Kategorija: Mundana astrologija

munda 2

Solarna eklipsa u martu 2015.

Solarna eklipsa u martu 2015. godine će biti vidljiva nad čitavom Evropom i većim delom Azije. Kako će se manifestovati njeni efekti? Šezdeset i sedma konsideracija je, da razmotriš da...