Signifikatori u horarnim pitanjima

Signifikatori u horarnim pitanjima i njihovo pravilno određivanje često mogu biti kamen spoticanja i razlog pogrešnog tumačenja horarnog pitanja.

Prva konsideracija je, da opaziš šta je to što osobu pokreće da podnese ili postavi pitanje astrologu, gde moramo primetiti tri pokretača. Prvi, um, kada je čovek podstaknut svojim mislima i ima nameru da pita. Drugi, superiorna i nebeska tela, pa tako su ona u to vreme utisnuta u stvar za koju će se pitati kasnije, šta će biti od nje. Treći, slobodna volja, koja ga navodi na sam čin postavljanja pitanja, jer, iako je um podstaknut da pita, to nije dovoljno, sem ako su superiorna tela u skladu sa tim; niti je takvo kretanje zvezda dovoljno, sem ako izborom svoje volje osoba zaista upita.

~ Gvido Bonati ~

sep

Uspešnost analiziranja nekog horarnog pitanja najpre zavisi od pravilnog određivanja signifikatora. Važnu ulogu u tome ima osoba koja se obraća astrologu sa određenim pitanjem, koja mora pružiti istinite i precizne informacije o onome za šta pita. Na primer, ako pitač postavi pitanje „Da li ćemo biti zajedno?“ a pritom vam ne kaže da je već u braku sa drugom osobom, više istaknutih planeta u karti može vas navesti na pogrešan zaključak. Ili, ako se postavi pitanje „Gde je novčanik?“, važno je znati čiji se novčanik traži, da li je samog pitača ili je njegovih roditelja, dece, prijatelja itd.

Prilikom određivanja signifikatora vodimo se osnovnim horarnim pravilima – pitaču najčešće Kako postaviti horarno pitanje?
120 aforizama Ibn Ezre
dodeljujemo Ascendent i njegovog vladara, kao i Mesec, dok vladara stvari za koju se pita pronalazimo prema kući kojoj pripada. Ipak, moramo biti fleksibilni i otvoreni za ono što nam karta nameće, jer nije tako retko da se planete vrlo upadljivo postave na nekom mestu koje nema direktne veze sa onim za šta se pita. Tada odstupamo od pravila, a tumačenje prilagođavamo onome što nam karta sugeriše.

U tabeli koja sledi, nalaze se određene teme i neka od često postavljanih pitanja, a vidimo ih u prvoj koloni. U drugoj koloni se nalaze oznake kuća kojima pitanja pripadaju, a u trećoj koloni imena autora koji sugerišu takvu podelu signifikatora ili u svojim delima/radovima na primerima obrađuju tu tematiku. Važno je imati na umu da je u tabeli dat prost prikaz, jer, na primer, u pitanjima o suđenjima treba razmatrati I (pitač), VII (suparnička strana), X (sudija) i IV kuću (presuda/ishod), uz dodatak II i VIII kuće koje predstavljaju advokate.

Ovu tabelu je svojevremeno priložila američki astrolog Li Lehman, a ja sam je malo skratio i izmenio za potrebe sajta. Među izvorima se uglavnom izdvajaju pomenuta Lehmanova, Vilijam Lili, Henri Koli i Džon Gedburi, a iako se oko nekih pitanja svi slažu, nisu redom navedeni kao izvor već samo jedan ili dvoje njih. Moram da napomenem da signifikatori u nekim pitanjima koje Lehmanova sugeriše odstupaju u odnosu na viđenje starih majstora, a sva objašnjenja možete pronaći u fusnotama.

sep

Predmet pitanjaKućaIzvor
Da li je nestala osoba živa ili mrtva? I-VIILehman/Lili
Nesreće (npr. saobraćajke)[1]VILehman
Akutne ili hronične bolesti? VIGedburi
Administrativne službe države XILehman
Suparnici pitačaVIILili
Da li je savet prijatelja dobar ili loš?IIIGedburi
Da li će se supružnici slagati nakon braka?VIILili
Ljubav i privrženost među prijateljimaXILili
Može li prodavac prodati, a kupac priuštiti?[2]II-VIII Lehman
Avioni i njihovo stanje[3]ILehman
AlkoholVLehman
AmbasadoriVLili/Lehman
Ukradene životinje ili predmeti, nestale osobeVIILili
Velike životinje (konji, krave, slonovi, kitovi, divlje životinje)XIILehman
Zalutale životinje VIILili
Male životinje (manje od koze)VILehman
Da li će pitač pronaći malu životinju?VIGedburi
ZabavaVLehman
Arbitar u pregovorimaXLehman
Da li će uhapšena osoba biti osuđena ili oslobođena?VIIIKoli
UdruženjaXILehman
Astrolozi kao konsultanti[4]VIILehman
Automobil i njegovo stanjeILehman
Da li je bezbedno kupiti auto, da li je razumna cena?[5]ILehman
Nagrade i počastiXLili
Pol još nerođene bebeVGedburi
Bankovni računIILehman
Da li će grad pod opsadom pasti?VIILili
Bitke, ratovi i drugi sukobiVIILili
Najbolji period života, koji?[6]ILehman
Da li je pod magijom ili ne?XIILili
IshodIVLehman
PticeVILehman
Da li će se žena poroditi?VGedburi
Bolesti tela i uma, da ili ne?VIGedburi
ObvezniceIILehman
Prihod od mešetarenjaII-VLehman
Kada će beba biti rođena?VGedburi
Pozajmice i pozajmljivanjeII-VIIILehman
Šefovi i direktoriXLehman
Potkupljivanje, mitoVLehman
Braća i sestreIIILehman
Imetak braće ili sestara[7], nestala braća i sestreIIIGedburi
Da li pitač ima braću i sestre?IIILili
NekretnineIVLehman
Stanje nekretninaIVLehman
GrobljaIVLehman
Zakopano blagoIVLili
Poslovna partnerstvaVIILehman
Da li će kupac obaviti kupovinu ili da li će prodavac dobiti novac?II-VIIILehman
Kupovina-prodajaI-VIILehman
Zarobljenici, robovi ili žrtve kidnapovanjaXIILili
Pokretne stvari koje pitač može ponetiIILehman
Zamkovi, farme, varoši, gradoviIVLili
Uzrok slabosti ili bolestiVILili
Pitanja o poznatima[8]XFlečer
Kada će se natusu desiti neka promena?[9]IGedburi
Karakter ili priroda supružnikaVIILili
Da li će se deca slagati sa roditeljimaVLili
ReligijaIXLehman
Klubovi (društveni)XILehman
Prinuda, iznudaXIILehman
Slanje nekoga da sakupi porezVLili
Stanje vojske i njenog komandantaVIILili
Da li će nastaviti svoju službu?XLili
Zanimanje na bilo kom mestu u vlasti, služba, unapređenje, da li će ih dobiti ili ne?XLili
TakmičenjaVIILili
Da li je začeće uspešno?VGedburi
Mesto zatočeništvaXIILehman
Pitanja koja se tiču velikih korporacijaXLehman
Rođaci, bliži i daljiIIILehman
Kriminal ili kriminalne aktivnosti[10]VIILehman
Opasnosti, opasna dešavanja?VIIILehman
Da li će se pitač vratiti sa opasnog putovanja?VIILili
FizikalciVILehman
Da li je odsutna osoba živa ili mrtva?I-VIILehman/Lili
SmrtVIIILili
Zajmovi, otplate, dugovi, hipotekeVIIILehman
Druge osobeVIILili
Ko će nadživeti – supružnik ili pitač?VIILili
Da li će bolesnik ozdraviti ili umreti?VIGedburi
Koliko će bolest trajati?VILili
Da li će brak okončati razvodom?VIILili
Doktori kao konsultantiVIILehman
Dominantna religija u nekoj kulturi[11]IXLehman
Snovi u kontekstu želja[12]XILehman
Proročki snovi[13]IXLehman
Da li snovi označavaju nešto istinito ili ne?IXLili
Droge, stimulativna sredstvaVLehman
Stanje prebivalištaIVLehman
Imejlovi, pisma, telefonski pozivi, sms poruke, pisanje preko društvenih mrežaIIILehman
Obrazovanje, da li je od koristi?IXLehman
Osnovno obrazovanjeIIILehman
Više obrazovanjeIXLehman
Kraj stvariIVLehman
Kada će se okončati sukob ili rat?VIILili
Da li pitač ima neprijatelje?XIILili
Skriveni neprijateljiXIILili
Javni neprijateljiXIILili
Banketi i proslaveVGedburi
Imetak oca, da li će ga natus naslediti?[14]IVGedburi
Iznenadni opasni događaji?VIIILehman/Lili
Da li su mogući iznenadni događaji dobri ili loši?ILehman/Lili
Dobro ili loše u nastavku životaIGedburi
Da li je supružnik veran ili ima ljubavnicu?VIILili
OtacIVLili
Bilo koji zločinVIILehman
Novac, kartice, menice, akcijeIILehman
Zaturene ili zagubljene stvari, gde su?IVGedburi
Pitanja o pecanjuVIILehman
Masoni i članovi masonerijeXILehman
PrijateljiXILili
Da li je savet prijatelja dobar ili loš?XIGedburi
Slaganje prijateljaXILili
Finansijska tela vladinih agencijaXILehman
KockanjeVLehman
PokloniVLehman
Rođenje blizanaca?VGedburi
Gurui, spiritualni lideri[15]XIILehman
Sreća pitačaILehman
ZdravljeILehman
Dom u koji će se pitač preselitiI-VIILehman/Lili
Zakopano blagoIVLehman
Da li će pitač dobiti posao za koji je konkurisao?XKoli
Domaći tim u sportskim takmičenjima[16]IVLehman
Nagrade i počastiXLehman
NadeXILehman
BolniceXIILehman
Kuće, selidbeVIILehman
Izvođači radova kao konsultantiVIILehman
Pitanja o lovuVIILili
Prihod od prodaje poljoprivrednih dobaraV-IILehman
Nasleđivanje očevineIVGedburi
Nasleđivanje zemljeIVLehman
Nasleđivanja nevezano za očevinuVIIILehman
OsiguranjeVIIILehman
Putovanja i njihov uspehIXLili
Sudija u suđenjuXLehman
Da li će se vladar ponovo vratiti na vlast?XLili
Druga strana u parnicamaVIILehman
Ko će pobediti u parničenju?VIILili
Pitačev advokat na suđenjuIILehman
Advokat unajmljen da napravi testament, ugovor[17]IXLehman
Advokat suparničke strane na suđenjuVIIILehman
Mudrost ili poduka, da li je istinita ili ne?IXLili
Zakonodavna telaXILehman
ZakonodavstvoXILehman
Dužina životaILehman
Duga putovanja (na nepoznata mesta)IXLehman
Posao u upraviXLehman
Posrednik u pregovorimaXLehman
KuririVLili
Manjinska religija u nekoj kulturiIIILehman
Novac osobe na visokom položajuXILili
Novac partneraVIIILehman
MajkaXLehman
Da li da se preselim ili ostanem ovde gde sam?IVGedburi
SelidbaVIILehman
SusediIIILehman
Da li će se pitač slagati sa susedima?IIIGedburi
Broj žena/muževaVIILili
Opsesije i opsesivna ponašanjaXIILehman
Ishod rataVIILili
FilozofijaIXLehman
Lekari kao konsultantiVIILehman
MakroiVLehman
Da li će održati obećanje?IIILehman
UnapređenjeXLehman
ProstitucijaVLehman
Psihijatri i psiholozi kao konsultantiVIILehman
Pitanja koja se tiču izdavaštvaIXLehman
Agent za nekretnine (peta od I ili VII)V/XILehman
Pomirenje rastavljenih supružnika?VIILili
Rizična i spekulativna ulaganjaVLehman
Menjanje toka vodotokovaIVLili
LopoviVIILili
Da li su glasine tačne ili ne?IIIGedburi/Lehman
Odbegle slugeVIILili
PlataIILehman
Uspeh putovanja moremIXLili
Ponašanje kojim pitač sebi nanosi štetuXIILehman
Da li su sluge poštene ili ne?VIGedburi
SeksVLehman
Kratka putovanja ili ona na poznatom terenuIIILili
Gostujući tim u sportskim takmičenjimaILehman
Tarotolozi kao konsultantiVIILehman
TeologijaIXFlečer
Da li će se pitač vratiti sa opasnog putaVIILili
Da li će se rat okončati?VIILili
Dovođenje vode ili cevi do kućeIVLili
PisanjeIIILehman
Da li je armija velika ili mala?VIILili
Trke konja i klađenjaXIISal
HodočašćaIXLili
Stvari kojih se pitač plašiXIIBonati
Ispiti, doktorati, magistratiXLehman
ProfesoriIXLehman
Zaposleni, sluge, majstoriVILili
Roditelji, njihovo stanjeIVLehman
Doktorske i magistarske studijeIXLehman

 


[1]Neke astrološke škole preporučuju da se za saobraćajke gleda III kuća, što je pogrešno↩nazad na tekst
[2]Klasično tumačenje finansijskog aspekta u pitanjima o kupoprodaji↩nazad na tekst
[3]Ovakva pitanja se ne odnose na putovanja nego na stanje prevoznog sredstva. Nekada, pitanja su se postavljala u vezi brodova. Kada pitač ide na put morem, a želi da zna da li je brod kojim će ići siguran i dobar, brodu se dodeljivalo prvo polje i njegov vladar pa bi se gledalo da li postoje neka oštećenja. Na neki način, kao da se pitanje tiče zdravlja broda. Danas se ista takva pitanja mogu postavljati za avione, automobile, vozove i druga prevozna sredstva. Još jednom, to nisu klasična pitanja o putovanjima već o stanju prevoznih sredstava.↩nazad na tekst
[4]Uvek se pravi razlika između konsultanta pitača i čoveka od struke. Na primer, astrologa kao učenjaka posmatramo preko IX kuće, ali kao nekog kod koga pitač ide na konsultaciju preko VII kuće. Lekare kao ljude od medicinske struke posmatramo preko IX kuće, ali lekare koji leče pitača posmatramo preko VII kuće.↩nazad na tekst
[5]Mnogo zavisi kako se pitanje postavlja. Ako je pitanje o kupoprodaji, onda se automobil kao prevozno sredstvo posmatra preko III kuće. Ali, ako nas zanima sam automobil, njegovo stanje i kvalitet, kao i da li je taj kvalitet u skladu sa predloženom cenom, posmatraćemo preko I kuće↩nazad na tekst
[6]Opšte razmatranje srećnih ili nesrećnih perioda života preko glavnih i triplicitetnih vladara I kuće↩nazad na tekst
[7]Opšte stanje braće i sestara treba posmatrati preko III kuće, ali njihovo imovinsko stanje treba razmatrati prema derivatnim kućama↩nazad na tekst
[8]Ako je reč o osobama koje su u državnom vrhu, na upravljačkoj poziciji i slično, onda je smisleno. Ali, ako je bilo koja druga javna ličnost u pitanju, posmatraćemo je preko VII kuće↩nazad na tekst
[9]Opšte pitanje u kome se razmatra bliža budućnost pitača i potencijalni događaji. Ovakva pitanja su postavljana u slučaju da pitač nema pouzdane podatke o datumu i vremenu rođenja↩nazad na tekst
[10]Lopovi i kriminalci pripadaju ovoj kući u horarnim pitanjima↩nazad na tekst
[11]Lehmanova razdvaja religiju na dominatnu i manjinsku. Prvoj dodeljuje IX polje, a drugoj III polje. U natalnoj astrologiji se IX kuća posmatra kao kuća religije više u kontekstu filozofije/teologije/teorije, dok se III kuća posmatra u kontekstu obrednih radnji tj. praktične primene. ↩nazad na tekst
[12]Nije reč o klasičnim snovima već više o maštanju, sanjarenju↩nazad na tekst
[13]Zapravo, IX kuća se odnosi na sve vrste snova – obične, košmare, proročke↩nazad na tekst
[14]Iako očeve finansije pripadaju V kući kao derivatnoj drugoj od četvrte, ovakav tip pitanja koja se tiču nekog nasleđivanja od roditelja tumače se preko IV kuće↩nazad na tekst
[15]Radije ih treba posmatrati preko IX kuće jer je to kuća divinacije i duhovne prakse, kao i ljudi koji se istim bave↩nazad na tekst
[16]U pitanjima o sportskim takmičenjima, Lehmanova timove razvrstava prema I i IV kući↩nazad na tekst
[17]Advokat kao čovek od struke↩nazad na tekst

Autor: Šojić Bojan

Napomena: nisam u prilici da precizno navedem izvor jer sajt sa kog sam svojevremeno preuzeo tabelu više nije u funkciji. Posetite zvaničan sajt Lee Lehman za dodatne informacije.

Podeli s drugima
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bojan Šojić

Imam višegodišnje iskustvo u radu sa klijentima, kako u analiziranju horoskopa, tako i u podučavanju. Možete naručiti izradu horarnog, natalnog, godišnjeg, uporednog ili elekcionog horoskopa, a ako želite da naučite da tumačite natalnu ili horarnu kartu, možete se prijaviti na neki od kurseva koje držim. *** astroriznica@gmail.com *** tel/viber: +381 62 146 81 52

Pročitajte i ovo...

4 komentara

 1. Ivana kaže:

  Koliko sam ja citala zar Lehman ne koristi modernu verziju astrologije?

 2. Zarko kaže:

  Sta reci na iscrpnost ovog teksta ?
  Bojane,KRALJU !!
  Pozz 🙂

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *