Divinacija

divinacija

Divinacija u najkraćem predstavlja sposobnost predviđanja budućnosti. Reč divinacija je nastala od latinske reči divinare što znači predvideti, biti inspirisan božanskim.
Budućnost se može predvideti uz pomoć raznih veština koje se najčešće nazivaju divinacijske tehnike ili veštine divinacije i tu su najzastupljenije astrologija, tarot i kartomanija, hiromantija i geomantija. Nešto manje zastupljeni su divinacija viskom i I Ching (Knjiga Promene). Mnoge divinacijske metode poput kartomantije i geomantije, nastale su zapravo iz drevnih različitih vidova predviđanja budućnosti uz pomoć kostiju, kamenčića, runa, zrnevlja ili kockica, a koje imaju zajedničko ime kleromantija.

Divinator ili osoba koja se bavi nekom divinacijskom veštinom, iščitava simbole i njihovim predstavama i odgovarajućim povezivanjem dolazi do saznanja o potencijalnim budućim događajima. Zapravo, putem divinacije se mogu dobiti uvidi i u prošle događaje kao i u ono što se dešava upravo ovog momenta. U astrologiji se do tih saznanja dolazi posmatranjem položaja planeta i tumačenjem simbolike njihovih pozicija; u kartomaniji preko simbola na kartama; u hiromantiji putem linija na dlanu; u geomantiji na osnovu kombinacija određenih figura itd.

Važno je znati da divinator nije vidovnjak. On ne pogađa i ne prosipa predikcije kao iz rukava, kako se to obično govori u narodu, vođen nekakvim kosmičkim silama, već mora naporno da uči i radi i pored zavidnog teorijskog znanja stekne i određeno praktično iskustvo, da bi bio u prilici da daje valjane predikcije. Znanje plus intuicija gde intuicija predstavlja sponu između zemaljskog i spiritualnog znanja i javlja se tek po stečenom znanju.

Vidovnjacima ta teorijska znanja i praktično iskustvo u nekoj veštini nisu potrebni, mada se vrlo često koriste nekom divinacijskom veštinom koja im služi kao „kanal“ putem koga primaju informacije. Oni jednostavno imaju inspiraciju, tj. bivaju prosvetljeni Božanskim i dobijaju informacije u vidu slika ili reči, najčešće u nekom stanju koje je nalik transu.

Divinator ima za cilj da upozori osobu kojoj iščitava simbole na sve ono što se može desiti u budućnosti. Ukoliko simbolika upućuje na nešto loše, divinator može zahvaljujući svom znanju i iskustvu dati korisne savete i uputstva kako da se nadolazeće zlo umanji ili predupredi; ukoliko upućuje na nešto dobro, kako da se to dobro još više istakne i očuva. Astrologija je daleko nadmoćnija u odnosu na ostale divinacijske metode, iz razloga što ima razvijen sistem remedijalnih mera odnosno sistem astroloških intervencija.

sep

Tarot

 

Ostali vidovi divinacije

 

Podeli s drugima
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •