)
– večernji izlazak, 08.07.2017. (Beograd, 21:32h)
– večernji zalazak, 18.07.2017. (Beograd, 21:29h)
– jutarnji izlazak, 05.09.2017. (Beograd, 04:55h)
– jutarnji zalazak, 28.09.2017. (Beograd, 05:44h)
– večernji izlazak, 19.11.2017. (Beograd, 17:03h)
– večernji zalazak, 01.12.2017. (Beograd, 17:03h)
– jutarnji izlazak, 19.12.2017. (Beograd, 05:59h)

  ↩nazad na listu  

Sunčevi ingresi

  Termin ingres odnosi se na ulazak Sunca, Meseca ili neke planete u određen znak, u ovom slučaju na prvi stepen nekog znaka.  

Ulazak u Vodoliju, 19. januar 2017. (Beograd, 22:23h)
Ulazak u Ribe, 18. februar 2017. (Beograd, 12:31h)
Ulazak u Ovna, 20. mart 2017. (Beograd, 11:28h)
Ulazak u Bika, 19. april 2017. (Beograd, 23:27h)
Ulazak u Blizance, 20. maj 2017. (Beograd, 22:31h)
Ulazak u Raka, 21. jun 2017. (Beograd, 06:24h)

Ulazak u Lava, 22. jul 2017. (Beograd, 17:15h)
Ulazak u Devicu, 23. avgust 2017. (Beograd, 00:20h)
Ulazak u Vagu, 22. septembar 2017. (Beograd, 22:02h)
Ulazak u Škorpiona, 23. oktobar 2017. (Beograd, 07:27h)
Ulazak u Strelca, 22. novembar 2017. (Beograd, 04:04h)
Ulazak u Jarca, 21. decembar 2017. (Beograd, 17:28h)

  ↩nazad na listu  

Ingresi Saturna, Jupitera i Marsa

  Termin ingres odnosi se na ulazak Sunca, Meseca ili neke planete u određen znak, u ovom slučaju na prvi stepen nekog znaka.  

Saturn u Jarcu, 20. decembar 2017. (Beograd, 05:48h)
Jupiter u Škorpionu, 10. oktobar 2017. (Beograd, 15:20h)
Mars u Ovnu, 28. januar 2017. (Beograd, 06:38h)
Mars u Biku, 10. mart 2017. (Beograd, 01:33h)
Mars u Blizancima, 21. april 2017. (Beograd, 12:31h)
Mars u Raku, 4. jun 2017. (Beograd, 18:15h)
Mars u Lavu, 20. jul 2017. (Beograd, 14:19h)
Mars u Devici, 5. septembar 2017. (Beograd, 11:34h)
Mars u Vagi, 22. oktobar 2017. (Beograd, 20.28h)
Mars u Škorpionu, 9. decembar 2017. (Beograd, 09:59h)

  ↩nazad na listu  

Zanimljive pojave

Meteorska kiša Kvadrantida 3. i 4. januara 2017.
Venera u svojoj najvećoj istočnoj elongaciji 12. januara 2017.
Merkur u svojoj najvećoj zapanoj elongaciji 19. januara 2017.
Merkur u svojoj najvećoj istočnoj elongaciji 1. aprila 2017.
Jupiter će biti najbliži Zemlji, vrlo sjajan i vidljiv po celu noć od 7. aprila 2017.
Meteorska kiša Lirida 22. i 23. aprila 2017.
Meteorska kiša Eta Akvarida 6. i 7. maja 2017.
Merkur u svojoj najvećoj zapadnoj elongaciji 17. maja 2017.
Venera u svojoj najvećoj zapadnoj elongaciji 3. juna 2017.
Saturn najbliži Zemlji, vrlo sjajan i vidljiv čitave noći od 15. juna 2017.
Meteorska kiša Delta Akvarida 28. i 29. jula 2017.
Merkur u svojoj najvećoj istočnoj elongaciji 30. jula 2017.
Meteorska kiša Perseida 12. i 13. avgusta 2017.
Merkur u svojoj najvećoj zapadnoj elongaciji 12. septembra 2017.
Meteorska kiša Drakonida 7. oktobra 2017.
Meteorska kiša Orionida 21. i 22. oktobra 2017.
Meteorska kiša Taurida 4. i 5. novembra 2017.
Konjunkcija Venere i Jupitera na večernjem nebu. Zbog blizine planeta jedne drugoj, konjunkcija će biti vrlo sjajna 13. novembra 2017.
Meteorska kiša Leonida, 17. i 18. novembra 2017.
Merkur u svojoj najvećoj istočnoj elongaciji 24. novembra 2017.
Supermesec 3. decembra 2017.
Meteorska kiša Geminida, 13. i 14. decembra 2017.
Meteorska kiša Ursida, 21. i 22. decembra 2017.

  ↩nazad na listu  

Lunarne faze

Lunarne faze (januar-jun)

 • Prva četvrt, 5. januar 2017. (Beograd, 20:47h, 15°40’Ar)
 • Pun Mesec, 12. januar 2017. (Beograd, 12:34h, 22°27’Ca)
 • Treća četvrt, 19. januar 2017. (Beograd, 23:13h, 00°02’Sc)
 • Mlad Mesec, 28. januar 2017. (Beograd, 01:07h, 08°15’Aq)
 •  

 • Prva četvrt, 4. februar 2017. (Beograd, 05:19h, 15°32’Ta)
 • Pun Mesec, 11. februar 2017. (Beograd, 01:33h, 22°28’Le)
 • Treća četvrt, 18. februar 2017. (Beograd, 20:33h, 00°20’Sa)
 • Mlad Mesec, 26. februar 2017. (Beograd, 15:58h, 08°12’Pi)
 •  

 • Prva četvrt, 5. mart 2017. (Beograd, 12:32h, 15°04’Ge)
 • Pun Mesec, 12. mart 2017. (Beograd, 15:54h, 22°13’Vi)
 • Treća četvrt, 20. mart 2017. (Beograd, 16:58h, 00°13’Cp)
 • Mlad Mesec, 28. mart 2017. (Beograd, 04:57h, 07°37’Ar)
 •  

 • Prva četvrt, 3. april 2017. (Beograd, 20:39h, 14°11’Ca)
 • Pun Mesec, 11.april 2017. (Beograd, 08:08h, 21°32’Li)
 • Treća četvrt, 19. april 2017. (Beograd, 11:56h, 29°31’Cp)
 • Mlad Mesec, 26. april 2017. (Beograd, 14:16h, 06°27’Ta)
 •  

 • Prva četvrt, 3. maj 2017. (Beograd, 04:47h, 12°52’Le)
 • Pun Mesec, 10. maj 2017. (Beograd, 23:42h, 20°24’Sc)
 • Treća četvrt, 19. maj 2017. (Beograd, 02:32h, 28°14’Aq)
 • Mlad Mesec, 25. maj 2017. (Beograd, 21:44h, 04°46’Ge)
 •  

 • Prva četvrt, 1. jun 2017. (Beograd, 14:42h, 11°12’Vi)
 • Pun Mesec, 9. jun 2017. (Beograd, 15:09h, 18°53’Sa)
 • Treća četvrt, 17. jun 2017. (Beograd, 13:32h, 26°27’Pi)
 • Mlad Mesec, 24. jun 2017. (Beograd, 04:31h, 02°47’Ca)

 

Lunarne faze (jul-decembar)

 • Prva četvrt, 1. jul 2017. (Beograd, 02:51h, 09°23’Li)
 • Pun Mesec, 9. jul 2017. (Beograd, 06:06h, 17°09’Cp)
 • Treća četvrt, 16. jul 2017. (Beograd, 21:25h, 24°26’Ar)
 • Mlad Mesec, 23. jul 2017. (Beograd, 11:45h, 00°44’Le)
 • Prva četvrt, 30. jul 2017. (Beograd, 17:23h, 07°39’Sc)
 •  

 • Pun Mesec, 7. avgust 2017. (Beograd, 20:10h, 15°25’Aq)
 • Treća četvrt, 15. avgust 2017. (Beograd, 03:15h, 22°25’Ta)
 • Mlad Mesec, 21. avgust 2017. (Beograd, 20:30h, 28°52’Le)
 • Prva četvrt, 29. avgust 2017. (Beograd, 10:13h, 06°11’Sa)
 •  

 • Pun Mesec, 6. septembar 2017. (Beograd, 09:03h, 13°53’Pi)
 • Treća četvrt, 13. septembar 2017. (Beograd, 08:25h, 20°39’Ge)
 • Mlad Mesec, 20. septembar 2017. (Beograd, 07:30h, 27°27’Vi)
 • Prva četvrt, 28. septembar 2017. (Beograd, 04:53h, 05°10’Cp)
 •  

 • Pun Mesec, 5. oktobar 2017. (Beograd, 20:40, 12°42’Ar)
 • Treća četvrt, 12. oktobar 2017. (Beograd, 14:25h, 19°22’Ca)
 • Mlad Mesec, 19. oktobar 2017. (Beograd, 21:12h, 26°35’Li)
 • Prva četvrt, 28. oktobar 2017. (Beograd, 00:22h, 04°41’Aq)
 •  

 • Pun Mesec, 4. novembar 2017. (Beograd, 06:23h, 11°58’Ta)
 • Treća četvrt, 10. novembar 2017. (Beograd, 21:36h, 18°38’Le)
 • Mlad Mesec, 18. novembar 2017. (Beograd, 12:42h, 26°19’Sc)
 • Prva četvrt, 25. novembar 2017. (Beograd, 18:01h, 04°38’Pi)
 •  

 • Pun Mesec, 3. decembar 2017. (Beograd, 16:47h, 11°40’Ge)
 • Treća četvrt, 10. decembar 2017. (Beograd, 08:51h, 18°26’Vi)
 • Mlad Mesec, 18. decembar 2017. (Beograd, 07:30h, 26°31’Sa)
 • Prva četvrt, 26. decembar 2017. (Beograd, 10:20h, 04°47’Ar)

  ↩nazad na listu